Bettina Sandvin fra Bane NOR tilbyr penger til huseierne som vil selge husene de eier på Hylla nå..

Dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn utsettes med fem år. Bane NOR tilbyr penger til huseiere

Bane NOR må utsette den planlagte forbedringen av togkapasiteten i Oslo, fordi den endelige behandlingen av planen ikke er ferdig. Imens tilbyr de å kjøpe ut de berørte grunneierne på Hylla som ønsker det.

Publisert

Bane Nor utsetter byggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn. Nå starter arbeidet i 2027. Det opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Opprinnelig var det planlagt byggestart i 2022. Årsaken til utsettelsen er at den endelige behandlingen av planen ikke er ferdig. Dermed må hele utbyggingen utsettes til etter at nytt digitalt signalanlegg på Oslo S er på plass, fordi arbeidene ikke kan skje samtidig.

Vil kjøpe ut eierne

– Å bygge nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer i timen. Samtidig er det en forutsetning for smidigere togtrafikk – som får ringvirkninger i hele landet, ifølge Bane NOR.

Men utbyggingen av Brynsbakken medfører at bebyggelsen som ligger i området kalt «Hylla» må rives, mange av dem verneverdige. Dette er et tyvetalls hus plassert mellom sporene til Gardermobanen og Gjøvikbanen.

– Forstår belastningen

Nå vil Bane NOR tilby huseierne på Hylla minnelige avtaler, så de kan få kjøpt seg bolig et annet sted om de ønsker dette. Tilbudet er helt frivillig, for de som ønsker å få en avklaring.

– Vi har full forståelse for at denne prosessen kan være belastende for folk. Flere har ønsket å få huset innløst, fordi denne prosessen tar tid. Det vil vi nå tilby, forteller prosjektdirektør Bettina Sandvin.

De som ikke ønsker å bli innløst nå vil få et tilbud på et senere tidspunkt, ved en eventuell ordinær grunnervervsprosess.

Legger en ny plan

– Både Oslo kommune og grunneiere på Hylla er informert om saken. Vi har også invitert beboerne til et møte og ønsker en god dialog med dem i den videre prosessen. Samtidig avventer vi klagebehandlingen og jobber med å legge en ny fremdriftsplan for en utbygging som starter i 2027, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin.

Powered by Labrador CMS