Skjermdump fra Spleis.no søndag klokken 14. Pengene bare fortsatte å strømme inn til Mohamad Jama og familien på Tøyen.

- Helt utrolig! Støtteaksjon har samlet inn over en million til utkastede Mohamad og familien på Tøyen

Mohamad Jama og familien hans ble kastet ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31. Så startet venner og støttespillere en innsamling. Søndag klokken 14 var summen over en million kroner og pengene fortsatte å strømme inn.

Publisert

Sosiale medier kokte nesten over på lørdag da det via nabo og venn Bjarte Breiteigs Facebook-side ble kjent at 44 år gamle Mohamad Jama og familien ble kastet ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.

Ganske raskt organiserte Jamas støttespillere i nærmiljøet på Tøyen en innsamlingsaksjon på nettstedet Spleis.no.

— Kanskje blir det noe mer varig for familien

Søndag ettermiddag klokken 14 hadde summen passert en million kroner, og summen bare fortsatte å øke. Antallet givere som vil hjelpe Tøyen-familien nærmet seg da 5.000 personer.

— Det har kommet overveldende mye penger inn til denne aksjonen! Vi er veldig takknemlige. Kanskje dette kan bli til noe mer varig for familien vi alle støtter her. Tusen takk til alle som bidrar, skriver støtteaksjonen på innsamlingssiden.

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) er kjent med at bydelsutvalget i Gamle Oslo har bedt byrådet instruere Boligbygg om å stanse utkastelser under korona. — Det har ikke byrådet tatt stilling til ennå, sier Hansen til VårtOslo.

Samtidig som det blir samlet inn penger har flere bydelspolitikere i Gamle Oslo også protestert mot utkastelsen av Jamal-familien fra den kommunale leiligheten.

Lokalpolitikerne viser til at et enstemmig bydelsutvalg i Gamle Oslo vedtok før jul i fjor å be byrådet instruere det kommunale foretaket Boligbygg til å stanse alle utkastelser fra kommunale boliger under korona.

Ba byrådet stanse utkastelser under korona

— Dette er en stor barnefamilie der foreldrene er i risikogruppen for covid-smitte. På kort sikt må utkastelser stilles i bero. Jeg mener at alle utkastelser må stanses under en pandemi. Både for enkeltfamilier og samfunnet er det feil, sier bydelspolitiker Stian Amadeus Antonsen (SV).

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier til VårtOslo lørdag kveld at hun er kjent med vedtaket bydelsutvalget fattet før jul.

— Bydelsutvalget har oversendt et vedtak fra desember om å vurdere å stanse utkastelser generelt mens pandemien pågår. Det har ikke byrådet tatt stilling til ennå, skriver Hansen i en epost.

Bystyret bestemmer reglene

— Når det gjelder utkastelsessaker generelt og under pandemien, vurderer Boligbygg i samråd med namsmannen løpende den aktuelle smittesituasjonen knyttet til utkastelsessaker. Det har ført til at alle utkastelser har blitt avlyst eller utsatt i perioder under pandemien, skriver sosialbyråden.

— Det er omtrent 200 utkastelser hver eneste år, og det er mange og sammensatte årsaker til at folk må flytte ut av kommunale boliger, skriver Rina Mariann Hansen.

De 15 bydelene i Oslo følger byrådets regler og tildelingskriterier for kommunale boliger. Men det er bystyret som til sjuende og sist bestemmer hvordan reglene for tildeling av kommunale boliger skal være.

Klagenemd oppretthold utkastelse

Ifølge kriteriene for å kunne få tildelt en kommunal bolig i Oslo, kan ikke et par eller familie tjene mer enn fem ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) på drøyt 101.000 kroner årlig. Med andre ord vil en barnefamilie med samlet årsinntekt over 500.000 kroner ikke kvalifisere til en kommunal bolig.

— Vi har vært i dialog med familien over lengre tid, og tilbudt familien hjelp til å finne annen bolig, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Gamle oslo.

Bydel Gamle Oslo skal ha informert Mohamad Jamal og familien om at det var vedtatt utkastelse for snart ett år siden. Jamal klagde vedtaket inn for bystyreoppnevnte klagenemda i Oslo kommune. Der ble bydelens vedtak om utkastelse opprettholdt.

— Jeg har stor forståelse for at familien synes dette er vanskelig. Men bydelen har dessverre ikke nok kommunale boliger til alle som ønsker det. Det er 3.000 vanskeligstilte husstander i bydel Gamle Oslo, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Tilbød familien hjelp til å finne ny leilighet

— Vi har 46 familier på venteliste til kommunal bolig, og mange av disse er barnefamilier, og vi må prioritere dem med størst behov, forklarer Pran til VårtOslo.

— Vi har gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon, og tatt hensyn til at det er en barnefamilie. Likevel har vi vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Vi har vært i dialog med familien over lengre tid, og tilbudt familien hjelp til å finne annen bolig. Saken har også vært behandlet i Oslo kommunes klagenemd og bydelen har fått støtte der for vår vurdering. Klagenemnden behandlet saken i fjor sommer. Familien har vært kjent med vedtaket i lang tid og har hatt rimelig tid til å søke seg annen bolig, sier Pran til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS