Tiedemannsparken og Hovinbekken.
Tiedemannsparken er gjort om fra tobakksfabrikk til boligområder og oppholdsområder.

Tiedemannsparken på Hasle landets kuleste nye uterom

Tiedemannsparken ligger ved Hasle og Ensjø. – Området er et strålende eksempel på vellykket transformasjon av et industriområde til et levende og inkluderende byrom.

Publisert

Tiedemannsparken er kåret til Norges Beste Uterom i 2023, ifølge Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører og Norsk Kommunalteknisk forening.

Parken er en del av en større omstilling av området fra næring til bolig, kjent som Ensjøbyen. Navnet på parken er hentet fra Tiedemanns tobakksfabrikk, som lå på stedet frem til 2008.

Parken strekker seg over 21 dekar og ligger rett sydvest for Grenseveien, som skiller Ensjø fra Valle. En hovedsykkelforbindelse, går gjennom parken og fortsetter over Grenseveien som en gang- og sykkelbro. Dette gjør parken til et viktig knutepunkt for syklister og fotgjengere.

– Funksjonell og estetisk

– Utformingen av området er både funksjonell og estetisk tiltalende. Parken er formgitt med hovedelementene: Sykkelvegen, gode akser, Hovinbekken, flere opparbeidede dammer med stille vann og aktivitetsløkker. Disse elementene gir parken en unik karakter og en sterk forbindelse til områdets industrielle fortid, sier juryleder Stein Wikholm i en pressemelding.

Hovinbekken går gjennom

Hovinbekken, som har sitt utspring i Grefsenåsen, er gjenåpnet og føres åpent gjennom parken. 

Dette er første del av et 1,5 km langt gjenåpningsprosjekt fra Hasle til Ensjø torg. Overvann fra tilgrensende utbyggingsområder skal som hovedprinsipp føres åpent til bekken.

Powered by Labrador CMS