Slik ser en for seg gårdsrommet i Myntgata med nybygg for skole, sett fra Kavaleristallen. — Det blir kjempeflott at området, bygningsmassen og gårdsrommet tas i bruk i enda større grad enn i dag, sier Kristi Hjelle Horntvedt ved Oslobygg KF.
Slik ser en for seg gårdsrommet i Myntgata med nybygg for skole, sett fra Kavaleristallen. — Det blir kjempeflott at området, bygningsmassen og gårdsrommet tas i bruk i enda større grad enn i dag, sier Kristi Hjelle Horntvedt ved Oslobygg KF.

Kan bli ny videregående skole i det gamle militæranlegget ved Kvadraturen

I 2017 kjøpte byrådet det gamle militæranlegget i Myntgata i Kvadraturen. Nå er reguleringsforslaget klart: en videregående skole med både flerbrukshall og takhage. På samme tid er planen å åpne opp området for øvrig befolkning.

Publisert

Like ved Kontraskjæret finnes Myntgata 2, også kalt Myntgatakvartalet. Inntil nylig har stedet vært utilgjengelig for folk flest, preget av stillhet og ingen nevneverdig aktivitet. Det vil forandre seg om noen år, hvis alt går etter planen.

— Nå skal det bli liv i området, med nesten 900 videregående skoleelever, meråpen skole, frivillighet, kultur, idrett og næringsliv, sier Kristi Hjelle Horntvedt i en pressemelding.

Hun er prosjektleder for skoleforslaget i Oslobygg KF, som er forslagsstiller.

Midt i smørøyet

Den videregående skolen i Myntgata skal tilby Studiespesialisering, Salg, Service og Reiseliv og Restaurant og matfag.

— Vi synes forslaget er bra og anbefaler det, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten (PBE).

— Skolen blir liggende midt i smørøyet, med umiddelbar nærhet til bransjene elevene skal bli en del av: restauranter, reiseliv og entreprenørskap, supplerer han.

Øvland påpeker at de også foreslår flere rekkefølgekrav som nye gangforbindelser, sykkelparkering og opparbeidelse av to nye byrom som etaten mener vil gavne planområdet, men også bylivet i Kvadraturen og sentrumsområdet generelt.

Moderne skole med historisk sus

Myntgatakvartalet er et gammelt militæranlegg, med staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Det er en såkalt «karrébebyggelse», som betyr at det er murbygninger som omkranser et indre, grønt gårdsrom.

Sikt fra portrommet i Kavaleristallen, med gjennomgang fra Kontraskjæret.
Sikt fra portrommet i Kavaleristallen, med gjennomgang fra Kontraskjæret.

Alle bygningene er fredet, med unntak av én, Tyskerbrakka. Den foreslås revet, for å bygge nytt og for å få større plass. De gamle stallbygningene er lave og har ikke nok plass alene til å kunne lage en god skole.

Det foreslåes også å bygge en flerbrukshall under bakken her, i tråd med gjeldende skolebehovsplan i Oslo.

— Flerbrukshall er etterlengtet, behovet for idrettshaller er stort i sentrum. Også for alle de andre sentrumsskolene og for idretten. Det er ingen idrettshaller i nærheten her i dag, forklarer Hjelle Horntvedt, og fortsetter:

For Oslos befolkning

— Skolen vil være i bruk i helger og på kveldene på grunn av flerbrukshallen. Det er også et mål at skolens øvrige lokaler brukes utover skoletiden. Planen er å bygge store kjøkken, et stort auditorium og skolegården er et åpent gårdsrom som egner seg godt til arrangementer.

Kvartalet åpnes i grunnen for Oslos befolkning, ikke bare elevene som får skoleplass her. Det skal bli en meråpen skole, hvor særlig frivilligheten skal få bruke lokalene. Her kan det arrangeres kokkekurs og kokkekonkurranser, men også helt andre type arrangementer som mindre festivaler, markeder, byfester med mer, legger Hjelle Horntvedt til.

På toppen av nybygget foreslås det å bygge en takterrasse, for dyrking og urbant landbruk, til bruk i matfagene og i biologi.

Åpner opp

Resten av de eksisterende bygningene er altså fredet og skal bevares. Som kvartalet, er eksisterende bygg også relativt lukkede.

Sikt fra Skarpe Nord på Akershus festning mot Myntgata med nybygg.
Sikt fra Skarpe Nord på Akershus festning mot Myntgata med nybygg.

— Det er gamle stallbygninger og de har lenge vært lukket. Nå åpner vi opp mer, ved at vi åpner opp de gamle stallportene og gjennomgangene, og dermed også gårdsrommet. Nybygget blir i stor grad transparent slik at man kan se aktivitet i bygget både på dag- og kveldstid. Vi vil også etablere en ny gågate bak skolen, mellom Kontraskjæret og Nedre Slottsgate, sier Hjelle Horntvedt.

Hun forteller at det er stengt der i dag, men omtaler det som kjempeflott at området, bygningsmassen og gårdsrommet tas i bruk i enda større grad enn dagens situasjon.

Nytt og gammelt

Det er spennende og ofte krevende når gammel og ny arkitektur skal møtes.

— På grunn av kulturminnevernet har flere ulike løsninger vært vurdert, men jeg syns vi har kommet frem til en god løsning. Vi får inn et nytt bygg som vil gi nye kvaliteter til det fredete kvartalet, sier Hjelle Horntvedt.

— Samarbeidet med Byantikvaren har vært tett, innimellom krevende, men veldig konstruktiv gjennom hele prosessen. Hun forklarer videre at det skal velges tegl og materialer som samspiller godt med den fredete bebyggelsen, og følger opp med at materialvalget må godkjennes av Byantikvaren.

Samhandling og innovasjon

I tillegg til skolens areal, skal en andel av eksisterende bygninger leies ut til andre aktører. Fortrinnsvis noen som kan skape samhandling med elevene og supplere skoletilbudet, slik at næringslivsvirksomhet og skole samlokaliseres og bidrar til innovasjon, utvikling og bærekraft.

Vei mellom Myntgata og byggene mot Christiania torv, sett fra Kontraskjæret.
Vei mellom Myntgata og byggene mot Christiania torv, sett fra Kontraskjæret.

Utdanningsetaten har flere slike samarbeid, blant annet er Ullern VGS og Oslo Cancer Cluster innovasjonspark et eksempel på dette. De deler for eksempel laboratorier.

Krevende grunnforhold

I grunnen er det både leire og et mindre sjikt av kvikkleire. Det er krevende, men ikke uvanlig i Oslo sentrum.

— Vi overvåker både setninger og grunnvannstand. Det har vi gjort siden oppstart av prosjektet. Det er gjennomført grundige risikovurderinger og vi utarbeider tiltaksplaner, for å sikre at grunnarbeidene ikke påvirker eksisterende bygg i Myntgata og i området negativt, forsikrer Hjelle Horntvedt.

Storparten av den eksisterende bebyggelsen i kvartelet og i området står på treflåter og skal fortsette med det. Unntaket er Ingeniørstallen som ligger nærmest den nye flerbrukshallen, som blir sikret med pæler til fjell. Nybygget blir satt på fjell.

— Vi skal sørge for at arbeidet utføres på beste og tryggest mulig måte, og når skolen står ferdig, står den trygt og godt og skaper mer liv i Kvadraturen, avslutter Hjelle Horntvedt.

Powered by Labrador CMS