— Vårt budskap er at regjeringen må stanse skrotingen av Ullevål sykehus og droppe nytt sykehus, sa Brita Skallerud i fylkestingsmøtet torsdag. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet: — Vedtaket om å nedlegge Ullevål og bygge nytt sykehus er helt hårreisende

I Viken fylkestings spørretime torsdag gikk Senterpartiets gruppeleder, Brita Skallerud, hardt ut mot vedtaket om å nedlegge Ullevål sykehus.

Publisert

— Det helt hårreisende vedtaket om å nedlegge Ullevål og bygge nytt sykehus i Oslo, vil få store konsekvenser for innbyggere i fylkene utenfor Oslo, sa Brita Skallerud (Sp).

— Vårt budskap er at regjeringen må stanse skrotingen av Ullevål sykehus og droppe nytt sykehus, sa hun i fylkestingsmøtet.

— Sprekk vil gå ut over alle

Hun understreket at den varslete kostnadssprekken er på over 10 milliarder.

— Når dette skal dekkes inn av egenkapitalen til alle Helseforetakene, er det helt hårreisende, sa Skallerud.

Hun poengterte hvordan en kostnadssprekk vil kunne gå ut over alle helseforetakene i hele Helse Sør-Øst fordi styret i regionen har valgt en modell hvor egenkapitalen er felles for alle foretakene i hele regionen. Dette er et følge av et styrevedtak gjort i juni.

Brita Skallerud understreket torsdag at den varslete kostnadssprekken på 10 milliarder skal skal dekkes inn av egenkapitalen til alle Helseforetakene i regionen. — Det er helt hårreisende, sa Skallerud. Foto: Terje Pedersen / NTB

— Sparepenger som forsvinner

Hun understreket at milliarder av oppsparte kroner kan forsvinne. Disse pengene er spart opp for å møte behov både innenfor og utenfor Vikens grenser.

— HF Innlandet til nytt Mjøssjukehus, HF Sørlandet til utvikling av mor- og barn-avdelingen, og i særdeleshet HF Sykehuset Østfold og utviklingen på Kalnes, Ahus med utbyggingen som skal ta unna for pasientveksten på 50 prosent som vi veit kommer og utvidelsen på Sunnaas HF. Alt dette blir satt på vent, og skjøvet ut på ubestemt tid, sier SP-politikeren.

Problemer med kapasitet mange steder

Hun understreker at mange av kommunene allerede i dag opplever stort press på kommunehelsetjenesten som følge av blant annet kapasitetsutfordringer ved sykehusene.

— Da vedtaket ble fattet i juni og konsekvensene nå blir en realitet, vil det få store konsekvenser også i kommunene, sier Skallerud.

Powered by Labrador CMS