Bymiljøetaten sier Hadeland Maskindrift ikke kan bøtelegges fordi det sto en annen bil for tett opp til snøen som var dumpet på handikapp-parkeringen i Ekebergveien. Foto: Lisbeth Irene Nordli
Bymiljøetaten sier Hadeland Maskindrift ikke kan bøtelegges fordi det sto en annen bil for tett opp til snøen som var dumpet på handikapp-parkeringen i Ekebergveien. Foto: Lisbeth Irene Nordli

Lovet å rydde handikapp-parkering i Gamlebyen. Men en uke senere lå snøen der fortsatt

Bymiljøetaten beklaget og lovet å fjerne snø som var lagret på handikapp-parkering i Gamle Oslo. Men en uke senere lå rester av snøhaugen der fortsatt. � Hensynsløst og helt uakseptabelt, sier Høyres Ola Kvisgaard.

Publisert

I februar viste VårtOslo bilder av store snøhauger på handikapp-parkering flere steder i Oslo. Samtidig var naboparkering for vanlige biler ryddet for snø samtlige steder.

Både bymiljøetaten i Oslo kommune og Ullevål sykehus beklaget at p-plasser for bevegelseshemmede ble brukt som snødeponi. Og lovet bot og bedring. Men sist uke var handikapp-parkeringen nederst i Ekebergveien i Gamlebyen fortsatt ikke ryddet for snø.

� Vi finner en melding i BYMelding fra 21.02.19 vedr HC-plass Ekebergveien. Denne er opprettet anonymt. Vi finner også en fra 10.02.19 og 01.02, også disse anonyme, opplyser bymiljøetaten i en epost til VårtOslo. Foto: Lisbeth Irene Nordli
� Vi finner en melding i BYMelding fra 21.02.19 vedr HC-plass Ekebergveien. Denne er opprettet anonymt. Vi finner også en fra 10.02.19 og 01.02, også disse anonyme, opplyser bymiljøetaten i en epost til VårtOslo. Foto: Lisbeth Irene Nordli

— Dette er en helt unødvendig belastningen for funksjonshemmede. Oslo kommune og bymiljøetaten minner dem på deres begrensninger.  Dette er helt uakseptabelt, sier Høyres bystyremedlem Ola Kvisgaard til VårtOslo.

— For dårlig tilbakemelding

Da bildene av snøfylte p-plasser for bevegelseshemmede ble oversendt bymiljøetaten, gjorde kommunen det klart at handikapp-parkering ikke skulle brukes som snødeponi av de ulike selskapene med ansvar for brøyting i Oslo.

— HC-plasser kan i perioder med snø ha redusert tilgjengelighet, men de skal ikke brukes til snølagring, slik som andre p-plasser kan, skrev presseansvarlig i bymiljøetaten, Monica T. Olsen, i en epost til VårtOslo 19. februar.

� Alle de ulike bildene VårtOslo har publisert i flere saker denne vinteren, viser at bymiljøetaten faktisk må kontrollere at entreprenørene har gjort utbedringene, og ikke bare slå seg til ro med at de sier de har gjort det, mener Regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo. Foto: Arnsten Linstad
� Alle de ulike bildene VårtOslo har publisert i flere saker denne vinteren, viser at bymiljøetaten faktisk må kontrollere at entreprenørene har gjort utbedringene, og ikke bare slå seg til ro med at de sier de har gjort det, mener Regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo. Foto: Arnsten Linstad

VårtOslo har derfor på nytt tatt kontakt med bymiljøetaten. Og stilt flere spørsmål ved hvordan det er mulig at p-plassene ikke ble ryddet, til tross for klager fra publikum og fotodokumentasjon fra VårtOslo.

— Snøhaugene har vært bestilt fjernet, og vi har ikke mottatt informasjon om at dette ikke har blitt utført. Bymiljøetaten utfører stikkprøvekontroll av de tjenester som leveres. I denne saken har dessverre entreprenøren vært for dårlig i sin tilbakemelding til etaten. Dette har vi tatt opp med dem, opplyser veisjef Joakim Hjertum i bymiljøetaten.

Brøyteselskap beklager

Det er selskapet Hadeland Maskindrift AS som har brøytekontrakt med Oslo kommune og bymiljøetaten i Ekebergveien der handikapp-parkeringen med snøhaugen ligger. Daglig leder Ola G. Kjos beklager at p-plassen ble brukt til snølagring.

— Dette skal ikke skje, og senest i dag har vi gitt klar beskjed til alle våre brøytesjåfører at snø skal ikke dumpes på handikapp-parkering. Nå er snøen ryddet, og det er bare å beklage at dette skjedde, sier Kjos til VårtOslo.

— Men hvorfor dumper sjåførene snø på p-plasser som er tydelig merket for bevegelseshemmede?

— Jeg har ingen annen forklaring enn at det skyldes uvitenhet. Det skal ikke skje. Vi er til for hele byens befolkning, og skal ikke dumpe snø på hc-parkering. Som sagt har vi skjerpet inn dette nå, og alle sjåfører har fått beskjed om at handikapp-parkering skal ryddes helt for snø, sier Ola G. Kjos.

— Handikapforbundet i Oslo er ganske oppgitt. Forstår du dem?

— Ja, det gjør jeg. Våre sjåfører skal rydde p-plassene skikkelig, og nå har vi ekstra fokus på dette, sier Kjos.

Bøter for 120.000 hittil i vinter

I kontraktene bymiljøetaten og kommunen inngår med brøyteselskapene, ligger en klausul om mulkt eller dagbot på 5.000 kroner dersom snørydding ikke er tilfredstillende. Bymiljøetaten opplyser at det nå er gitt bøter på tilsammen 120.000 kroner til ulike selskaper.

I februar ble det dumpet snø på handikapp-parkeringen i Elisenbergveien på Frogner. Foto: Fremtidens Frogner
I februar ble det dumpet snø på handikapp-parkeringen i Elisenbergveien på Frogner. Foto: Fremtidens Frogner

Men Hadeland Maskindrift AS blir ikke bøtelagt for snødumpingen i Ekebergveien.

— I henhold til kontrakt skal entreprenør har mulighet til å rette forhold som ikke tidligere er påpekt. Entreprenør har fjernet den opprinnelige snøhaugen, så de har rettet feilen og kan ikke bøtelegges for dette forholdet. Den siste lille haugen har entreprenør forsøkt å fjerne, men forhold på stedet har hindret dette. Vi kan således ikke gi mulkt for dette da dette er forhold utenfor entreprenørens styringsmulighet, skriver veisjef Joakim Hjertum i eposten til VårtOslo.

— Vi blir nedprioritert

Regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo blir oppgitt når hun får lese svarene fra veisjefen i bymiljøetaten.

— Enten er plassen ryddet, eller så er den ikke ryddet. Og da skal entreprenør bøtelegges. Dersom bymiljøetaten lar entreprenørene få en "second chance" når det gjelder HC-parkeringsplasser, betyr det at snørydding av HC-plasser nedprioriteres. Hvordan skal entreprenørene lære når brudd på bestemmelsene om HC-plasser ikke bøtelegges, spør Sørbotten.

— Alle de ulike bildene VårtOslo har publisert i flere saker denne vinteren, viser at bymiljøetaten faktisk må kontrollere at entreprenørene har gjort utbedringene, og ikke bare slå seg til ro med at de sier de har gjort det, mener Magnhild Sørbotten.

 

Powered by Labrador CMS