Mange mennesker møtte opp for å protestere mot nedleggelsen av linje 76. Folk på Teisen og Fjellhus har laget sin egen midlertidige buss for buss til Rådhuset. Foto: Fjellhus Hageby vel

Her setter beboerne på Fjellhus og Teisen opp sin egen buss til Rådhuset. Protesterer mot kutt i Ruters busstilbud

Publisert

I fjor våres fjernet Ruter busstilbudet for beboerne på Fjellhus og Teisen. Etterpå har folk kjørt bil og taxi. I morgen kommer saken opp i bystyret.

I fjor våres la Ruter om linje 76 over Fjellhus og Teisen. Flere tusen innbyggere i området mistet busstilbudet sitt. Nå protesterer folk ved å sette opp buss for buss til Rådhuset.

– Ingen visste noe på forhånd ved nedleggelsen, og ingen var forespurt av Ruter om hvilke konsekvenser en nedlegging kunne få. Det er et stort behov for buss i nærområdet, og det er uforståelig at Ruter ikke ser dette, sier Michele Bonafede, leder av Fjellhus Hageby.

Bussruten skal opp i bystyret

Nedleggelsen av busstilbudet har vakt sterke reaksjoner og fått store praktiske konsekvenser for innbyggerne. Det er fremmet et innbyggerinitiativ for å få bussen tilbake til nærområdet. Initiativet skal behandles i Oslo bystyre onsdag 29.mars 2017.

I stedet for buss må innbyggerne nå benytte egen bil og drosje, til tross for at byrådet har varslet tung satsing på kollektivtrafikk, reduksjon i bilbruken og andre klimaforbedrende tiltak.

— Dialog er et fremmedord

Michele Bonafede er leder av Fjellhus Hageby vel. Han reagerer sterkt på Ruters manglende vilje til å gå i dialog med beboerne. Foto: privat

– Vi har en rekke ganger forsøkt å få Ruter i tale uten at de har tatt seg bryet med å lytte til oss. Det var først da vi fremmet er innbyggerinitiativ, og Ruter ble kalt inn på teppet i Rådhuset for å forklare seg, at de tok kontakt med oss. Det var åpenbart at denne prekære interessen for et møte som da dukket opp skyldtes et behov for å kunne fortelle politikerne at de var i dialog. Ruter har fortsatt ikke vist noen vilje til å gi oss bussen tilbake. Noen flere møter har de heller ikke bedt om. Involvering og dialog med nærmiljøer er fremmedord, sier Michele Bonafede.

Ingen svar fra samferdselsbyråden

Innbyggerne har også skrevet flere brev til samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, så langt uten svar på en eneste av henvendelse.

– Det er leit å se at fagre løfter om satsing på miljø og kollektivtrafikk ikke en gang gjør det verdt å svare når noen ber henne om hjelp til å slippe å bruke bilen.

Setter opp sin egen linje 76

Som en markering i forkant av bystyrets møte satte velforeningene på Teisen og Fjellhus opp buss for buss tirsdag 28. mars. Bussen kjørte mellom det nedlagte busstoppet Prost Hallingsvei i Teisenveien og Rådhuset i perioden 07.30 til 09.30. Alle innbyggerne som hadde behov for transport i dette tidsrommet var invitert til å benytte buss for buss i stedet for egne privatbiler.

Buss for buss til Rådhuset. Det var stort oppmøte til første avgang klokka 0730. Neste "folke"-avgang klokken 0815. Foto: Fjellhus Hageby vel

– Vi setter vår lit til at flertallet i bystyret vil hjelpe oss med å gi Ruter beskjed om å gjenopprette busstilbudet. Markeringen med buss for buss i morges var et ledd i arbeidet med å få oppmerksomhet før bystyremøtet. Samtidig hjelper vi forhåpentligvis mange av innbyggerne her til en bilfri dag. Noen må jo gjøre det når byråden svikter, sier Bonafede.

Ruter: — Har en konstruktiv dialog

Ruter er ikke enig i fremstillingen fra velforeningen og mener de har hatt jevnlig kontakt helt siden før busslinjen ble lagt om, inkludert to gode og konstruktive møter.

— Tidligere hadde linje 76 lange omveier fra Ytre Ringvei til Helsfyr. Linjen hadde også forskjellige traséer i de to retningene og en tredje rute i rushtiden. Omleggingen av linje 76 ble gjort for å gi de reisende som har få andre alternativer, på strekningen Ytre Ringvei til Helsfyr, et bedre og mer effektivt kollektivtilbud, sier pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Vurderer løsninger for beboerne på Teisen og Fjellhus

Dahl Johansen forstår at endringene har skapt uro og misnøye.

— Målet med endringene er å sikre flest mulig et best mulig kollektivtilbud, og vi setter pris på innspill fra og dialog med de reisende.

Ruter vurderer nå ulike løsninger for området, men har behov for mer kunnskap om behov og reisevaner.

— Vi har gjennomført en undersøkelse blant beboere på Teisen og Fjellhus og reisende på linje 76 for å kartlegge reisevaner og tilfredshet med kollektivtilbudet. Vi må nesten få komme tilbake resultatene av denne undersøkelsen når de foreligger, sier Dahl Johansen.

Powered by Labrador CMS