Et 50-talls morgenfugler gikk i Lucia-tog mot nedleggelse av Ullevål sykehus torsdag morgen. Foto: Christian Boger

I dag kan Ullevål sykehus vedtas nedlagt. I morges var det Lucia-tog mot planene

Grytidlig i morges markerte forkjempere av Ullevål sykehus seg med Lucia-tog fra Jernbanetorget til Stortinget. De ønsker ikke et nytt Gaustad sykehus. De vil heller beholde Ullevål.

Publisert

Lucia-dagen, 13. desember, er gjerne forbundet med lysfest og opptog i barnehage og skole. I dag tok motstandere av nedleggelsen av Ullevål sykehus tradisjonen et steg videre med en markering fra Jernbanetorget til Stortinget.

Leder av Oslo legeforening, Kristin Hovland, bar lucia-krone i spissen for et opptog av motstandere mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

En skjebnedag

Fakkeltoget falt på samme dag som styret i Helse Sør-Øst tar stilling til om helseforetaket skal gå videre med planene for et nytt storsykehus på Gaustad, til erstatning for dagens sykehus på Ullevål. Planen har møtt sterk motstand både fra vanlige osloborgere og det medisinske fagmiljøet ved sykehuset.

Helsepartiets Lene Haug og tidligere sjefslege ved Ullevål sykehus, Rolf Kåresen, var to av ildsjelene bak torsdagens lucia-demonstrasjon. Foto: Christian Boger

— Vi er mange som står sammen i kampen mot planene om et nytt gigantsykehus på Gaustad. Det gjør godt å se at folk stiller opp i kulda så tidlig på morgenen, sier initiativtaker til demonstrasjonen og leder av Helsepartiet, Lise Askvik.

Et 50-talls aktivister fra fagbevegelsen og det medisinske miljøet hadde trosset vinterkulda for å delta i fakkeltoget, som ble støttet av Legeforeningen, Fagforbundet, Jordmorforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet i Oslo, Helsepartiet og folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus.

Aker sykehus må komme først

Den økende motstanden mot Oslos universitetssykehus og Helse Sør-Østs planer har ført til at stadig flere politikere nå begynner å reagere på ønsket om å bygge et nytt gigantsykehus.

På Stortinget har Oslo-representanter fra Rødt og SV sammen med Senterpartiet levert inn et privat forslag, som krever at helseminister Bent Høie ser på saken på nytt. Samtidig krever partiene at Høie må sørge for at utbyggingen av det nye lokalsykehuset på Aker blir prioritert av Helse Sør-Øst. Dette forslaget er nå i ferd med å få stadig flere tilhengere.

� Ingen ønsker det nye stosykehuset påUllevål, sier leder for folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, Bjørg Marit Andersen. Foto: Christian Boger

— Ingen ønsker det nye sykehuset

— Det er gledelig å se at også Venstre begynner å røre på seg i denne saken. Det viser at det nytter å kjempe mot planene som så og si ingen ønsker, sier stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski.

Kaski får full støtte av professor og leder av folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, Bjørg Marit Andersen.

— Det nye sykehuset er det ingen som vil ha. Ikke de som bor i byen og heller ikke mange i fagmiljøene, påpeker hun.

Helse Sør-Øst-direktøren ønsker utsettelse

Styret for Oslo universitetssykehus gikk i sitt styremøte 6. desember inn for å gå videre med utbyggingsplanene for det nye sykehuset på Gaustad. Det var ventet at styret i Helse Sør-Øst i dag ville gjøre det samme, men denne avgjørelsen kan bli utsatt.

I sin innstilling til styret, går nemlig administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, inn for at vedtaket utsettes til styremøtet 31. januar.

Vel 50 morgenfriske aksjonister hadde tatt veien til Jernbanetorget torsdag morgen. Foto: Christian Boger

Bedre oversikt over risikoer

— Min vurdering er at vi ikke rekker en forsvarlig saksbehandling av en så stor og viktig sak før styremøtet 13. desember, sa direktøren i forrige uke.

Hun sa videre at hun vil komme tilbake til styret med informasjon om økonomisk risiko og risiko knyttet til regulering av Gaustad-området.

Det var på publiseringstidspunktet for denne saken ikke klart om styret i helseforetaket ville gå inn for direktørens utsettelseforslag.

Powered by Labrador CMS