Byrådsleder Raymond Johansen  og direktør i Oslo handelsstands forening, Gunnar Larssen (t.v.), under møte om bilfritt byliv i Oslo. Foto: Vegard Velle
Byrådsleder Raymond Johansen og direktør i Oslo handelsstands forening, Gunnar Larssen (t.v.), under møte om bilfritt byliv i Oslo. Foto: Vegard Velle

Byrådet gjør helomvending på fremdriften for bilfritt Oslo sentrum

Publisert
  • Januar i år: Byrådet fjerner all gateparkering i Oslo sentrum fra 1. juni.
  • Mars i år: Vi starter med seks piloter.

Det var knyttet stor spenning til byrådsleder Raymond Johansens besøk hos Oslo handelsstands forening i dag. Nye signaler fra Johansen var ventet, og nye signaler kom.

– Tenk om jeg som byrådsleder ikke klarte å legge til rette for handelsstanden. Tenk hvilket problem jeg fikk da? Å begrense bilbruken er ikke hovedmålet, derimot ønsker vi å bidra til et mer levende sentrum. Om vi i tillegg får bedre luftkvaliteten, er det ikke noe minus, sa Johansen, som forsikret en rekke ganger om at byrådet var opptatt av handelsstandens interesser.

Fjerner en del parkeringsplasser

Byrådslederen forklarte fremdriften i realiseringen av et bilfritt byliv. Han sammenlignet den med en tretrinns rakett:

– Første fase starter nå i sommer som vi fjerner en del, men ikke alle kommunale parkeringsplasser. Fase to blir å utvide gågatenettet, inspirert av Torggata og andre byer. Så, fra 2019, vil vi se på effekten. Har det er blitt mer byliv i gatene? Har tiltakene ført til mindre privatbiltrafikk? Da må vi avgjøre hvilke tiltak som skal bli permanente og om det er behov for justeringer.

Kommunen vil nå fjerne 400 parkeringsplasser, ikke 650, som byrådet tidligere har signalert.

Tester ut i seks gater

– I juni fremmer vi bylivet med seks piloter i gater hvor vi har identifisert et potensial for å videreutvikle bylivet. Hver gate blir vurdert hver for seg, samtidig som de ses i sammenheng med det gatenettet de er en del av. Vi ønsker å starte der det er størst mulighet for å lykkes.

De tre første pilotprosjektene settes i gang til sommeren. Det gjelder:
* Deler av Øvre og Nedre Slottsgate
* Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
* Unginfo i Møllergata

I løpet av sensommeren og høsten går byrådet videre med:
* Kongens gate nord
* Kongens gate sør
* Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

Planen for de seks pilotprosjektene for et bilfritt byliv. Illustrasjon: Oslo kommune
Planen for de seks pilotprosjektene for et bilfritt byliv. Illustrasjon: Oslo kommune

Ifølge Johansen vil den delen av Øvre Slottsgate som er mellom Tollbugata og Rådhusgata bli gjort om til et gatetun. Rett utenfor den nye «Sentralen» skal det etableres et stort sittemøbel i gata som kan brukes til lek og opphold, det vil komme nye gatemøbler og et nytt bysykkelstativ.

Skal ikke isolere seg i rådhustårnet

Johansen forsikrer at dialogen skal gjennomsyre omleggingen.

– Vi må lytte, lære og ta prosjektet videre steg for steg. Vi kan ikke lykkes om vi sitter i tårnet vårt i rådhuset og beskriver hvordan fremdriften skal være. Det er betydningsfullt for oss å få tilbakemeldinger og innspill.

Johansen forklarte at det foreligger forslag om å etablere et bylivskontor og en bylivskoordinator. I april skal byrådet reise på studietur til København for å lære av byens erfaringer med å legge til rette for myke trafikanter.

Byplanleggere legger ikke til rette for bil lenger

Byrådslederen var klar på at et bilfritt byliv er noe alle må innstille seg på. Samtidig understreket han at en rekke grupper fortsatt vil få kjøre innenfor ring 1: varetransport, drosjer, kollektivtrafikk, personer med nedsatt funksjonsevne, flyttebiler, nødetater, kjøring til byggeplasser og kjøring til fergeplassen.

– Ingen moderne byplanleggere reiser rundt i byer og legger til rette for biler lenger. Den tiden er forbi. Det er en kamp om arealene, og spørsmålet er hvordan skal vi forvalte byarealene på en best mulig måte, sa Johansen.

Raymond Johansen lover at byrådet ikke skal isolere seg i rådhustårnet i forhold til planen om bilfritt byliv. Foto: Vegard Velle
Raymond Johansen lover at byrådet ikke skal isolere seg i rådhustårnet i forhold til planen om bilfritt byliv. Foto: Vegard Velle

Trussel eller mulighet?

Johansen mottok blandet mottakelse i debatten, men flere som tok ordet var positive:

– Seks piloter, analyse, planlegging, dialog og evaluering, det fortjener en applaus, sa administrerende direktør i Oslo Handelsstands forening, Gunnar Larssen.

Næringspolitisk direktør i Oslo handelsstands forening, Jon Anders Henriksen, var mer kritisk:

– Bilfritt byliv kan forstås som en trussel og ikke en mulighet. Jeg er fremdeles ikke helt sikker på om dette er en trussel eller en mulighet. Det trengs mer enn å sette opp noen gatemøbler og en isskulptur. Jeg hørte ikke Johansen si noe om dialog med butikkene som er involvert.

Han mente byrådet bør skaffe seg et bedre kunnskapsgrunnlag på butikkenes behov og deretter komme tilbake med tiltak.

– Jeg ser politikerne snakke pent og byråkratiet handle begrenset. Etatene omsetter ikke ordene i handling. Byøkonomien bør være byrådets sterkeste målekrav, mente han.

Blir det gateservering på Karl Johan?

Paleet-sjef Øystein Aurlien var opptatt av gateleie og sommerservering: – Gratis gateleie innenfor ring 1 vil gi en oppblomstring av liv i gatene. Det er viktig at kommunen legger til rette for sommerservering på Karl Johan. Dispensasjonen ligger til behandling hos næringsetaten, bymiljøetaten og plan og bygg. Vi vet ikke hva som skjer. Vi trenger en politisk beslutning på om at dette er noe byen vil ha.

En lettet Christian Ringnes

Eiendomsinvestor Christian Ringnes ble lettet etter å ha hørt på «Raymond». – Nå gjennomfører man pilotprosjekter og lærer av det som virker og ikke virker. Jeg tror absolutt ikke at bilen er fremtiden. Byer som Gent, Freiburg, Munchen og Brussel er på vei mot å bli bilfrie byer. Også Oslo har gått fra 3000 til 700 parkeringsplasser de siste årene. Jeg er veldig glad for at utviklingen nå skal skje gradvis.

Investor Christian Ringnes ble lettet over å høre på byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Vegard Velle
Investor Christian Ringnes ble lettet over å høre på byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Vegard Velle

Ringnes syntes det har kommet uklare signaler om det fortsatt skal være parkeringshus i sentrum fra 2019. Til det svarte Johansen at parkeringshusene skal bestå: – Eiere av parkeringshus som er på møtet i dag, vil bli glad for det jeg sier nå.

Johansen forsikret også om at de som bor i sentrum skal ha tilgang på parkeringsplasser.

Powered by Labrador CMS