Uteligger. Illustrasjonsfoto: sinzicraciun0 / Pixabay

Færre bostedsløse i hovedstaden enn noen gang

Publisert

For tjue år siden var det 2150 bostedsløse i Oslo. Nå er tallet 950. Det er det laveste registrerte antallet siden tellingene startet i 1996.

Antall bostedsløse i hovedstaden er mer enn halvert siden første telling ble gjort for tjue år siden.

Hvem er bostedsløs?

De fleste bostedsløse er enslige menn som har problemer med rus/psykiatri, lav utdanning, og med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige bo-alternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.

– Dette er virkelig en gledelig nyhet. Å ha et sted å bo betyr så mye for vår helse, trivsel og utviklingsmuligheter, sier Husbankens regiondirektør Guri Bergo, i en pressemelding.

Nedgangen tilsvarer 36 prosent fra 2012 til 2016. Dette er den største reduksjonen i antall bostedsløse i Norge siden den første kartleggingen ble gjennomført i 1996. Den siste tellingen ble utført av Norsk institutt for by- og regionforskning på oppdrag fra Husbanken på slutten av fjoråret.

Nedgang over hele landet

Som tabellen viser, har de norske storbyene aldri hatt færre bostedsløse enn nå.

Tabell fra NIBR-rapporten Bostedsløse i Norge 2016 – en kartlegging.

Også på landsbasis går antall bostedsløse ned. I 2012 var det 6259 bostedsløse personer i landet. Nå er tallet 3909 – en nedgang på 36 prosent.

Innsatsen virker

Barnefamilier har vært ei prioritert målgruppe for Husbanken de siste årene. Rapporten viser at det har blitt 450 færre bostedsløse barn de siste fire årene - en nedgang på hele 66 prosent.

En rekke nasjonale prosjekter og strategier har bidratt til at det boligsosiale arbeidet har fått tyngre forankring i kommunene. Den nasjonale strategien «Bolig for velferd», som ble lansert i 2014, stadfester både at alle må bo – og at med riktig hjelp kan alle bo.

Powered by Labrador CMS