Flere bussruter i Oslo sør skal snart ut på anbud. Ett av punktene i Ruters kontraktsforlag er truslene om bot på en halv million hvis busselskap uttaler seg i media. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ruter i kontraktsforslag: Busselskap risikerer 500.000 kroner i bot ved uttalelser til media

Den offentlig eide kollektivgiganten Ruter åpner for knallharde krav til busselskaper som ønsker å trafikkere linjer sør i Oslo.

Publisert

— Dersom operatøren bryter bestemmelsene for markedsføring og/eller mediehåndtering etter bestemmelsene i vedlegg punkt xx, kan oppdragsgiver ilegge operatøren bot på 500.000 kroner per tilfelle, skriver Ruter i et kontraktsforslag.

Med andre ord risikerer busselskaper under kontrakt med kollektivselskapet Ruter, som er eid av Oslo og Viken, et saftig gebyr ved uttalelser til media dersom kontraktsforslaget blir opprettholdt.

— Endelig versjon i februar

— Dokumentene du viser til er forberedelser til det kommende anbudet for busstjenester i Oslo Sør 2021, skriver Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen i en epost til VårtOslo.

— Disse dokumentene er knyttet til en dialogkonferanse som ble holdt i midten av desember. Ruter ber alltid om innspill fra leverandørmarkedet, og har en god og åpen dialog her. Vi har fått en del innspill og endelig versjon av anbudsdokumentene blir publisert i begynnelsen av februar, skriver Johansen.

Skjermdump av punktet på side 32 i kontraktsutkastet fra Ruter.

Da det rødgrønne byrådet med Ap/SV/MDG tiltrådte høsten 2015 ble det lovet mer åpenhet i Oslo kommune.

— Underskudd på lokal offentlighet

— En forutsetning for et folkelig demokrati er åpenhet og at de politiske beslutningene ikke er for langt unna innbyggerne. Som hovedstad er Oslo vertsby for landets fremste demokratiske institusjoner, og de største nasjonale mediene, står det i byrådserklæringen fra de rødgrønne partiene.

— Samtidig er det et underskudd på lokal offentlighet om Oslo og det er for lite debatt om beslutningene som tas av bydelsutvalg og bystyre. For byrådet er det derfor viktig å styrke bydelene som politisk arena, gjøre informasjon om politiske prosesser mer åpent og allment tilgjengelig, og selv løfte politiske debatter ut til befolkningen, står det videre i erklæringn fra Ap/SV/MDG-byrådet.

— Avtale mellom Oslo, Viken og Ruter

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter. Foto: Ruter

Men nå åpner Oslo kommunes kollektivgigant for å bøtelegge busselskaper der ansatte uttaler seg til media. Uttalelser kan straffes med opp til en halv million kroner hver gang.

— Hensikten med formuleringen du viser til kommer fra aksjonæravtalen mellom Ruter og våre eiere, Oslo kommune og Viken (gamle Akershus fylkeskommune). Her fremgår det at Ruter skal være avsender av informasjon som berører våre reisevillkår.

— Da følger det naturlig at det er Ruter som er avsender av informasjon knyttet til kundetilbud, avvikssituasjoner, lanseringer av kollektivtilbud og miljøambisjoner, skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

— Ruter har en avtale med våre eiere om utviklingen av kollektivtilbudet og vi har en avtale med våre kunder. Disse to avtalene ønsker Ruter selv å være avsender av informasjon om, skriver Johansen i eposten.

— Regulerer en rekke punkter

Nå er det hverken ulovlig eller uvanlig at aksjeselskaper kontraktsfester klausuler om lojalitet og hvilken adgang som gis til å uttale seg offentlig.

Men det spesielle i denne sammenhengen er at Ruter eies av en kommune der den politiske ledelsen gjentatte ganger har forsikret om at Oslo skal være åpen og tilgjengelig. Og at dette også gjelder ansattes rett til å uttale seg offentlig.

Nå forsikrer Ruter at kontraktsforslaget ikke er ment å kneble for eksempel tillitsvalgte.

— Arbeidsforhold, ansattes forhold til arbeidsgiver, arbeidstakers syn på samferdselspolitikk, og så videre berøres ikke av dette. Operatører, ansatte og tillitsvalgte står selvfølgelig helt fritt til å uttale seg, skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen.

— I kontraktene som vi inngår med operatørene søker vi å regulere en rekke punkter som skal legge til rette for et godt samarbeid mellom Ruter som oppdragsgiver og operatøren, slik at vi sammen kan skape et godt kollektivtilbud, skriver Johansen.

Powered by Labrador CMS