NRK ønsker å utnytte 50.000 kvadratmeter på tomten.

NRK forsøker å sprenge høydegrensene på Ensjø med nytt bygg

NRKs skisse for nytt hovedkvarter faller ikke i god jord hos Byantikvaren, som truer med å lage en alternativ plan og sende den over til Riksantikvaren. Se de tre ulike løsningene NRK ser for seg.

Publisert

Byantikvaren påpeker at planområdet for det nye NRK-bygget, i Ensjøveien 3-7, ligger tett på kulturminner og kulturmiljøer som er tilkjent nasjonal verdi.

– Byantikvaren fraråder sterkt at planforslaget tilrettelegger for bygningsvolumer som i høyde, utstrekning og utnyttelsesgrad utfordrer premissene som er lagt i veiledende plan for offentlig rom for Ensjø, fremgår det av et brev, som er sendt til plan- og bygningsetaten, ifølge Estate nyheter.

Truer med alternativ plan

Dersom det tillates å overstige høydebegrensningene i planen for Ensjø, må arbeidet «sikre et utbyggingskonsept som tilfører særlige kvaliteter til området». Også utbyggingen mot Kampen park ønsker Byantikvaren justert i tråd med deres innspill.

– Byantikvaren vil vurdere å stille alternativ plan og oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse dersom planarbeidet ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale kulturminneinteresser i nærområdet, skriver Byantikvaren.

Alternativ A – Under et tak. Illustrasjon: Gotlieb Paludan Architects
Alternativ B – Base med kontorlameller. Illustrasjon: Gotlieb Paludan Architects
Alternativ C – Klynge av frittstående volum. Illustrasjon: Gotlieb Paludan Architects
Powered by Labrador CMS