Ambassadebygningen nærmest Drammensveien ble oppført som tysk kanselli i 1926, og ble tegnet av Oscar Hoff. Like etter andre verdenskrig ble bygningen beslaglagt av den norske stat og stilt til disposisjon for Sovjetunionen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Ambassadebygningen nærmest Drammensveien ble oppført som tysk kanselli i 1926, og ble tegnet av Oscar Hoff. Like etter andre verdenskrig ble bygningen beslaglagt av den norske stat og stilt til disposisjon for Sovjetunionen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fyringskluss for russere. Ambassaden får ikke vite om de kan få dispensasjon fra forbud mot oljefyring

Fra 1. januar er det forbudt med fyringsolje i norske hus. Men ved Russlands ambassade på Skarpsno klør de seg i hodet. De får nemlig ikke svar på om det er mulig å få en dispensasjon fra forbudet.

Publisert

I vår sendte Russlands ambassade i Drammensveien 74 et høflig brev til bymiljøetaten i Oslo kommune.

Der stiller russerne spørsmål om forbudet mot bruk av fyringsolje, som trer i kraft fra nyttår 2020.

To enkle spørsmål

Den russiske føderasjons diplomatiske representasjon i Norge forsikrer i brevet at ambassaden har de beste intensjoner om å etterleve forbudet. Men at det er knyttet noe praktiske utfordringer og kostnader til overgang fra fyringsolje og til enten gass eller biobrensel.

Derfor spør ambassaden i brevet til Oslo kommune om det er mulig å få en midlertidig dispensasjon frem til 2022, når ambassadens bygningsmasse skal ha en mer miljøvennlig fyringsordning. Og om det faktisk vil være lov å fyre med gass i årene fremover.

Men det er ikke så enkelt å få svar på de to tilsynelatende enkle spørsmålene. I svarbrev fra bymiljøetaten får ambassaden vite at Miljødirektoratet forsåvidt mener det vil være tillatt med gass i årene etter 2020.

Forvirring om gass

Men helt enkelt er ikke dette heller, får ambassaden vite i svarbrevet fra saksbehandleren i bymiljøetaten:

— Miljødirektoratet svarer at det er lov, men refererer til regjeringens klimamelding fra 2017 hvor det står at de skal «... utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk av gass til oppvarming av bygninger».

Den eldste bygningen på ambassadetomten er et herskapshus bygget i 1867 for oberst F.P.L. Næser av arkitekt Wilhelm von Hanno. Fra 1926 var huset residens for Tysklands gesandt Edmund Rohmberg, og senere bodde også Curt Bräuer her. Sistnevnte var Hitlers sendemann til Norge under andre verdenskrig. Foto: Morten Holm, NTB / scanpix
Den eldste bygningen på ambassadetomten er et herskapshus bygget i 1867 for oberst F.P.L. Næser av arkitekt Wilhelm von Hanno. Fra 1926 var huset residens for Tysklands gesandt Edmund Rohmberg, og senere bodde også Curt Bräuer her. Sistnevnte var Hitlers sendemann til Norge under andre verdenskrig. Foto: Morten Holm, NTB / scanpix

Men så blir saken mer komplisert for våre naboer fra øst. I juni kommer et brev fra bymiljøetaten til den russiske ambassaden. Brevet er signert divisjonsdirektør Signe Nyhuus.

— Myndighet etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger er p.t. ikke delegert til noen spesifikk etat i Oslo kommune. Prosessen med å delegere
myndigheten etter forskriften er i gang, og bymiljøetaten venter at dette vil være avklart i løpet av august/september 2019, skriver bymiljøetatens divisjonsdirektør.

Bekymrede russere i oktober

Seks måneder før forbudet mot fyringsolje trer i kraft har altså ikke Oslo kommune, som styres av et rødgrønt byråd med miljø som fanesak, bestemt seg for hvem som skal håndheve at fyringsolje ikke er tillatt.

Så går sommeren uten at nabolandets diplomatiske representasjon får noe klart svar om forbudet mot fyringsolje. Utpå høsten er russerne opptatt av å få saken avklart.

I oktober skriver ambassaden igjen til Oslo kommune. Nå er russerne alvorlig bekymret.

Vinteren nærmer seg og det kan bli kaldt i de gamle, ærverdige ambassadebygningene i Drammensveien 74.

— Ambassaden lurer på om dere har fått noen mer informasjon om hvordan myndighetene skal utøve forskriften, skriver en representant for ambassaden.

Ingenting klart i oktober

Det er blitt langt utpå høsten og russerne er engstelige. Har firmaet de bruker har lov til å levere fyringsolje etter nyttårsaften.

— Hovedbekymringen er at vår leverandør blir ilagt forbud om å levere brensel til oppvarming av ambassaden under kaldt værforhold i høsten, vinteren, våren.

Siden april har Russlands ambassade forsøkt å finne ut hvem som skal håndheve fyringsforbudet og hvor de kan søke dispenasasjon inntil de gamle bygningene på Skarpsno får moderne fyringsanlegg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Siden april har Russlands ambassade forsøkt å finne ut hvem som skal håndheve fyringsforbudet og hvor de kan søke dispenasasjon inntil de gamle bygningene på Skarpsno får moderne fyringsanlegg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Straks etter bekymringsmeldingen fra ambassaden i oktober kommer et svar fra bymiljøetaten, som neppe beroliger russerne.

— Beklageligvis er ikke forskriften delegert til en spesifikk etat enda. Vi vet dermed ikke noe mer om hvordan forskriften vil bli utøvd. Vi vil ta kontakt med dere straks myndigheten er avklart, skriver bymiljøetatens saksbehandler til ambassaden.

Denne uken har VårtOslo forsøkt å finne ut det samme som Russlands diplomatiske representasjon i Norge lurer på. Vi tok kontakt med byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel.

— Jobber med saken

Ettersom at brevene fra bymiljøetaten tydelig slår fast at ingen i Oslo kommune er delegert myndighet til å håndheve forbudet som trer i kraft om drøyt halvannen måned.

— Etter å ha undersøkt saken har jeg funnet ut at forskriften ble delegert til miljøbyråd Lan Marie Berg sist torsdag, skriver pressekontakt Tuva Otterlei Blikom i en sms til VårtOslo.

— Byrådsavdelingen jobber med en sak om å delegere myndigheten til bymiljøetaten, skriver pressekontakten.

Men VårtOslo sjekket med Miljødirektoratet. Der får vi vite at det 29. juni 2018, altså for snart ett år og fem måneder siden, gikk et informasjonsskriv til alle norske kommuner. Også Oslo kommune.

Infoskriv lå på nettet

I skrivet står det svart på hvitt at kommunen er ansvarlig for å følge opp forskriften. Et enkelt nettsøk på ordene oljefyring og Miljødirektoratet vil også lede til nettsiden med det samme skrivet.

Har du spørsmål om oljefyring og forbudet som trer i kraft fra 1. januar 2020 kan du lese mer på direktoratets nettside.

Kanskje noen i Oslo kommune burde vært litt mer behjelpelig og guidet den russiske ambassaden til disse nettsidene før vinteren satte inn?

Powered by Labrador CMS