Den Ullevål-ansattes journalsnoking ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt.
Den Ullevål-ansattes journalsnoking ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt.

Ullevål sykehus trekker tilbake skriftlig advarsel gitt til ansatt som journalsnoket i årevis

Helsearbeideren ved Ullevål sykehus erkjente 28 ureglementerte oppslag i en pasientjournal og fikk en skriftlig advarsel. Nå trekkes imidlertid advarselen tilbake. Pasientens far reagerer med vantro på sykehusets håndtering av saken.

Publisert

— Det er hårreisende, sier faren til pasienten som ble utsatt for journalsnoking.

— Klinikkledelsen bestemte at lovbruddene er foreldet etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken konkluderte med at journalsnokingen var lovbrudd, sier han til VårtOslo.

Den Ullevål-ansattes journalsnoking ved barneklinikken ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt.

Loven slår fast at det er forbudt å snoke

— Som pårørende blir tilliten ytterligere svekket, når klinikkledelsen viser slike holdninger knyttet til lovbrudd. Man bør etter beste evne ta avstand fra alle lovbrudd som foregår eller har foregått på klinikken, sier faren til pasienten.

Loven er tydelig - kun behandlende helsepersonell kan lese, endre eller gjøre tilføyelser i en pasients journal. Helsepersonelloven slår fast at det er forbudt å tilegne seg opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

VårtOslo har gjentatte ganger de siste ukene bedt om å få intervjue lederen for barneklinikken på Ullevål sykehus, Ellen Ruud. Til nå har ikke sykehuset eller Ruud stilt opp til intervju.

— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sa den Ullevål-ansatte (70) til VårtOslo tidligere i år.
— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sa den Ullevål-ansatte (70) til VårtOslo tidligere i år.

Rett før jul i fjor ble den da 69 år gamle helsearbeideren innkalt til en personalsamtale med ledelsen for barneklinikken.

— I møtet erkjenner NN at hun ikke har hatt tjenstlig behov for de første 28 journaloppslagene, men at de to siste oppslagene i journalen ble gjort på anmodning fra behandlende lege, skriver klinikkleder Ellen Ruud i et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

— Bryr meg ikke om advarselen

Før samtalen hadde Statsforvalteren opprettet en tilsynssak mot helsearbeideren ved barneklinikken. Som i første runde altså endte med den skriftlige advarselen.

VårtOslo snakket med helsearbeideren og hun uttalte at den skriftlige advarselen ikke betød noe for henne.

— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sier hun.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevål ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Den omhandler lignende lovbrudd ved et sykehus på Vestlandet.

Sprik mellom Høyesteretts-dom og Ullevål-avgjørelse

En helsefagarbeider hadde gjort fem ulovlig oppslag i pasientjournalen og ble oppsagt fra jobben ved sykehuset på Vestlandet. Den oppsigelsen mente helsefagarbeideren var usaklig.

Saken med helsefagarbeideren fra vestlandssykehuset gikk gjennom hele rettsapparatet før kvinnen tapte i Høyesterett, som slo fast at oppsigelsen etter journalsnoking ikke var lovstridig.

Ved Ullevål sykehus, der helsearbeideren altså selv erkjenner 28 ulovlige oppslag i pasientjournalen, får saken helt andre konsekvenser.

Kvinnen beholder jobben ved barneklinikken, der pasienten hvis journal hun snoket i er under behandling.

Mener det kun er brudd på prosedyrer

Tross avgjørelsen fra Høyesterett mener ledelsen ved barneklinikken på Ullevål sykehus at den ansatte som snoket i en pasientjournal likevel ikke har gjort noe galt.

Det forklares ved at pasientens mor, som altså ikke er gift med faren, skal ha gitt en fullmakt til den ansatte. I tillegg hevder sykehuset i et brev til faren at journalsnokingen uansett ville vært foreldet.

— Utgangspunktet ved Oslo universitetssykehus, herunder også barneklinikken, er det ikke akseptabelt dersom våre ansatte gjør ulovlig oppslag i journal. Det reagerer vi på etter sykehusets gjeldende prosedyrer, heter det i brevet signert klinikkleder Ellen Ruud.

I brevet erkjenner Ruud at journaloppslagene er brudd på sykehusets regler. Men avviser nå plutselig at det dreier seg om lovbrudd.

— Det dreier seg ikke lenger om et lovbrudd, men likevel brudd på sykehusets prosedyrer, skriver klinikklederen.

— Klinikken feiltolker lovverket

Far til pasienten som ble utsatt for journasnokingen reagerer også kraftig på at klinikkledelsen nå ikke lenger mener loven er brutt, og kaller snokingen for "brudd på sykehusets prosedyrer".

— Som pårørende oppfatter vi at klinikkledelsen har feiltolket lovverket hva gjelder både samtykke og foreldelse. Det er rart at dette samtykke ikke eksisterte under tilsynssaken, sier faren til VårtOslo.

— Og samtykke fra et familiemedlem betyr ikke at helsepersonell helt ukritisk kan lese i journaler uten tjenstlig behov. Når det gjelder lovbrudd i helse- og omsorgslovgivningen antar vi at statsforvalter har god kompetanse på dette fagfeltet, og at statsforvalter hadde konkludert med foreldelse hvis det var tilfelle, sier han.

Powered by Labrador CMS