Ifølge sporveisansattes fagforening kan skattesmellen årlig bli på nær 16.000 kroner for enkelte medlemmer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Buss- og sporveisansatte i Oslo kan få solid skattesmell. Regjeringen vil ha skatt på gratisreiser

Ansatte i Sporveien og Unibuss har i årevis hatt såkalt frikort der alle kollektivreiser i Oslo er gratis. Men nå har finansminister Siv Jensen (Frp) strammet skattegrepet. Det kan medføre en skattesmell på nær 16.000 kroner for enkelte ansatte, mener fagforening.

Publisert

Godt vi har en finansminister fra partiet for folk flest. Siv Jensen (Frp) har kommet med en "gavepakke" til ansatte i kollektivtrafikken fra og med i år, skriver Oslo Sporveiers Arbeiderforeningsyrlig på sin Facebook-side.

Bakgrunnen for den sarkastiske uttalelsen er Høyre/Frp/Venstre-regjeringens skattelegging av såkalt frikort for ansatte i kollektivselskaper fra og med 1. januar i år.

— Spiser opp lønnsøkningen

Nå risikerer ansatte i blant annet kommunalt eide Oslo sporveier og Unibuss en skattesmell på 15.800 kroner årlig, skriver sporveiens arbeiderforening. Beregningen forutsetter at den ansatte har ektefelle eller samboer og to barn under 18 år. Alle i familien til ansatte i kommunens kollektivselskaper får nemlig frikort på trikk, buss og bane i Oslo.

� Frikortet er en opparbeidet rettighet for våre medlemmer. I mange tiår har frikortet vært en del av rettighetene fremforhandlet mellom oss og arbeidsgiver og blitt sett på som en del av den totale pakken, sier forbundsleder Jim Klungnes.Foto: YTF

Også Yrkestrafikkforbundet, YTF, reagerer kraftig på skatteskjerpingen fra regjeringen.

— Vi ser at både lønnsøkning og skattelette for våre medlemmer blir spist opp av alt fra økte bomavgifter og nå regjeringens beskatning av frikort. Resultatet er at man får mindre penger å leve av totalt sett, sier forbundsleder Jim Klungnespå YTFs nettsider.

— Frikort en fremforhandlet rettighet

Med de nye reglene fra regjeringen vil man skatte av frikortet som om det er en del av alminnelig inntekt, men egenandelen vil trekkes fra. Om man eksempelvis får et frikort som selges for 7.000 kroner i året og betaler 500 kroner i egenandel vil man måtte betale inntektsskatt på 6.500 kr mer i 2019.

I årevis har ansatte i Oslos kollektivselskaper hatt såkalt frikort som gir gratisreiser på buss, trikk og bane. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Om man har inntektsskatt på 34,4 prosent vil dette utgjøre 2236 kroner ekstra i skatt i 2019, skriver YTF. Men denne beskatningen øker dersom det er flere familiemedlemmer som nyter godt av frikort-ordningen.

— Frikortet er en opparbeidet rettighet for våre medlemmer. I mange tiår har frikortet vært en del av rettighetene fremforhandlet mellom oss og arbeidsgiver og blitt sett på som en del av den totale pakken, sier Jim Klungnes.

Forbundslederen reagerer på den blåblå regjeringens iver etter å skattlegge vanlige lønnsmottakeres fremforhandlede rettighet.

Kan bli dyrt også for arbeidsgiver

VårtOslo har vært i kontakt med både Sporveien og Unibuss. Der avventer man vurderingene som gjøres hos arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Spekter, i tillegg til ytterligere klargjøring fra skattemyndighetene.

Men heller ikke for arbeidsgiveren vil skatteskjerpingen være godt nytt. Dersom frikort-beskatningen defineres som inntekt, vil dette også kunne øke pensjonsinnbetaling. Det kan igjen øke arbeidsgivers utgifter, og dermed kan skatteskjerpingen bli dyr også for kollektivselskapene.

Yrkestrafikkforbundet har også sendt en henvendelse til NHO Transport der det bes om at ansatte som faller inn under Bussbransjeavtalens bestemmelser for frikort blir gitt reell mulighet til å reversere eventuelle avtaler om frikort som allerede er inngått for 2019.

— Beslutningen om skattlegging av frikort har såpass store økonomiske konsekvenser for den enkelte arbeidstaker at Yrkestrafikkforbundet ser det som urimelig at man holdes til slike avtaler, sier Klungnes på YTFs nettside.

Powered by Labrador CMS