Mange biler til deling, men for få brukere. Det blir det for lite inntekter av, erfarer Vybil.

Bildelingsselskapet til Vy har gått på en kjempesmell. Taper store penger.

Pandemien, hard konkurranse og det de mener er urimelige betingelser på parkering fra kommunen gjør at Vy taper penger på bildeling.

Publisert

Ifølge Aftenposten er en av årsakene til svake resultater at de betaler mer enn konkurrentene for parkering. En rekke bildelingsselskaper konkurrerer med Vy, blant annet Hertz, Hyre, Bilkollektivet og Oslo bilutleie.

Bymiljøetaten i Oslo kommune, har lagt til rette for 600 bildelingsplasser i Oslo. Målet er økt bruk av bildeling, reduksjon av samlet bilbruk i Oslo, og stimulering til miljøvennlige transportformer. Ordningen gjør at utleiere parkerer billigere.

Men Vybil holdes utenfor, fordi brukerne selv velger hvor de vil avslutte turen. Deres konsept innebærer at man innenfor en angitt sone kan parkere bilen stort sett overalt.

— Vi synes det er urimelig at vi holdes utenfor, særlig siden vi i motsetning til flere av konkurrentene utelukkende har elektriske biler. Forskjellsbehandlingen koster oss nærmere fire millioner ekstra i året i leie av parkeringsplasser, sier Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, til Aftenposten.

Trenger flere og rimeligere parkeringsplasser

I 2021 hadde selskapet et underskudd på 44,6 millioner kroner. Hovedårsaken til tapene er pandemien. Smittevernstiltakene førte til en drastisk nedgang i antall reisende, herunder bruk av bildelingstjenester. I tillegg har de ikke kunnet oppskalere bilparken som planlagt.

Vybil har utelukkende elektriske biler.

Vybil mener at hvis kommunen vil ha mer bildeling, må de sette av flere parkeringsplasser til bildeling, og ikke holde bildeling som ikke har faste parkeringsplasser utenfor.

Selskapet jobber nå med tiltak for å bedre lønnsomheten. De har endret noe på hvor bilene blir parkert, og prismodellen er forenklet. De vil ikke dele hvilke nye tiltak de vurderer utover dette.

Er du interessert i bildeling? Les deg opp på hva og hvordan her.

Her er Oslo kommunes oversikt over bildelingsplasser.

Powered by Labrador CMS