Frelsesarmeen står i fare for å tape anbudsprosessen ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter. Et bygg Frelsesarmeen eier og moderniserte for omlag ti år siden, nettopp for å møte kommunens krav til høyere kvalitet innen omsorgstjenester. Foto: Lars K. Singelstad / Frelsesarmeen

Rødgrønn splittelse i bydel Gamle Oslo: SV mener Ap åpner for kommersielle aktører ved Ensjøtunet bosenter

De fire rødgrønne partiene Ap, SV, MDG og Rødt har i bystyret vedtatt at ideelle aktører ikke skal presses ut av eldreomsorgen. Men i bydelsutvalget i Gamle Oslo slår den rødgrønne enigheten sprekker.

Publisert

I årevis har Frelsesarmeen stått for ulike tjenester som vaktmester, resepsjon og kantinedrift ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter i bydel Gamle Oslo. Nå utløper kontrakten og tjenestene skal på anbud, helt i tråd med gjeldende regler og praksis i Oslo kommune.

Men det er ikke der den rødgrønne uenigheten i Gamle Oslo bydelsutvalg står før lokalpolitikerne torsdag avholder sitt siste ordinære møte i denne valgperioden.

Ensjøtunet Omsorg+

  • 62 omsorgsboliger med størrelse fra 40 til 59 kvadratmeter
  • Leilighetene har tilgang til veranda/fellesterrasse
  • Leilighetene er utstyrt med enkel smarthusteknologi som f.eks røykvarsler og komfyrvakt, for å trygge beboerne
  • Driftes av Frelsesarmeen eldreomsorg etter avtale med Oslo kommune

— Vil ikke ha kommersielle

Uenigheten mellom bydelspolitikerne fra Ap og MDG på den ene siden, og SV og Rødt på motsatt side, står blant annet om definisjonen på tjenestene som bydelen legger ut på anbud ved Ensjøtunet.

— Gamle Oslo SV ønsker velferdstjenester i offentlig eller ideell regi. Oppgaver som
omsorg og helse løses best i fellesskap, vi ønsker ikke at velferdskroner skal gå til
utbytte hos private kommersielle selskaper, sier SVs Steinar Heldal i Gamle Oslo bydelsutvalg.

Ensjøtunet bo- og behandlingssenter eies av Frelsesarmeen og ligger i Malerhaugveien i bydel Gamle Oslo. Foto: Frelsesarmeen

I bystyret har SV, sammen med Ap, MDG og Rødt, sikret flertall for et vedtak der ideelle aktører skal ha fortrinnsrett innen eldreomsorg kommunen selv ikke driver:

"Bystyret ber byrådet bruke handlingsrommet så langt det er mulig for å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren."

— Ikke i strid med rødgrønt bystyrevedtak

Uenigheten handler om vaktmester, resepsjon og kantinedrift ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter faktisk er en del av eldreomsorgen, på linje med for eksempel hjelpepleiere, sykepleiere, leger og annet personale.

— Tjenestene det i dette tilfeller gjelder, deriblant aktiviteter og fritidstilbud for beboerne, mattilbud, husvert og vaktmestertjenester, er etter vårt syn selvsagt en del av det totale helse- og omsorgstilbudet som tilbys ved Omsorg+ og Ensjøtunet, sier Steinar Heldal (SV).

Derfor har SV og Rødt sammen foreslått å stanse anbudsprosessen som behandles i bydelsutvalget torsdag. Dette ble imidlertid nedstemt av flertallet i bydelens helse- og sosialkomite. Et flertall som blant annet består av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Men Ap avviser at partiet nå åpner for at kommersielle aktører skal slippe til ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter.

— Det vi foreslår er ikke i motstrid til det Ap har gått inn for i bystyret, sier bydelspolitiker i Gamle Oslo, Øyvind Slåke (Ap).

Gjennomgang av bydelens omsorg

Øyvind Slåke (Ap). Foto: Jarvin / Wikipedia

Øyvind Slåke er ikke bare medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Han er også en av Oslo Arbeiderpartis mest sentrale politikere i rollen som fylkessekretær. Slåke mener Ap i anbudsprosessen ved Ensjøtunet faktisk går inn for en tydeliggjøring av hvordan eldreomsorgen i bydelen skal organiseres.

— Vi ber om en sak om hvordan det samlede Omsorg+ tilbudet i bydelen skal organiseres og drives fremover, herunder drift i bydelens egen regi, sier Øyvind Slåke.

— Det er ikke riktig at Ap i hovedtrekk går inn for administrasjonens forslag. Tvert imot tar vi i forslaget som nå er fremmet for gitt at bydelsadministrasjonen følger opp tildelingsbrevet 2019 fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, der byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) skriver: "Byrådet vil øke andelen helse- og velferdstjenester som utføres av kommunale og ideelle aktører i planlegging og videreutvikling av tjenestetilbudene. Dette skal etatene og bydelene bidra til".

Frelsesarmeen med skarpt brev

I uenigheten mellom rødgrønne partier i Gamle Oslo, er det også en aktør som ikke har en rolle i bydelsutvalget. Frelsesarmeen står i fare for å tape anbudsprosessen ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter. Et bygg Frelsesarmeen eier og moderniserte for omlag ti år siden, nettopp for å møte kommunens krav til høyere kvalitet innen omsorgstjenester.

— Vi finner det svært betenkelig at Oslo kommune har en praksis på å avholde konkurranser forbeholdt ideelle organisasjoner i kommunens egne bygg, samtidig som bydel Gamle Oslo velger å ikke forbeholde konkurransen til ideelle organisasjoner når en ideell organisasjon selv eier bygget, skriver Frelsesarmeens sosialsjef Lindis Evja i et brev til bydelspolitikerne i Gamle Oslo.

Frelsesarmeen påpeker at det nå åpnes for kommersielle aktører, noe Frelsesarmeen ikke trodde ville skje under det rødgrønne flertallet i Oslo.

Påpeker forskjellsbehandling

— Bydel Gamle Oslo har valgt å lyse ut konkurranse om drift i vår bygning på åpen konkurranse, det vil si at kommersielle leverandører kan delta i konkurransen, skriver Lindis Evja.

I brevet viser Frelsesarmeens sosialsjef til hvordan den rødgrønt styrte kommunen i andre bydeler kaster kommersielle aktører ut av eldreomsorgen, mens det i Gamle Oslo nå åpnes for kommersielle aktører fremfor ideelle Frelsesarmeen.

— Sykehjemsetaten avholder for tiden en konkurranse om drift av St. Hanshaugen omsorgssenter over ti år. Stedet blir i dag drevet av en kommersiell leverandør, men konkurransen er forbeholdt ideelle aktører, skriver sosialsjefen i Frelsesarmeen.

St. Hanshaugen omsorgssenter er ikke det eneste eksempelet som trekkes frem i brevet til Gamle Oslos bydelspolitikere.

— Sykehjemsetaten holdt også konkurranse for drift i ti år av Ammerudlunden sykehjem i desember 2018, også den begrenset til ideelle leverandører. Barne- og familieetaten hadde egen konkurranse i 2017 forbeholdt ideelle leverandører for kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, påpeker Lindis Evja.

— Oppsplitting og dårligere kvalitet

Steinar Heldal (SV). Foto: Privat

SVs bydelspolitiker i Gamle Oslo, Steinar Heldal, sier hans parti langt på vei støtter Frelsesarmeens synspunkter. Og han er bekymret for at tilbudet til brukerne av Ensjøtunet bo- og servicesenter vil bli dårligere dersom flere aktører skal levere tjenester.

— Vi er generelt kritiske til den oppsplittingen som er gjort av mange offentlige tjenester, slik som for eksempel på Ensjøtunet omsorg +. Frelsesarmeen eier lokalene, men har inngått langvarig avtale om å leie disse ut til bydel Gamle Oslo. Bydelen driver hjemmetjenester og hjemmesykepleie der, mens disse såkalte basistjenestene settes ut på anbud. Jeg frykter at denne typen oppsplitting bidrar til dårligere kvalitet, mer byråkrati og ansvarspulverisering, sier Heldal til VårtOslo.

Anbud kan bli forsinket

Når bydelsutvalget behandler anbudssaken ved Ensjøtunet torsdag, vil SV og Rødt neppe få flertall for å stanse prosessen.

I helse og sosialkomiteens behandling var det Arbeiderpartiets forslag som fikk flertall. Innstillingen fra flertallet i komiteen går nå i hovedsak ut på at Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran kommer tilbake til bydelspolitikerne med en sak om hvordan tilbudet ved Omsorg+ i Gamle Oslo skal drives videre.

Det betyr at anbudsprosessen ved Ensjøtunet kan bli forsinket. Selv om SV og Rødt trolig ikke får flertall for å stanse anbudet slik det nå er utformet.

— Jeg kan vanskelig se for meg at det kan inngås en langsiktig kontrakt for Ensjøtunet før vi har behandlet en sak om det helhetlige Omsorg+ tilbudet i bydel Gamle Oslo, sier Øyvind Slåke (Ap).

Powered by Labrador CMS