P-vaktskandalen

Mobbesaken skal i følge granskingsrapporten være avsluttet. Uten at noen kan forklare VårtOslo hvordan saken ble løst.

Mobbesak mellom p-vakter pågikk i årevis uten å bli løst. Arbeidsmiljø preget av trusler og frykt

Ansatte unngikk kontakt med ledelsen og prøvde å slippe unna medarbeidersamtaler. Et arbeidsmiljø preget av trusler og frykt beskrives i den hemmeligholdte rapporten om kommunens parkeringsbetjenter og Oslovakter.

Publisert

"Arbeidsmiljøet fremstår som tidvis preget av mistro, ryktespredning og manglende respekt for kolleger og ledere. Sykefraværet er, og har vært, høyt", skriver granskerne fra Ernst & Young, i en konfidensiell rapport om parkeringsbetjentene i Oslo.

En av sakene som omtales er en konflikt og mobbesak mellom to ansatte. Konflikten fikk pågå i årevis uten at ledelsen i bymiljøtetaten tok grep. Løsningen etaten kom frem til var at mens den ene ansatte var på jobb, var den andre enten sykemeldt eller på ferie.

P-vaktskandalen

  • Fra 1. januar 2016 til 18. oktober samme år, viser en oversikt at 3.478 parkeringsgebyrer ble skrevet ut uten tilstrekkelig dokumentasjon med bilder
  • I granskingen blir det til slutt satt fokus på 372 fiktive og falske gebyrer
  • Oslo kommune budsjetterer med nær 200 millioner kroner årlig i parkeringsbøter
  • Parkeringsvakt forteller om gebyrpress der ledelsen krevde at han skrev ut 150 p-bøter hver måned
  • Ernst & Young rapport beskriver hvordan kommunens Oslovakter brukte politimetoder og fysisk makt mot publikum

Så, når sykemeldingen og ferien var slutt for førstnevnte, gikk den andre ansatte ut i sykemelding eller ferie. Slik skal konflikten ha fortsatt å være uløst gjennom flere år, slår granskingsrapporten fast.

Konfidensielt står det på toppen av rapporten fra Ernst & Young.

Uklart hvem som bestemte hemmelighold

Mobbesaken skal i følge granskingsrapporten være avsluttet. Uten at noen kan forklare VårtOslo hvordan saken ble løst.

— Dette var før min tid. Mobbingen ble håndtert, men jeg kjenner ikke saken inngående. Slik jeg forstår det, er saken blitt løst, sier bymiljøetatens HR-direktør Marit Lea Sivertsen til VårtOslo.

Bymiljøetatens HR-direktør, Marit Lea Sivertsen. Foto: Bymiljøetaten

VårtOslo har i flere saker beskrevet ukultur, uregelmessigheter og lovbrudd i bydivisjonen hos bymiljøetaten i Oslo kommune. Granskingen fra Ernst & Young ble avsluttet i desember 2016. To ansatte ble avskjediget og måtte gå på dagen. I kjølvannet av rapporten har det også vært oppsigelser. Men granskingsrapporten og alle medfølgende dokumenter ble unntatt offentlighet og hemmeligholdt av Oslo kommune.

Slapp nærgående spørsmål

Nøyaktig hvem i Oslo kommune eller hvilken avdeling som opprinnelig besluttet å unnta både granskingsrapporten og alle dokumentene fra offentlig innsyn er uklart. VårtOslo klarte ikke å spore rapporten noe sted i kommunens postjournaler. Trolig ble rapporten opprinnelig ikke journalført i tråd med hverken arkivloven eller offentlighetsloven.

Det betyr at Ernst & Youngs rapport har unngått offentlighetens søkelys frem til nå. Og mange toppledere på ulike plan og nivåer i Oslo kommune har unngått nærgående, kritiske spørsmål fra både politikere og media.

Utskjelling og trusler fra ledere

— Fra vår side i bymiljøetaten har vi ikke lagt lokk på saken. Vi har avholdt allmøter, og vi har fulgt opp alle anbefalinger i Ernst & Young-rapporten. Jeg syns det er synd at VårtOslo slår opp dette nå. Dette er forhold som ligger over ett og et halvt år tilbake i tid. Husk at bymiljøetaten består av svært dyktige og kompetente folk, sier HR-direktør Sivertsen.

Rapporten beskriver både trusler mellom ansatte, og ledere som skal ha truet ansatte. Foto: KS bedrift

I rapporten beskrives redsel og et fryktmiljø blant parkeringsbetjenter og Oslovakter. Ansatte forteller i intervjuer hvordan de forsøker å unngå kontakt med ledelsen, hvordan de forsøker å unngå å ha medarbeidersamtaler og om trusler og utskjelling fra ledelsen.

Utskjelling og trusler fra ledere skal ha dreid seg om konsekvenser som "grov tjenestepåtale" eller "grov tjenesteforsømmelse" når ansatte begikk mindre feil. Dette kommer frem i både varsler til etaten og i intervjuer gjennomført av Ernst & Young.

— Ledere evner ikke å håndtere konflikter

VårtOslo har tidligere omtalt hvordan enkelte parkeringsvakter opplevde et gebyrpress. Ansatte forteller at dersom de ikke skrev ut mange nok bøter eller begikk andre "feil", risikerte de utskjelling med trusler om "grov tjenestepåtale" eller påstand om "grov tjenesteforsømmelse".

"Undersøkelsene har tegnet et bilde av ansatte som har en opplevelse av linjeledere som ikke evner å håndtere og avslutte konflikter", skriver Ernst & Youngs granskere.

Rapporten beskriver også trusler mellom bybetjenter og parkeringsvakter. Innholdet i truslene er sladdet i den rapporten VårtOslo har fått innsyn i. Men to konkrete hendelser, der ansatte skal ha truet kolleger, er gransket av Ernst & Young. Den ene hendelsen skal ha blitt håndtert av ledere nær de involverte bybetjentene.

Den andre trusselepisoden ble også sanksjonert. Men granskerne fra Ernst & Young skriver at de ikke er blitt gjort kjent med om kollegaene fikk vite hvilken reaksjon ledelsen valgte overfor den ansatte som fremsatte truslene.

Ledere uten kunnskap om ledelse

I intervjuene Ernst & Youngs granskere gjennomfører, kommer det også frem at bybetjenter og Oslovakter har lav tillit til hvordan ledere håndterte sensitive personalopplysninger. Ansatte har i intervjuer opplyst at sensitive opplysninger skal ha blitt gitt til uvedkommende. 

"Konsekvensen av slike hendelser er at ansatte vegrer seg for å ta opp forhold med nærmeste leder", slår rapporten fast.

Etter at granskingsrapporten ble ferdig, har bymiljøetaten omorgansiert den delen av virksomheten der bybetjenter og Oslovakter var ansatt. Men da granskingen foregikk, hadde seksjonene 10 ulike team. Tilsammen hadde teamene 25 ledere. Granskingen slo fast at flere ledere manglet generelle kunnskaper innen personalledelse. Kun et fåtall ledere hadde formalkompetanse innen ledelse.

Kjenner ikke etikken

Ett av mange problemer granskingsrapporten påpeker er ledernes manglende kunnskap om Oslo kommunes etiske regler. Et regelverk man skulle tro burde være godt kjent for de som skal lede parkeringsvakter. Det er velkjent at parkeringsvakter ofte havner i vanskelige situasjoner og konflikter når det skrives ut parkeringsbøter.

"Flere ansatte har opplyst at de ikke har signert for gjennomgang av de etiske retningslinjene på flere år", skriver granskerne.

Ifølge toppledelsen i bymiljøetaten, er alle anbefalinger i rapporten fra Ernst & Young nå fulgt opp, og det skal være ryddet opp i den delen av etaten som ble gransket.

— Vi har også etablert en HMS-møteplass. Her kan partene, både ansatte og ledere, komme sammen og diskutere arbeidsmiljø, sier HR-direktør Marit Lea Sivertsen.

Har du informasjon i denne saken, send oss en mail til tips@vartoslo.no

Powered by Labrador CMS