Video: Øystein Tolaas

Se reven på Slottsplassen. – Kødder du?

Oslo er en reveby. Til og med på Slottsplassen finner reven seg til rette. Se revevideoene fra sentrum. Og les vår lille reveguide.

Publisert

Rødreven er en naturlig hjemmehørende art i Oslo, men revebestanden i byen er forholdsvis liten, ifølge bymiljøetaten.

Reven er tilpasningsdyktig og trives derfor godt også i urbane strøk. Her spiser den smågnagere, insekter, åtsler, fugler og matavfall fra mennesker.

Er reven farlig?

Reven utgjør ingen trussel for verken barn eller voksne. Som med andre dyr kan man imidlertid ikke gi noen garantier for hvordan en rev vil reagere i en gitt situasjon.

Man bør derfor ikke oppsøke nærkontakt med rever. De bør få være ville og beholde mest mulig av sin naturlige skyhet overfor mennesker.

Farlig for husdyr?

Det er uvanlig at rev tar katter eller små hunder, men det kan skje. Katter er ofte svært territorielle og vil kunne terge reven. I en konfrontasjon vil reven i sjeldne tilfeller kunne ta livet av katten, men de tar ikke katter i hovedsak for å spise dem.

Høner og kaniner som er ute i områder der det er rev, må sikres godt, særlig om natten.

Nærgående rev

Bymiljøetaten har de siste par årene fått henvendelser om rever som oppleves som nærgående, spesielt på Malmøya, Ormøya og Ulvøya.

Årsaken til denne atferden er sannsynligvis at noen individer har blitt matet av mennesker over lengre tid. Mating gjør at reven mister litt av sin naturlige skyhet overfor mennesker. Så lenge matingen pågår, vil revene oppholde seg i området.

– Mating av rev bør unngås, både av hensyn til revenes beste og av hensyn til naboer som ikke er så glade for møter med nærgående rever.

Nærgående rever

Bymiljøetaten har fått flere forespørsler om flytting eller avlivning av rever som er nærgående. Dette er generelt ikke en kommunal oppgave. Vi kan ikke se at disse dyrene utgjør noen reell fare eller at de forårsaker skader av vesentlig økonomisk betydning.

Avliving kan være aktuelt i tilfeller der et dyr er skadet/sykt og lider. Her kan du melde fra om du ser syke rever.

Videoer: Øystein Tolaas, Ronja Vinneng og Marte Eidslott

Powered by Labrador CMS