KrFs førstekandidat ved kommunevalget, Espen Andreas Hasle, foreslår at Oslo kommune deler sine tjenestebiler med befolkningen i hovedstaden når de ikke brukes av kommunens folk. Foto: Vegard Heldal

Vil låne ut kommunens biler til hovedstadens innbyggere

Etter modell fra Halden ønsker KrF bildeling med Oslos kommunale tjenestebiler. � Dette vil være positivt både sosialt og for miljøet, sier partiets toppkandidat, Espen Andreas Hasle.

Publisert

Mange av Oslo kommunes tjenestebiler står gjerne i ro på kvelds- og nattestid, samt på dagtid i helgene. Etter å ha sett hvordan Halden kommune bruker sine tjenestebiler i en bildelingsordning, ønsker Kristelig Folkeparti i Oslo å innføre lignende ordning i hovedstaden

— Mange av kommunens biler står ubrukt store deler av døgnet. Vi ser disse som en stor ressurs og ønsker derfor å gjøre bilene tilgjengelig for almenheten nå de ikke brukes av kommunens ansatte. Vi ønsker derfor at bystyret ber byrådet om å utrede muligheten for et slikt tiltak, sier Oslo KrFs fylkesleder og førstekandidat ved kommunevalget, Espen Andreas Hasle.

Bra for både miljø og sosial utjevning

Bildeling er blitt mer og mer populært, og flere bedrifter har slått seg på trenden. Sist ut var NSB (nå VY). Espen Andreas Hasle mener det ikke burde være noe i veien for at også Oslo kommune kaster seg på bildelingsbølgen.

KrF-politikeren viser til de positive erfaringene et slikt prosjekt har hatt i Halden. Her har kommunen satt ut driften av bilparken til et eksternt firma. De tar seg av både den daglige driften, bildelingen og vedlikeholdet av bilene.

Mange av Oslos kommunes biler står mye ubrukt. Dette ønsker nå Espen Andreas Hasle og Oslo KrF å gjøfe noe med. Foto: Vegard Heldal

— Jeg mener dette er et forslag alle vil tjene på. Kommunen vil få en enklere hverdag, bilene blir bedre utnyttet og miljøet vil tjene på at bilene blir brukt til bildeilng. Det betyr at færre trenger å ha egen bil, påpeker Espen Andreas Hasle.

Han ser også en stor sosial gevinst ved innføringen av en slik bildelingsordning.

— Først og fremst vil det være et sosialt utjevnende tiltak, som spesielt vil hjelpe de barnefamiliene i byen vår som ikke har råd til egen bil. Dette vil gjøre hverdagslogistikken enklere for dem, mener KrFs førstekandidat.

Vanlige biler

— Så nå kan den jevne osloborger kanskje få låne byrådets elektriske Jaguar på hyttetur?

— Nei, Raymond Johansen skal få ha jaguarene for seg selv, ler Hasle.

Bilene han ser for seg brukt i ordningen er først og fremst de personbilene og enkle varebilene kommunale etater og bydeler i dag bruker. Etter at forslaget ble omtalt i NRK Østlandssendingen, har det ikke manglet på reaksjoner fra publikum.

— Jeg snakket akkurat med en fyr som lurte på om han nå kunne få låne en rød Ruter-buss neste gang han skule på skitur til Trysil. Jeg måtte skuffe ham, smiler Espen Andreas Hasle.

Hasle og KrFs bystyrerepresentant Erik Lunde vil nå oversende forslaget om oppretting av en kommunal bildelingsordning til behandling i bystyrets miljø- og samferdselskomite.

Powered by Labrador CMS