Kokevarsel på Etterstad og Teisen oppheves. - Trygt å drikke vannet igjen

Oslofolk på Teisen, Etterstad og Brynseng får en god nyhet i dag. Vann- og avløpsetaten forsikrer at vannet i springen igjen er trygt å drikke. I over en måned har beboere, skoler, barnehager og bedrifter måttet koke vannet.

Publisert

— Fra og med 16. mars klokken 14.30 er det ikke lenger nødvendig å koke drikkevannet i områdene Etterstad og Teisen, skriver Oslo kommunes vann- og avløpsetat i en pressemelding.

Vann- og avløpsetaten (VAV) har i samråd med helsemyndighetene og smittevernoverlegen i Oslo besluttet å oppheve kokeanbefalingen som har pågått i området Etterstad og Teisen siden 13. februar. Det er nå trygt å drikke vannet igjen. Alle berørte blir varslet om dette på sms og/eller e-post, heter det i pressemeldingen.

Skapte utfordringer i hverdagen

Det var etter funn av parasitten giardia i drikkevannet at alle i området Teisen, Etterstad og Brynseng fikk beskjed om at vannet måtte kokes før man kunne drikke det trygt.

Kokevarselet førte til at blant annet Oslos nyeste undervisningsbygg, Brynseng skole, fikk noen utfordringer i hverdagen. Rektor fortalte hvordan ansatte måtte passe på at det hang advarsler mot å drikke vannet ved ulike vannkraner i hele bygget. Og at elevene måtte ta med seg vannflasker hjemmefra.

Nå er Brynseng skole i likhet med alle andre skoler midlertidig stengt på grunn av tiltak mot koronasmitte. Men når den gjenåpner vil hverdagen bli enklere for både elever og ansatte.

Ingen giardia-funn etter 25. februar

— Det har blitt gjort et grundig arbeid med å sikre drikkevannskvaliteten til området. Alle offentlige og private installasjoner med mulig forurensningsfare er undersøkt. Dette inkluderer lekkasjer, fettutskillere og tilbakestrømningsbeskyttels, opplyser vann- og avløpsetaten.

— Utbedringer er foretatt der det er avdekket behov. Det er gjennomført spyling av nettet slik at alt forurenset vann nå er skiftet ut. VAV har kontinuerlig tatt vannprøver gjennom hele kokeperioden. Siste funn av giardia ble påvist 25. februar. Det er deretter ikke påvist noen form for forurensning. Det er heller ikke påvist funn andre steder i Osl, skriver Oslo kommune.

Takker folk i området

— Vann- og avløpsetaten vil i tiden som kommer styrke overvåkingen av det berørte området. Alle våre abonnenter skal være sikre på at vannet de får levert er trygt å drikke. Ved enhver form for usikkerhet knyttet til drikkevannskvaliteten vil vi umiddelbart sende ut varsel.

— Vi vil gjerne takke alle som har stått på i denne hektiske perioden. Samtidig ønsker vi å beklage situasjonen og de ulempene våre abonnenter i området er blitt påført. Helserelaterte spørsmål besvares av helsemyndighetene i Oslo, opplyser vann- og avløpsetaten.

Powered by Labrador CMS