Miljøbyråd Lan Marie Berg skal ha kjent til gransking av lovbrudd ved gjenvinningsetaten i kommunen siden i fjor. Likevel skal ikke bystyret ha blitt informert. Foto: Christian Vassdal

– Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) holdt tilbake informasjon om 557 brudd på arbeidsmiljøloven. Nå krever Rødt og Høyre full åpenhet

Siden i fjor skal miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ha visst om brudd på overtidsbestemmelser, innkjøpsregler og påstander om ulovlige ansettelser ved energigjenvinningsetaten i kommunen. � Helt utrolig, sier Rødts Eivor Evenrud.

— Hva byrådet har holdt på med her, forventer jeg at de uttaler seg om snarest. 557 brudd på arbeidstidsbestemmelsene! Dette har altså miljøbyråd Lan Marie Berg visst om siden oktober i fjor.

— Og ingen i bystyret har hørt et pip fra byråden om det, sier gruppeleder for Rødt i bystyret, Eivor Evenrud.

Også Høyres leder av bystyrets kontrollutvalg, Ola Kvisgaard, er mildt sagt overrasket over det som nå avdekkes i energigjenvinningsetaten.

— Slik saken er opplyst, er det overraskende at bystyrets organer ikke er ordentlig informert, sier høyrepolitikeren til VårtOslo. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel mener på sin side at bystyret er informert (se lenger ned).

Granskes av PwC

Ifølge NRK skal kommunale energigjenvinningsetaten (EGE) ha brutt overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 557 ganger. I tillegg skal etaten ha brutt kommunens innkjøpsregler i tillegg til at det er påstander om ulovlige ansettelser og utstrakt bruk av konsulenter.

Alt dette skal MDGs miljøbyråd Lan Marie Berg og hennes byrådsavdeling ha visst om siden i fjor.

Da ble det nemlig satt i gang en ekstern gransking av EGE i regi av PricewaterhouseCooper, PwC. Men slik VårtOslo har forstått det, er ingen bystyrepartier blitt informert om hverken lovbruddene eller granskingen.

Igjen er en kommunal virksomhet satt under lupen for brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Oslo kommune

— Kontrollutvalget vet at det var satt i gang undersøkelser ved energigjenvinningsetaten, sier Ola Kvisgaard.

— Men vi kunne ikke i vår villeste fantasi tro at det var et sånt omfang. Særlig ikke etter at vi har hatt skandaler av lignende karakter i ulike kommunale foretak de siste årene, sier lederen av bystyrets kontrollutvalg.

— Vi har varslet bystyret

Ifølge et notat VårtOslo har mottatt, datert den 10. april, går det frem at byråd Lan Marie Berg har informert bystyret om tre varsler mot energigjenvinningsetaten. I notatet står det:

«Den sentrale varslingsordningen i Oslo kommune har mottatt tre anonyme varsler med påstand om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten ekstern eller intern utlysning. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er i tillegg gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser».

I notatet, adressert til samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, kommer det også frem at EGE blir gransket av PricewaterhouseCooper.

«Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om det har forekommet brudd på lover og forskrifter, kommunale regelverk og avtaleverk samt retningslinjer og rutiner innenfor områdene anskaffelser, bruk av eksterne konsulenter, arbeidstid og bruk av overtid og ansettelser, tilvisninger og beordringer».

Notatet sier at undersøkelsesperioden er avgrenset fra 2015 til og med 15. mars i år.

«Hvis undersøkelsen gir grunn for det, skal den inneholde anbefalinger om rutineendringer, praksisomlegging eller andre forbedringstiltak».

Høyres leder av kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (nederst ved bordet) mener det kan være aktuelt å bringe kommunerevisjonen inn i granskingen av eneregigjenvinningsetaten. Foto: Arnsten Linstad

Skandale på skandale

Granskingen av energigjenvinningsetaten føyer seg inn i rekken av skandaler som har rammet Oslo kommune de siste årene. Begge de kommunale foretakene Boligbygg og Omsorgsbygg har vært gjennom nådeløse granskingsprosesser etter skandaleavsløringer.

Og begge steder gjenstår mye oppryddingsarbeid før de kommunale virksomhetene kan utføre tjenester forsvarlig for kommunen.

— Rammer kommunens omdømme

I kjølvannet av søppelskandalen i Oslo kommune for drøyt to år siden, ble sjefen for Veireno akkurat dømt til ni måneders fengsel for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Lovbruddene ble begått mens hans selskap Veireno utførte søppelhenting for Oslo kommune.

— Noe av det som er ille med denne saken, er at dette går utover Oslo kommunes rennomé og omdømme. Med en så svak politisk ledelse, rammes både ansatte i kommunen og Oslos skattebetalere, sier Høyres Ola Kvisgaard.

� Hadde Rødt visst om dette, hadde vi krevd en stopp for lengst, sier Eivor Evenrud (R). Foto: Christian Boger

Over 500 brudd på arbeidsmiljøloven

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet har i bystyreprioden ikke hatt rent flertall bak seg i bystyret. I hovedsak har byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd måttet sikre seg støtte fra Rødt for å få gjennom sin politikk.

Men med avsløringene om atter en kommunal virksomhet der arbeidstakere utsettes for gjentatte og omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, er støttepartiet Rødts tålmodighet langt over bristepunktet.

— Vi har behandla to budsjetter uten at byrådet tenkte det var greit å informere bystyret om at energigjenvinningsetaten hadde erkjent over 500 brudd på arbeidsmiljøloven, sier Eivor Evenrud (R).

— Vi ville sagt stopp

— Tvert imot, så skrev miljøbyråd Lan Marie Berg, så lenge som et halvt år etter, at hun "var gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd." Men hun visste at det hadde skjedd. Jeg forventer full åpenhet fra miljøbyråden om hvilke vurderinger hun har tatt her, sier Evenrud.

— Hadde Rødt visst om dette, hadde vi krevd en stopp for lengst, slår Rødts gruppeleder i bystyret fast.

Selv om det foregår en ekstern gransking i regi av revisjonsselskapet PricewaterhouseCooper, mener kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard at det er grunn til å også koble inn kommunerevisjonen.

— Både brudd på innkjøpsregler og ulovlige ansettelser har vi hatt store granskinger av, likevel har ikke Oslos øverste politiske ledelse tatt lærdom av det.

— Bør vurdere gransking

— Jeg tar forbehold om at saken er riktig fremstilt. Men jeg må jo be kommunerevisjonen ta denne saken på ytterste alvor, og be dem vurdere om det skal gjøres tilsvarende gransking av energigjenvinningsetaten som det er gjort i andre kommunale etater og foretak, sier Ola Kvisgaard.

Powered by Labrador CMS