Den 61 år gamle mannen er dømt til fire måneders fengsel for grovt bedrageri.

61-åring på Sandaker mottok 718.000 kroner i trygd selv om han hadde full jobb

61-åringen mottok arbeidsavklaringspenger i to år samtidig som han jobbet i en ledende stilling i et parkeringsselskap og fikk lønn for det. Mannen ble i Oslo tingrett denne uka dømt for grovt bedrageri.

Publisert

Oslo tingrett har kommet til at den 61 år gamle mannen har forstått at utbetalingene fra Nav var feil, og at han har forhindret Nav i å få klarhet i at han også hadde lønnet arbeid.

Samlet mottok 61-åringen 718.000 kroner i arbeidsavklaringspenger selv om han hadde full jobb.

Nå er mannen, som var bosatt på Sandaker og jobbet for et p-selskap ved Carl Berner, dømt til fire måneders fengsel. I tillegg må mannen betale 124.000 kroner i erstatning til Nav.

Nav brukte lang tid på å anmelde

Bedrageriet pågikk i to år fra høsten 2012 til 2014, men Nav anmeldte forholdet først i 2016. Retten fant det formildende at det har gått så lang tid fra den straffbare handlingen ble begått til saken kom opp for retten.

Mannen erkjente ikke straffskyld. Han har forklart at han har store hukommelsesvansker, noe retten også slår fast. Men domstolen legger vekt på at rettspsykiatrisk undersøkelser viser at han har gode kognitive evner og også hatt en jobb som krever «normal kognitiv forståelse».

Har ikke rukket å diskutere dom

— Det er etter rettens syn ikke tvilsomt at tiltalte har handlet med vinnings hensikt, heter det i dommen.

Forsvarer Svein Holden opplyser at han ikke har rukket å diskutere dommen med sin klient ennå.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS