— Ullevål-tomta skulle brukes til sykehusdrift. Venstre mener det er rett og rimelig at Oslo kommune får tilbake tomten fra staten dersom den ikke skal brukes til sykehusdrift, sier Hallstein Bjercke (V).

Krever at Oslo får tilbake Ullevål-tomta gratis fra staten dersom sykehuset legges ned

Midt i rykteflommen om at regjeringen vil overkjøre Oslo med en statlig regulering og få lagt ned Ullevål sykehus, kommer Venstre med et nytt utspill i bystyret. Som langt på vei støttes av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert

— Ullevål-tomta skulle brukes til sykehusdrift. Venstre mener det er rett og rimelig at Oslo kommune får tilbake tomten fra staten dersom den ikke skal brukes til sykehusdrift, sier Hallstein Bjercke (V).

Venstres gruppeleder i bystyret sikter til sykehusreformen fra 2002, der staten overtok ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene.

— Forutsetning at det skulle være sykehus

I 2002 ble Ullevål sykehus overført til staten uten at Oslo kommune fikk en eneste krone for å overdra bygningene og den store tomta.

Fakkeltog i 2019: De siste årene har det vært stort folkelig engasjement for å bevare Ullevål sykehus. Tillegg sier samtlige fagforeninger ved sykehuset nei til nedleggelse.

— Da Ullevål ble overført til staten var forutsetningen at det skulle drives sykehus på tomta. Nå kan det se ut som staten har andre planer for Oslo kommunes tidligere eiendom. Nå ønsker staten ved Oslo universitetssykehus å bruke tomta på Ullevål til et gigantisk bolig boligspekulasjons-prosjekt for å tjene mest mulig penger, sier Bjercke.

Venstrepolitikeren stilte deretter spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om han er enig i at Oslo bør få tilbake Ullevål-tomta dersom sykehuset legges ned.

— Oslo eide Ullevål sykehus i 135 år

— På prinsipielt grunnlag er jeg enig med Venstre og Hallstein Bjercke i at dette er en viktig diskusjon for å se om vi kan realisere tomteverdiene selv. Bystyret skal være veldig sikker på at vi gjør alt vi kan for å få det som rettmessig tilhører oss i Oslo. Men her er det en juridisk krevende situasjon om hvem som faktisk eier tomta, svarte byrådslederen.

Samtlige partier i Oslo bystyre, unntatt Høyre, vil beholde Ullevål sykehus. Men i regjering går Ap innfor å legge ned sykehuset til fordel for nytt storsykehus på Gaustad.

— Det ene er jo det moralske. Altså at dette er et sykehus og tomt som Oslo eide i 135 år, som man rettmessig kunne tenke er vår eiendom. Men jeg kjenner altså ikke til den detaljerte avtalen og hva som skjedde da sykehusene ble statlige. Men byrådet vil kjempe for alle de potensielle verdiene Oslo kan ha, sier Raymond Johansen.

— Regjeringen forbereder statlig regulering

Blant flere oslopolitikere verserer det rykter om at regjeringen allerede er i gang med å overkjøre Oslo med en statlig reguleringsplan, og slik få lagt ned Ullevål sykehus. Mot det vedtaket et overveldende bystyreflertall har gått inn for: At nytt sykehus på Gaustad er et kommunalt anliggende når det kommer til regulering.

I bystyremøtet sa Rødt-representant Maren Rismyhr at hun er kjent med at det foregår et arbeid internt i regjeringen for å overkjøre Oslo kommune med en statlig reguleringsplan, og slik få lagt ned Ullevål sykehus til fordel for nytt storsykehus på Gaustad.

— Hvordan vet du at regjeringen forbereder en statlig regulering?

— Det vet vi fra kilder. Men jeg kan ikke si hvem det er, sier Rismyhr til VårtOslo.

— Har ikke fått signaler om statlig regulering

I bystyret stilte Maren Rismyhr og Rødt spørsmål til byrådet, der de krevde svar på hva Ap/SV/MDG-byrådet gjør for å hindre en statlig regulering i sykehusstriden:

— Jeg kjenner til at det pågår prosesser i regjeringen nå. Det har vi fått bekreftet. De holder på med å gjøre seg klar til en statlig regulering. Vil byrådet gjøre det de kan for å påvirke for å få regjeringen til å ikke gå til statlig regulering?

— Hva som foregår i regjeringen kan det hende representanten har bedre oversikt over enn meg. Men jeg kjenner ikke til at det er kommet noen signaler om at det er tatt initiativ til statlig regulering, svarte byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

— Det er jo stor enighet om at vi ikke ønsker statlig regulering. Det er jo så langt ikke noen forsøk på å gå til statlig reguleringsplan. Vedtaket fra bystyret i desember er videreformidlet i brev til helseministeren, samt at jeg fremhever viktigheten av nettopp lokale reguleringsplaner i respekt for lokaldemokratiet, svarte Marcussen.

Frykter for rødgrønt samarbeid etter valget

Rødt-representant Maren Rismyhr var ikke fornøyd med svaret hun fikk fra byutviklingsbyråden. Og frykter en statlig overkjøring i sykehusstriden rammer rødgrønt samarbeid i Oslo etter valget.

— Det er et tafatt svar fra byråd Marcussen. Ap/SV/MDG-byrådet kan selvsagt jobbe politisk opp mot regjeringen for å påvirke og hindre en statlig regulering. Men hvis Oslo blir overkjørt av Ap i regjering frykter jeg at det rødgrønne flertallet går tapt i Oslo ved neste kommunevalg. Det er jo ikke noe Rødt ønsker, sier Rismyhr til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS