Ivar Grøneng på sykkel langs strekningen på Mosseveien der han ble stanset og etter hvert tiltalt for å ha brukt kollektivfeltet. Foto: André Kjernsli

Ivar Grøneng i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfeltet på Mosseveien

Politiet mener syklisten Ivar Grøneng har var til hinder for trafikken langs E18 Mosseveien. Grøneng ble frifunnet i tingretten, men politiet anket. Tirsdag gikk ankesaken i lagmannsretten.

Publisert

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Grøneng fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

Fagdommer uenig i frifinnelse

I Oslo tingrett ble han frikjent under dissens. Fagdommer mente forholdet var straffbart, mens meddommerne mente Ivar Grøneng verken var en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt.

Meddommerne mente også at bilistene må tale en viss grad av forstyrrelse fra syklister, ettersom det er lovlig å sykle i kollektivfeltet.

Ivar Grøneng vant frem i straffesaken politiet anla mot ham etter at han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo. Politiet mente han hindret trafikken. Foto: Roar Løkken, Syklistenes Landsforening

Politiet anket imidlertid saken til Borgarting lagmannsrett.

— Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært, sa Ivr Grøneng til NRK før saken startet tirsdag.

Alternativ for syklister

— Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere fram til køen foran deg, det er ikke noen plugg, mener syklisten.

Politiet på sin side mener det er viktig å se på den konkrete situasjonen.

— Dette handler ikke om et generelt forbud mot bruk av kollektivfelt for syklister. Det er en vurdering av hva som er en hindring i den konkrete situasjonen, og påtalemyndigheten mener at dette har vært en unødig forstyrrelse, sier aktor Cristina Bonde til NRK.

Hun sier det finnes alternativ for syklister på det aktuelle stedet – både sykkelsti og en ordinær vei i nærheten.

Powered by Labrador CMS