Daværende statsminister Erna Solberg besøkte den samiske barnehagen ved Tøyenparken i fjor. I forgrunnen: Agnes Stokke Andresen (2) (i midten) og Sofia Wamstad (4).

Sp viser til avtale mellom Oslo og Sametinget: - Kutt ved samisk barnehage er brudd på avtalen

— Nå må det bli slutt på usikkerheten for barn og foreldre i den samiske barnehagen, sier Morten Edvardsen (Sp). Han viser til en avtale mellom Oslo kommune og Samtinget, og mener kutt ved barnehagen er brudd på avtalen.

Publisert

For andre gang på to år foreslår administrasjonen i bydel Grünerløkka å kutte i kommunens penger til den samiske barnehagen Cizàs sámi mánáidgárd.

I et debattinnlegg i VårtOslo sist uke skriver foreldrene i barnehagen at kuttforslaget er et stort tilbakeskritt i arbeidet med samiske barns rettigheter.

— Svekker tilbudet til samiske barn

Nå får foreldrene støtte fra Senterpartiets gruppeleder i bystyret, Morten Edvardsen. Han minner om at det foreligger en helt spesiell avtale knyttet til driften av Oslos eneste samiske barnehage.

— Oslo kommune inngikk en samarbeidsavtale med Sametinget i 2016, sier Edvardsen.

Sp-politikeren mener Oslo ikke kan kutte barnehagen Cizás sámi mánáidgárdi uten at det oppfattes som et brudd på avtalen med Sametinget.

Morten Edvardsen er gruppeleder for Sp i bystyret.

I avtalen står det at Oslo kommune forplikter seg til; "...å styrke formidlingen av samisk språk, kultur og kulturforståelse i skolene og barnehagene i Oslo".

— Når Oslo har inngått denne forpliktende avtalen kan ikke kommunen svekke tilbudet til samiske barn ved å fjerne styrerstillingen i barnehagen, sier Edvardsen.

Vil flytte ansvaret vekk fra bydel Grünerløkka

Nå fremmer han og Senterpartiet forslag i bystyret om at det kommunale ansvaret for den samiske barnehagen ved Tøyenparken flyttes fra bydel Grünerløkka og underlegges sentral kommunal styring fra Rådhuset.

I tillegg foreslår Sp å vedta at det alltid skal være en stedlig leder i barnehagen, samt at det bevilges 100.000 kroner ekstra til fast ansatt pedagogisk personale.

— Barnehagen har et særlig ansvar for å fremme og synliggjøre samisk språk og kultur. Det innebærer at det må være samiskspråklige pedagoger i barnehagen, sier Morten Edvardsen.

Senterpartiets gruppeleder i bystyret mener at samiskspråklig pedagogisk personale også vil bidra til å beholde og rekruttere andre samiskspråklige til barnehagen.

— Barn og foreldre fortjener skikkelig tilbud

— Det vil være et målrettet tiltak for å oppfylle samarbeidsavtalens intensjon om å videreutvikle barnehagetilbudet og sikre samiskspråklig kompetanse, sier Morten Edvardsen.

Skuespiller Mikkel Gaup underholdt ungene i barnehagen på samefolkets dag i 2018.

— Senterpartiet vil satse på den samiske barnehagen. Det er nå på tide å legge bort usikkerheten i budsjettprosessene og fri bydel Grünerløkka fra dette byomfattende tilbudet som de åpenbart ikke har lyst til å ha, sier han.

— Barna og foreldrene fortjener et skikkelig tilbud, og Oslo som mangfoldig kommune må ta ansvar også for opplæring i samisk språk, kultur og kulturformidling, mener Morten Edvardsen.

Powered by Labrador CMS