Det er mange som lengter tilbake til tider da salen var full av treningsglade

Friskis & Svettis på Majorstua faller mellom alle stoler. Får ingen hjelp fra støtteordningene

— Husleia på Majorstua er over 200.000 kroner i måneden, og gjelden vi pådrar oss vil ta lang tid å betale, sier Hilde Aker i Friskis & Svettis. Nå ber Ap, SV og Frp kulturminister Abid Raja (V) om å endre kompensasjonsreglene.

Publisert

— Vi er et idrettslag, tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), og ingen kommersiell aktør. Smitteverntiltakene sier at vi må holde stengt. Med de gjeldende støtteordningene for tapte inntekter faller vi mellom alle stoler, sier daglig leder for Friskis & Svettis Oslo, Hilde Aker.

— Våre inntekter er medlemskontingent og treningsavgift. Tap av dette blir ikke dekket. Husleia her på Majorstua er på over 200.000 kroner per måned. Og gjelden vi pådrar oss vil ta lang tid å nedbetale, sier en fortvilet daglig leder til VårtOslo.

— Smittevern og økonomiske tiltak går hånd i hånd

Inntektstapet siden nedstengning i mars i fjor ligger på cirka 1.4 millioner kroner sammenlignet med 2019, opplyser Aker.

Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide som begge sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i Oslo var på besøk i treningslokalene på Majorstua, og ble forelagt problemet. Nå vil de gå til kulturministeren å be om at hullene i støtteordningen må tettes.

Instruktør Christine Engebretsen (i rødt) og daglig leder i Friskis & Svettis Oslo, Hilde B. Aker flankert av stortingsrepresentantene for Arbeiderpartiet Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide

Arbeiderpartiet, har sammen med Frp, SP og SV, forhandlet frem et flertall i stortinget og ble i går enige om å overkjøre regjeringen på en rekke punkter for å hjelpe bedrifter og folk som er rammet av smitteverntiltak.

— Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd, sier Espen Barth Eide.

Abid Raja må svare Stortinget

— Ett av forslagene kan bidra til å gi Frisisk & Svettis hjelp, mener Aps stortingsrepresentant.

Forslaget Barth Eide viser til er: "Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen".

— I tillegg vil vi be statsråden om å se på støtteordningen, slik at idrettslag som Friskis & Svettis også vil få hjelp, og kulturministeren vil være nødt til å gi et svar innen seks virkedager, sier Gåsemyr Staalesen.

Ap-representanten har sendt følgende spørsmål til statsråden:

— Vil kulturministeren ta initiativ til at det kommer på plass en støtteordning for idrettslag som faller utenfor ordningene rettet mot idrettslag og frivillighet?

Eldre og unge dropper ut

Norges Idrettsforbund og idrettspresident Berit Kjøll har ikke nådd fram når de har fremmet lignende saker ovenfor regjeringen.

Når medlemmene ikke har kunnet komme til Friskis & Svettiss lokaler, har de blitt tilbudt trening via livestream. Rundt 70 medlemmer følger vanligvis en livestream.

Inne i treningslokalet er det uvant tomt og stusselig, med unntak av instruktør Christine Engebretsen, som leder en livestream-trening for rundt 70 eldre. Alle er hjemme i hver sin stue og følger treningen.

— Vi ser at en del eldre føler seg ubekvemme med teknologien her. Mange av våre unge medlemmer ønsker å trene styrke, og de kan vi vanskelig gi noe tilbud gjennom livestreamen. Dessverre er det nettopp disse to gruppene vi aller helst vil beholde, sier Aker.

— Friskis & Svettis i Bærum får offentlig støtte

— Av alle landets Friskis & Svettis klubber er det foreningene i Oslo, Fredrikstad og Bærum som leier lokaler på det åpne markedet. I Bærum har foreningen fått støtte gjennom Bærum idrettsråd. Nå er det viktig at det kommer på plass ordninger som tetter de hullene som har oppstått, sier leder i Friskis & Svettis Norge, Jeppe Hansson.

Gåsemyr Staalesen mener at Friskis&Svettis oppfattes som et lavterskel tilbud, og et litt annet tilbud enn andre treningssentre.

— I vårt alternative statsbudsjett har vi satt av penger til ventilordningen som nå er vedtatt i stortinget. Vi har stått for å få en mer vanntett ordning på plass, sier Ap-representanten på Stortinget.

Friskis & Svettis på Majorstua mistet ni måneder med inntekter i 2020, og enda er ikke restriksjonene lempet slik at de kan åpne lokalene for sine medlemmer igjen.

Powered by Labrador CMS