Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), kommunalminister Monica Mæland (H) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) da avtalen om videreføring av satsing på Oslo indre øst ble signert. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Blåblå regjering og rødgrønt byråd underskrev avtale om videre satsing i Oslo indre øst

Tross kritikk av det såkalte Tøyenløftet i en granskingsrapport, viderefører byrådet og regjeringen satsing på Oslo indre øst. Den nye avtalen om samarbeid strekker seg fra 2019 til 2026.

Publisert

— Jeg er glad for at vi er enige om å styrke arbeidet med å skape et godt og trygt nærmiljø i Oslo indre øst, og at vi sammen med lokale krefter skal utvikle nye tjenester som er tilpasset innbyggernes behov, sier Høyres kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I avtalen fremkommer det at satsingen skal innrettes med tre delprogram; oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

— Vi er optimistiske

– Vi bygger den nye Oslo indre øst-satsingen etter samme modell som Groruddalssatsingen, med bedre oppveksts- og utdanningstilbud- og flere jobbmuligheter. Resultatene har allerede begynt å vise seg i Groruddalen, og vi er optimistiske for hva vi kan få til i Oslo indre øst, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Selv om kommunerevisjonens rapport kritiserer store deler av Tøyenløftet, er det lyspunkter. Sportsklubben Sterling blir beskrevet som et vellykket tiltak. Foto: Sterling

Nær 200 millioner statlige og kommunale kroner er blitt brukt på Tøyenløftet siden 2014. Innbyggere i indre Oslo øst, som ikke ble sett og hørt, skulle løftes opp og frem. Men slik gikk det ikke, viser en granskingsrapport fra kommunerevisjonen i Oslo.

Tøyenløftet en del av en politisk hestehandel

En politisk hestehandel mellom Høyre, Venstre, KrF og SV er bakteppet for det såkalte Tøyenløftet. En hestehandel som det siste året har vært en gjenganger i media gjennom skandalene i det kommunalt eide foretaket Boligbygg.

Områdeløft for Tøyen var kravet SV stilte for at partiet skulle sikre bystyreflertall for bygging av nytt Munch-museum i Bjørvika. Dermed var omstridte og kontroversielle Lambda sikret mot at Høyre, Venstre og KrF gikk med på å legge 100 millioner kroner på bordet for en storsatsing på Tøyen.

Slik presenterte bymiljøetaten sin visjon for Tøyen torg. I løpet av året skal torget stå ferdig. Nær fem år etter at Tøyenløftet ble vedtatt med Høyre, KrF, Venstre og SVs stemmer i Oslos bystyre. Illustrasjonsfoto: Bymiljøetaten

Men den nye kommunale og statlige satsingen på Oslo indre øst skiller seg noe ut fra Tøyenløftet. For det første utvides det geografiske området noe, og i tillegg blir den innrettet mer som Groruddalssatsingen.

Samarbeid om satsing også i Oslo sør

Til Oslo indre øst-satsingen foreslår regjeringen å bevilge 35 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å bruke syv millioner til kriminalitetsforebygging i Oslo indre øst, skriver kommunaldepartementet i en pressemelding.

Oslo kommune foreslår å bevilge tilsvarende summer til de to satsingene. Pengene skal ses i sammenheng med tjenestene kommunen ellers produserer for å få varige virkninger, opplyser kommunaldepartementet.

«Konene ved vannposten» er laget av skulptør Odd Hilt og illustrerer livet på Tøyen da bygårdene ikke hadde innlagt vann. På det «nye» torget er de historiske skulpturene flyttet og blitt gjemt bort i utkanten av torget. Foto: Geir Hem

Byrådet og regjeringen signerte fredag også en programbeskrivelse for Oslo sør-satsingen, som startet i 2018. Også denne satsingen skal innrettes med de tre delprogrammene - oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

– Etter mange års samarbeid med staten vet vi nå bedre hva som virker, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

— Vi skal jobbe på lag med lokale krefter, og samarbeide bedre på tvers i kommune og stat når vi tar tak i de sammensatte problemene i disse områdene, sier Marcussen i  pressemeldingen fra regjeringen og byrådet.

— Høy ledighet og utenforskap i sørlige Oslo

Nærmiljøsatsingen i Oslo sør startet i januar 2018 og arbeidet med to områdeløft i delbydelene Holmlia syd og Bjørndal er allerede i gang. I Oslo indre øst fortsetter nærmiljøinnsatsen på Tøyen, men nå er innsatsområdet utvidet til også å omfatte Grønland. Områdeløftene skal blant annet bidra til å skape gode møteplasser, fritidsaktiviteter for barn- og ungdom, trygge og gode boområder og inkluderende fellesskap.

Dansende byråder feirer bilfri satsing. Frem til i fjor lå Tøyenløftet under daværende helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Nå er det byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) som har overtatt ansvaret. Foto: Marie Loe Halvorsen

– Både Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Gamle Oslo har utfordringer med høy arbeidsledighet og utenforskap. Men det er også mye positivt som skjer. Disse ressursene skal vi bygge videre på for å sikre at ungdom fullfører utdanning, at flere kommer i jobb og at folk kan ferdes i et trygt og godt nærmiljø, sier Monica Mæland.

Det skal også utvikles nye modeller for samarbeid med næringsliv, private aktører og frivillig sektor, skriver regjeringen og byrådet i fellesuttalelsen.

Powered by Labrador CMS