Kigo er en av de fire organisasjonene som inngår partnerskap med Bydel Gamle Oslo. Foto: Kigo
Kigo er en av de fire organisasjonene som inngår partnerskap med Bydel Gamle Oslo. Foto: Kigo

Sterling, KIGO, Tøyen Sportsklubb, Tøyen Unlimited får 900 000 kroner fra bydelen

Sterling, KIGO, Tøyen Sportsklubb og Tøyen Unlimited har inngått partnerskapsavtaler med Bydel Gamle Oslo. Avtalene omfatter en rekke tiltak for å styrke de fire organisasjonene som tilbyr aktiviteter for innbyggere på Tøyen og Grønland.

Publisert

– Målet med å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner er et enda bedre og mer bærekraftig tilbud til befolkningen. Dette gjelder spesielt tilbud til barn og ungdom, innen felt som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering, sier bydelsutvalgsleder Line Oma (Ap) i en pressemelding.

Hun skryter av de fire organisasjonene som nå inngår partnerskap med bydelen. Hun kaller dem hjørnesteiner i den lokale frivilligheten.

Line Oma. Foto: Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet
Line Oma. Foto: Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

– Organisasjonene vi inngår partnerskap med har veldig sterk tilknytning til lokalmiljøene på Grønland og Tøyen. Allerede i dag gjør de en uvurderlig innsats for innbyggerne i bydelen vår. Nå gir vi organisasjonene mulighet til å utvikle seg videre gjennom støtte og samarbeid i partnerskapsmodellen, sier Oma.

Gjensidig forpliktelse

Partnerskapsavtalene er finansiert med penger fra områdeløftene Tøyen og Grønland, som kommer fra Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Partnerskapsavtaler er en god og forutsigbar måte for bydelen å arbeide sammen med organisasjonene på for å styrke den lokale frivilligheten. Avtalene er gjensidig forpliktende, og organisasjonene tar i bruk sine ressurser – som frivillig arbeid, lokaler og nettverk – for å nå våre felles mål. Vi har dessuten sett behov for at organisasjonene utvikler en driftsform som er bærekraftig over tid. Målet er å sikre at organisasjonene kan tilby bærekraftige tilbud når avtaleperioden er over, sier områdeløftleder i Bydel Gamle Oslo, Kjersti Grut.

Får 225 000 kroner hver

De fire organisasjonene får 225 000 kroner hver gjennom partnerskapet. I tillegg får de hjelp til kompetanseheving og andre tiltak som kan bedre driften framover.

Her kan du lese litt mer om organisasjonene:

Sterling sportsklubb er en sentral aktør innen kriminalitetsforebyggende og integrerende aktivitetstilbud for barn og ungdom på Grønland og Tøyen. Sterling er drevet på frivillig basis og tilbyr i gratis aktiviteter eller aktiviteter til lav pris.

Se også: Eiendomsaktører donerer 275 000 kroner til nytt utstyr til Sterling sportsklubb

Kultur i Gamle Oslo (KIGO) er en frivillig organisasjon lokalisert på Gamlebyen skole i Bydel Gamle Oslo. De jobber for å skape møteplasser for barn og unge i aldersgruppe 8–13 år. Organisasjonen tilbyr kulturopplevelser gjennom musikk, dans, drama og litteratur som engasjerer og inkluderer barn på tvers av sosio-økonomiske og språklige bakgrunner.

Se også: – Må KIGO legges ned, er det en politisk fallitt overfor et miljø i integreringens førstelinje

Gjennom områdeløft Tøyen er Tøyen Unlimited utviklet som en ny uavhengig forening. De støtter utvikling av sosiale entreprenører som jobber med å løse erfarte utfordringer i lokalmiljøet. Tøyen Unlimiteds virksomhet skjer i et nettverk av Bydel Gamle Oslo og andre frivillige aktører i aktivitetshuset K1 på Tøyen.

Se også: På Aktivitetshuset på Tøyen kan du gjøre «alt»

Tøyen Sportsklubb har utviklet seg til å bli en viktig frivillig aktør i lokalmiljøet. Organisasjonen har etablert nye aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne basert på frivillighet og lokalt engasjement.

Se også:Samtlige 7. klassinger i bydel Gamle Oslo får stå så mye slalåm og snowboard de vil. Gratis

Powered by Labrador CMS