Her er den røde sykkelvei-asfalten fjernet der en av kummene i Gyldenløves gate var tettet igjen.

Tettet igjen kummer i Gyldenløves gate - asfaltert over da ny sykkelvei ble bygget

Sist helg sprakk en større vannledning på Majorstua og vann flommet nedover mot Frogner. Da oppdaget plutselig kommunen at kummer var asfaltert over og tettet igjen i den nye sykkelveien i Gyldenløves gate.

Publisert

Etter masse bråk og kraftige naboprotester ble til slutt sykkelfeltene i Gyldenløves gate på Frogner ferdig. Men nå er de ikke helt ferdig likevel, viser det seg.

Nå er den røde sykkelvei-asfalten borret opp to steder der det opprinnelig var kummer med stengeventil.

Legger skylden på innleid entrepenør

Under den store vannlekkasjen på Majorstua sist helg oppdaget Oslo kommune at de to kummene var asfaltert over, og tettet igjen i de nye sykkelfeltene i Gyldensløves gate.

Det første til at vann- og avløpsetaten ikke kunne komme til de to ventilene som lå under asfalten. Bymiljøetaten legger skylden på entrepenøren som asfalterte for kommunen.

Her leter kommunens folk etter en av de tette kummene i Gyldenløves gate.

— Det er to kummer med stengeventiler i Gyldenløves gate som ved en feil ble asfaltert igjen i forbindelse med opparbeidelsen av sykkelfeltene. Dette er tatt opp med entreprenøren og rettes opp i nå. Rød asfalt legges rundt til våren, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i bymiljøetaten.

— Er det andre strekninger med nyanlagt sykkelvei der kummer også er asfaltert over og dermed tettet igjen?

— Ikke som jeg er kjent med, men at enkelte feil kan forekomme i prosjekter er noe vi aldri kan garantere oss helt mot, sier Olsen.

Fjernet verneverdig stein

Fadesen med kummene er ikke den eneste tabben gjort under anlegging av sykkelfelt i Gyldenløves gate.

I fjor vår ble det fjernet verneverdig gatestein i Gyldenløves gate. Deretter ble steinen lagret i gatens ridesti. Gyldenløves gate og ridestien er å anse som verneverdig, mener Byantikvaren.

De verneverdige gatesteinene ble gravd opp og lagt i ridestien som går midt i Gyldenløves gate.

Byantikvarens gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Gyldenløves gate er blant miljøene som står på lista, og betyr at dette er et miljø kommunens vernemyndighet ønsker å bevare.

Også den gang la kommunen all skyld på den innleide entrepenøren.

— Det er uheldig at storgatestein som ble fjernet langs Gyldenløves gate, ble mellomlagret på kantstein og til dels i midtrabatten, svarte daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

— Dette skjedde på tross av at det har vært stilt krav til entreprenør om at det ikke skal lagres stein i midtrabatten. Storgatesteinen er nå fjernet, sa Berg.

*I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev VårtOslo at de to kummene var avløpskummer. Det er ikke korrekt. De to gjenasfalterte kummene er kummer med stengeventiler, som vann- og avløpsetaten måtte ned til i forbindelse med vannlekkasjen sist helg. VårtOslo korrigerte artikkelen klokken 15.50 13. januar 2022.

Powered by Labrador CMS