Mirjam Berg Abrahamsen, Ørn Terje Foss og Hege Stensrud Høsøien er forbannet over at bydelsutvalget ikke ville behandle utbyggingen i Brynsbakken på siste møte før juleferien.
Mirjam Berg Abrahamsen, Ørn Terje Foss og Hege Stensrud Høsøien er forbannet over at bydelsutvalget ikke ville behandle utbyggingen i Brynsbakken på siste møte før juleferien.

Mirjam og naboene hennes på Hylla i Enebakkveien er sinte på bydelsutvalget i Gamle Oslo. — Saken vår burde vært behandlet

Beboerne på verneverdige Hylla i Enebakkveien og andre naboer føler at de ikke blir hørt uansett argumentasjon.

Publisert

Bane Nor vil bygge ut Brynsbakken fra fire til seks spor. Det trengs for å få en velfungerende jernbane på Østlandet, mener Bane Nor. Fredag i forrige uke ble jernbaneselskapets reguleringsplan for bygging av togspor sendt til politisk behandling hos byråd og bystyre.

Med Bane Nors ønske om dobbeltspor, for å doble kapasiteten for framtidig togtrafikk inn og ut av hovedstaden, ser jernbaneselskapet seg også nødt til å rive i alt åtte verneverdige trehus med til sammen 20 boenheter i Enebakkveien.

I over tre år har beboerne i de verneverdige trevillaene på Hylla i Enebakkveien i Kværnerdalen kjempet for å beholde sine egne boliger.

Flytting ble kansellert

Motstanden mot forslaget har fra første stund vært sterk både fra beboere og naboer, men nå kan sagaen gå mot en avslutning. Fredag i forrige uke sendte plan- og bygningsetaten saken videre til byrådet for politisk behandling. Det vil i realiteten si at det nærmer seg et endelig svar på framtiden for beboere og naboer i Kværnerdalen og på Vålerenga.

Siden 2017 har aksjonistene, som jobber mot utbyggingsplanene, opplevd sterk støtte fra lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo. Denne støtten førte blant annet til at Bane Nors planer om flytting av de verneverdige boligene fra sporområdet til Vålerengaparken ikke ble noe av.

De verneverdige husene på Hylla trues av riving om reguleringsplanen fra Bane Nor blir vedtatt.
De verneverdige husene på Hylla trues av riving om reguleringsplanen fra Bane Nor blir vedtatt.

En hastesak

Før forrige torsdags møte i bydelsutvalget, forsøkte beboerne igjen å få backing fra lokalpolitikerne i bydelen. De ønsket å få bydelsutvalget til å sende en støtteuttalelse. Dette be støttet opp av forslag til en uttalelse fra opposisjonspartiene Rødt, Venstre, Fremskritspartiet og Høyre, som også ønsket saken behandlet i møtet.

Men saken ble avvist av leder i bydelsutvalget Teodor Bruu (MDG).

Han forklarer avvisningen med at saken ble meldt opp for sent til at den kunne behandles under det siste møtet før nyttår.

— Jeg er ikke bare skuffa og sint. Dette handler i mine øyne om brutte demokratiske prinsipper. Jeg er klar over bydelsutvalgets retningslinjer, men enhver kunne helt fint ha funnet argumenter for å fremme denne saken som en hastesak, sier Mirjam Berg Abrahamsen til VårtOslo.

Øyner et håp

Mirjam er en av de som nå risikerer å måtte flytte fra den verneverdige bebyggelsen på Hylla. Derfor føles det ekstra vanskelig at lokalpolitikerne ikke fikk behandlet saken på nytt.

Kapasiteten på togsporene i Brynsbakken er i dag oppbrukt. Derfor ønsker BaneNor å bygge to nye spor.
Kapasiteten på togsporene i Brynsbakken er i dag oppbrukt. Derfor ønsker BaneNor å bygge to nye spor.

— Det er ekstremt viktig for oss å sende et nytt politisk signal, særlig når vi vet at saken kommer opp til votering i bystyret over nyttår. Dersom virkeligheten er slik lederen av bydelsutvalget beskriver den, at saken hadde fått enstemmig flertall ved ny behandling, så ville vi virkelig hatt muskler inn mot rådhuset. Det har vi ikke nå. Jeg øyner likevel et håp om at dere kanskje kan få den opp ekstraordinært, eller til det oppsatte møtet i februar, sier hun.

Har ikke helt gitt opp håpet om å bli boende

Blir reguleringsplanen vedtatt i nåværende form, må Berg Abrahamsen og naboene hennes flytte fra de små trehusene i Kværnerdalen. Bane Nor mener det vil være umulig å ha folk boende i husene, selv om de har foreslått at noen av husene kan bli stående også etter at dobbeltsporet har blitt en realitet.

— Vi har ikke helt gitt opp å få bli boende, men blir denne planen vedtatt, er det ingen annen utvei enn å flytte. Vi håper nå politikerne i Rådhuset lytter til lokalpolitikernes og vårt ønske om å ikke godkjenne planene, sier hun.

Blir reguleringsplanen vedtatt, er Mirjam og naboene usikre på når anleggsarbeidene begynner, og det er dermed også når de eventuelt må flytte ut. Tidligere har Bane Nor uttrykt at utbyggingen skulle starte i 2021. Nå virker det som den planlagte byggestarten er utsatt til 2026.

— Vi blir ikke lyttet til

Etter å ha fått høre om planene for tre år siden, ble det dannet en lokal aksjonsgruppe med mål å få utbyggingsplanene stoppet eller omgjort. Etter å ha lest dokumentene i oversendelsen fra plan- og bygningsetaten, er gruppa skuffet.

— Det er klart at her har vi ikke blitt hørt. Uansett hvilke innvendinger vi har kommet med, virker det som om vi har pratet for døve ører. Det er veldig skuffende, sier Ørn Terje Foss i aksjonsgruppa til VårtOslo.

Hylla-beboer Mirjam Berg Abrahamsen er skuffa over bydelsutalget i bydel Gamle Oslo.
Hylla-beboer Mirjam Berg Abrahamsen er skuffa over bydelsutalget i bydel Gamle Oslo.

Han mener det er betenkelig at lokalsamfunnet ikke tas mer med på råd i forbindelse med et stort utbyggingsprosjekt, som i årene framover vil prege hverdagen til mange mennesker i lokalmiljøet rundt Kværnerdalen.

— Det er trist å se at det store lokale engasjementet som har eksistert mot denne utbyggingen totalt overkjøres av både Bane Nor og planmyndighetene.

— Vi har forsøkt å invitere både til dialog og medvirkning til løsninger, men ingen av forslagene vi har lansert har blitt tatt på alvor. Det er synd at lokalsamfunnet ikke har større innvirkning i en slik viktig sak, mener Foss.

Reagerer ikke bare på rivning

Det er ikke bare rivningen av de verneverdige trehusene aksjonistene reagerer på. Også den manglende utredningen av en løsning med tunnel eller lokk over sporene for å begrense støybelastningen fra flere og raskere tog gjennom Brynsbakken, reagerer aksjonistene på.

— Det ikke er gjort en utredning av bedre støyisolering, mener Ørn Terje Foss.

BU-lederen — For dårlig utredet

Bydelsutvalgsleder Bruu har stor forståelse for beboernes harme over at deres forslag ikke ble behandlet i møtet forrige torsdag.

— Jeg forstår at beboerne er frustrert og sinte over denne saken. Det er jeg og. Derfor har MDG sammen med et enstemmig bydelsutvalg ved flere anledninger vist motstand mot Bane Nors prosjekter gjennom høringssvar.

Bydelsutvagseder i bydel Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG)
Bydelsutvagseder i bydel Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG)

— Alternative løsninger har blitt for dårlig utreda, lokalbefolkningen har blitt for dårlig hørt og prosjektet slik det foreligger er dårlig for byutviklingen både på Vålerenga og Kværnerbyen og for alle oss som bor rundt her. Det bør bygges lokk, og det er helt uaktuelt å rive verneverdige hus når det finnes andre alternativer, mener MDG-politikeren.

Var riktig å avvise

Han står likevel på at det var riktig å avvise at saken kom opp i bydelsutvalgets siste møte før nyttår.

— Grunnen til at folkevalgte organer er så strenge på disse fristene, er at man skal sikre at alle folkevalgte stiller likt og får det samme grunnlaget til å fatte beslutninger og får god tid til å sette seg inn i alle de sakene som er oppe til behandling.

— Det er udemokratisk å legge opp til behandling av saker som alle de folkevalgte potensielt ikke har fått anledning til å sette seg inn i. Som BU-leder plikter jeg å overholde de demokratiske spillereglene som gjelder, og jeg kan ikke gjøre unntak for saker jeg er enig i, slik som denne, sier Teodor Bruu.

Flaskehalsen i Brynsbakken

– Det holder ikke lenger. Vi har alt for liten kapasitet. Særlig på Gardermobanen er det kritisk, sier senioringeniør Jostein Berger Meisdalen i Bane Nor til Byplan Oslo.

«Flaskehalsen» kaller de ansatte i jernbanen Brynsbakken. Togstrekningen mellom Oslo S og Bryn stasjon, som dette er snakk om, er kort, men den har stor betydning for jernbanens kapasitet nordøstover.

Ifølge Meisdalen er flere alternativer er vurdert. Men også disse ville føre til inngrep og fjerning av bygninger. – Dette er vår beste skisse for hvordan ting kan gjøres, sier han.

Forslaget til plan var ute på høring i fjor, og Bane Nor har avholdt et folkemøte. Over nyttår skal det behandles i bystyrets organer.

Powered by Labrador CMS