Robert Steen legger frem tidenes mest offensive budsjett i Oslo kommune. Foto: Vegard Velle
Robert Steen legger frem tidenes mest offensive budsjett i Oslo kommune. Foto: Vegard Velle

Årets oslobudsjett er et skikkelig valgkampbudsjett. Her er alle satsingene

520 nye lærerstillinger, gratis aktivitetsskole og sommerjobb for ungdommer. Skolemat og 1400 nye barnehageplasser. Byrådet legger frem et skikkelig valgkampbudsjett for Oslo.

Publisert

Årets oslobudsjett er det siste fra dagens byråd før valget neste høst. Derfor er det også omtalt som valgkampbudsjettet. – Det er ikke sånn at vi bruker masse ekstra penger i valgåret, sier finansbyråd Robert Steen.

I dag legger det rødgrønne byrådet frem sitt siste budsjett for Oslo i denne bystyreperioden. Byrådets budsjettforslag for 2019 er på totalt 73 milliarder kroner, opp fra 71,5 milliard i fjor. Driftsbudsjettet er på 59 milliarder kroner, mens 14 milliarder kroner er foreslått avsatt til investeringer.

– En av tingene vi har gjort noe med er soliditeten i økonomien. Vi arvet gjelden til nye Deichman og Munch og var redde for at dette ville gå ut over investeringene på alle andre områder, slik at vi ikke skulle klare å levere gode tjenester. Dette materialiserte seg ikke på vår vakt, sier Steen.

Trippel A-rating på økonomien

Ifølge byråden for finans har gjeldsgraden gått ned fra 59 prosent i 2015 til ned mot 50 prosent i dag, etter at vi har gjennomført en ekstraordinær gjeldsnedbetaling.

– Vi har nå en såpass sterk økonomisk situasjon i Oslo kommune at det internasjonale kredittratingsbyrået Standard & Poor ga oss sin sterkeste kredittvurdering, altså trippel A. Til sammenligning har Storbritannia ratingen dobbel A. Kun den norske staten og Kommunalbanken har denne ratingen her til lands, sier Steen.

– Med dette budsjettet fortsetter vi å holde orden i økonomien. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft. De siste årene har vi hatt handlingsrom til å prioritere ekstra nedbetalinger av lån, noe som har gjort oss i stand til å senke gjeldsgraden to år på rad, sier Robert Steen.

Under følger noen av satsingene i neste års budsjett.

Byrådet er stolte av at Oslo kommune har fått trippel A-rating av kredittratingsbyrået Standard & Poor. Foto: André Kjernsli
Byrådet er stolte av at Oslo kommune har fått trippel A-rating av kredittratingsbyrået Standard & Poor. Foto: André Kjernsli

Kraftig satsing på skolen

– Vi gjør mye for skolen i dette budsjettet og ansetter 520 nye lærere i løpet av 2019 og 2020. Selv for en by som Oslo er dette veldig mange nye lærere. På grunn av usikkerheten med de statlige bevilgningene fullfinansierer vi rett og slett skolenormen, som innebærer 16 elever per lærer i 2019 og 15 elever per lærer i 2020, sier Steen.

I skolene er det satt av midler til frukt og grønt på alle ungdomsskolene, til ca 18.000 elever. I tillegg blir det startet et toårig forsøk med skolemat på 3-4 skoler. Det er ennå bestemt hvilke skoler det gjelder, men ordningen skal være på plass fra januar. Mest sannsynlig dreier det seg ikke om varm mat, men om brødmat, frokostblanding, frukt, melk og grønnsaker. – Dette handler om at elever kommer på skolen uten å ha spist, sier Steen.

I tillegg blir det gratis kjernetid for alle 1. klassingene i aktivitetsskolen. Det betyr at 6.000 flere barn får gratis AKS, og totalt 15.500 barn blir da omfattet av ordningen. Grunnfinansiering av grunnskolene øker 55 millioner. – Dette skjer for første gang på mange, mange år. Skole og oppvekstsektoren kommer til å være blant de som er mest fornøyd med årets budsjett, sier Robert Steen.

Bedre mat på sykehjemmene

Også sykehjemmene får ekstra tilskudd til mat, det såkalte kostøret øker. – Vi tror kvaliteten og variasjonen kan bedres med litt ekstra penger og setter av 10 millioner ekstra til sykehjemsmat.

Så langt har byrådet sørget for 425 nye årsverk i hjemmetjenesten. Nå setter de av 75 nye årsverk.

Det kommer også flere nye jordmødre-stillinger i bydelene. I hele byen får også førstegangsfødende nå helsesøstre på hjemmebesøk, frem til barnet er to år. Hjemmebesøksordningen er allerede innført i 11 bydeler. I 2019 utvides ordningen til førstegangsfødende i hele Oslo.

Årets romslige oslobudsjett summerer seg til 73 milliarder kroner. Foto: André Kjernsli
Årets romslige oslobudsjett summerer seg til 73 milliarder kroner. Foto: André Kjernsli

1400 nye barnhageplasser

Byrådet lovet 3000 nye barnehageplasser i perioden. Så langt er 1600 nye plasser kommet. Men i 2019 fullfinansierer byrådet de 1400 siste.

Sommerjobb er også noe byrådet har tro på og setter av 60 millioner som permanent tilskudd til dette formålet over fire år.

Også badene får halv pris for barn og unge opp til 18 år. Prisen blir da 25 kroner.

Kulturskolen får 315 millioner i årets budsjett, ti millioner mer enn i fjor. – Oslo er i ferd med å bli en kulturby. Vi foreslår derfor også et kommunalt arrangementskontor, som kan ordne alt det praktisk for arrangører av eventer.

Offensiv klimasatsing

Byrådet er godt på vei mot å oppnå målet om 36 prosent nedgang i CO2 innen 2020. Det skyldes ikke minst reduksjonen i biltrafikken og veksten i antallet utslippsfrie biler.

I 2019 kommer 26 ekstra kilometer med sykkelveier eller bilfrie veier. – Da har vi levert på løftet om 60 kilometer med ny sykkelinfrastruktur. Sakte, men sikkert er Oslo i ferd med å bli en større sykkelby. En fjerdedel av Oslos innbyggere bruker sykkelen en gang i uka, ifølge en brukerundersøkalse vi har gjennomført, sier Steen.

I tillegg har kommunen investert i 70 nye elektriske busser.

Robert Steen under fremleggelsen av oslobudsjettet for 2018. Foto: André Kjernsli
Robert Steen under fremleggelsen av oslobudsjettet for 2018. Foto: André Kjernsli

16.500 nye ladepunkter

Det kommer også 16.500 nye ladepunkter i 2019. Målgruppen for disse er personbiler, taxier og varebiler, som savner steder å lade. Byrådet åpner også opp for større støtte til borettslag som bygger ladepunkter.

Ruter har fått 115 millioner ekstra til gratisreiser. Nå kan barn opp til seks år, mot fire før, reise gratis. For ungdom opp til 18 blir det halv pris på billetten. Før var alderen 16. Målet er også å øke frekvensen på bussavgangene i Oslo ytre by.

Kajakksenter på Gressholmen

Byrådet setter også av 180 millioner til friluftstiltak til øyene. Blant annet blir det etablert et kajakksenter på Gressholmen.

Blant de store nye investeringene er 1,9 milliarder til en ny hovedbrannstasjon. Hvor denne skal ligge, er ennå ikke bestemt.

I tillegg kommer 2,8 milliarder til en ny storbylegevakt. Her skal også staten spytte inn penger, men fordelingen mellom kommune og stat er ennå ikke bestemt. I tillegg kommer investeringer i omsorgsboliger og rehabilitering av kommunale bygg. Her har byrådet satt av en halv milliard over fireårsperioden, på toppen av det normale vedlikeholdet.

Store investeringer går til idrettsanlegg. Hele 6,2 milliarder er satt av i den kommende i fireårsperioden som kommer, blant annet til nytt Tøyenbad og ny flerbrukshall på Tøyen. I tillegg kommer nytt Stovner-bad, til 600 millioner, nytt bad på Manglerud, nytt friidrettsanlegg på Mortensrud, nye Frogner ishall og flerbrukshall på Ullern.

0 kroner til Boligbygg

Derimot er det satt av 0 kroner til kjøp av nye boliger. Etter korrupsjonsskandalen i Boligbygg, jobber kommunen på spreng med å få kontroll på Boligbygg og tør ikke la virksomheten gå ut på markedet før kommunen har gjenetablert kontrollen over organisasjonen som investerer i nye boliger.

– Vi lider av at vi ikke kjøper nye boliger om dagen, først og fremst er det behovene til dem vi ikke kjøper boliger til, noen av de svakeste samfunnet vi sliter med. De får ikke tilgang på nødvendige boliger, sier finansbyråden.

Powered by Labrador CMS