�Ikke ta fra oss frukthandleren vår! Butikkeiere i Colbjørnsens gate på Frogner frykter for framtida etter at bymiljøetaten vil anlegge sykkelfelt i begge retninger utenfor butikkene deres. Fra venstre Mathias Bache-Gabrielsen, Eva Lie, Berit Silsand, Edip Buga og leder for bydelsutvalget i bydel Frogner Jens Jørgen Lie (H). Foto: Christian Boger

Butikkeiere i Colbjørnsens gate raser mot dobbelt sykkelfelt og tap av p-plasser. - Vi har ikke råd til å miste flere kunder

Først skapte beboerparkering problemer for kunder langveis fra, mener næringsdrivende i Colbjørnsens gate på Frogner. Så bestemte kommunen at det blir sykkelfelt på begge sider i deler av gaten.

Publisert

— Nå har vi nådd en grense for hva vi kan tåle, mener de næringsdrivende VårtOslo treffer i Colbjørnsens gate.

— Jeg er avhengig av store palleleveringer med varer hver dag unntatt søndager. Du kan jo tenke deg hvordan det vil bli på vinteren når sjåførene skal måtte trekke varene lang vei gjennom snø, søle og slaps.

Ordene kommer fra innehaver av den lokale grønnsaks- og dagligvarebutikken Juels Kolonial, Edip Buga.

VårtOslo møter ham og flere andre representanter for næringsdrivende i Colbjørnsens gate. De reagerer nå mot bymiljøetatens planer om å lage sykkelfelt i begge retninger i gata mellom Nils Juels gate og Skovveien.

— Frykter kundegrunnlaget forsvinner

Tilsammen syv ulike næringsvirksomheter holder til i den delen av gaten som får sykkelfelt på begge sider. Alle de næringsdrivende er bekymret for hvilken effekt fjerning av parkeringsplasser, og opparbeidelse av sykkelfelt vil få for framtiden til butikkene i gaten. Når beboerparkeringen i området forsvinner, for å gi plass til sykkelfeltene, forsvinner et sted mellom 36 parkeringsplasser på en kort strekning i Colbjørnsens gate og 104 plasser i Gyldenløves gate.

— Vi har allerede merket et bortfall av kunder etter at det ble beboerparkering. Nå er vi bekymret for at vi vil miste enda flere, når selv ikke kundene i nærområdet kan finne en parkeringsplass i nærheten, forteller Edip Buga.

De næringsdrivende i Colbjørnsens gate på Frogner frykter butikkene langs gata vil forsvinne om det blir sykkelfelt i begge retninger i gata. Foto: Christian Boger

Han får full støtte av sine næringsdrivende kolleger i den lille gatestumpen.

— Det blir spennende å se hva som skjer med kundegrunnlaget. Nå har vi etablert oss her, og det er ikke bare å flytte om kundegrunnlaget blir for lite. Til det har vi både leiekontrakt og andre avtaler som gjør det å flytte på seg mer komplisert enn hva folk tror, sier Mathias Bache-Gabrielsen fra helsekostbutikken Røtter.

— Beslutningstakere kjenner ikke lokalmiljøet

Mye av frustrasjonen hos de engasjerte næringdrivende går på beslutningsprosessen i saken, og hvem som står for denne. Her mener de beslutningen bør tas av folk som kjenner lokalmiljøet. Og av noen som kjenner til hvilke konsekvenser beslutningene får.

— Vi har hatt besøk av bymiljøetaten her en gang for å se på eventuelle konsekvenser. Da følte vi at alle våre innvendinger bare prellet av, sier Berit Silsand, som representerer sameiet Colbjørnsens gate 12.

— Det blir helt feil at folk fra Nordstrand eller Grünerløkka skal bestemem framtiden til et lokalmiljø på Frogner, mener frukthandler Edip Buga.

— Ikke fiendtlig mot syklister

De næringsdrivende er raske med å poengtere at de på ingen er i mot verken syklister eller sykkelfelt. Problemet er den løsningen bymiljøetaten ønsker å innføre i en liten del av Colbjørnsens gate.

— Det er viktig for oss å si at vi ikke har noe mot verken syklister eller sykkelstier. Det som derimot er helt høl i hue er at det skal bygges sykkelfelt i begge retninger i bare en liten del av gata, sier Eva Lie hos Lie Design.

Får bymiljøetaten det som de vil forsvinner parkeringsplassene i Colbjørnsens gate mellom Nils Juels gate og Skovveien. I stedet blir det sykkelfelt i begge retninger. Foto: Christian Boger

Opparbeidelsen av sykkelfelt i begge retninger vil føre til at alle parkeringsplassene i gatestumpen forsvinner. All parkering for varelevering blir dermed henvist til Niels Juels gate eller Skovveien.

— Det blir spennende å se hvordan det vil fungere med vareleveringen. Jeg tror det vil bli veldig utfordrende for de som skal levere varer. Spesielt vinter og vår kan bli en prøvelse, mener Lie.

Tviler på omkamp

Planen for sykkelfeltene i Colbjørnsens gate er nå ute på offentlig høring. De næringsdrivende i gata har svært liten tro på at deres synspunkter vil vinne fram.

— Jeg har liten tro på at vi vil vinne fram med motstanden vår. Til det har ideen- med sykkelfelt gjennom byen blitt et for stort prestisjeprosjekt for byrådet, mener Lie.

Heller ikke leder for bydelsutvalget i bydel Frogner, Jens Jørgen Lie (H), har noen tro på at planene vil bli endret.

— Tryggere for myke trafikanter

Arbeidene bymiljøetaten ønsker å sette i gang i Colbjørnsens gate er en del av arbeidet for å opprette bysykkelrute 5 mellom Frognerparken og Galgeberg. Oppgraderingen av Colbjørnsens gate skjer for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklister og fotgjengere.

— Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt på begge sider av Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Skovveien, og i vestgående retning mellom Inkognitogata og Parkveien, skriver bymiljøetaten på sine nettsider.

— Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lovlig å parkere i Colbjørnsens gate mellom Niels Juels gate og Parkveien for å gjøre plass til sykkelfelt, og for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende, opplyser etaten prosjektsidene.

Etaten mener de foreslåtte tiltakene i Colbjørnsens gate er nødvendige for å sikre forholdene i gate for syklister og gående.

— Fjerning av gateparkering og etablering av sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående. Utvidelse av fortauet vil bedre forholdene for gående og bidra til at hastigheten på kjøretøy ikke øker, mener bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS