Oslos tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen og resten av ledelsen i utdanningsetaten slaktes for manglende ytringskultur i en ny granskingsrapport fra det anerkjente revisjonsselskapet PwC. Foto: Instituto Ayrton Senna/Flickr

Ny rapport om utdanningsetaten under Astrid Søgnen: Ansatte fryktet represalier, detaljstyring og manglende åpenhet

Tre dager før Astrid Søgnen skal møte i en bystyrehøring om Oslos utdanningsetat, kommer rapporten som slakter ytringskulturen under den tidligere direktørens tid som Oslo-skolens øverste leder.

Publisert

Mandag ettermiddag kom rapporten som avdekker en fryktkultur under Astrid Søgnens tid som utdanningsdirektør i Oslo. Torsdag møter den tidligere toppsjefen for Oslo-skolen i en bystyrehøring om utdanningsetaten.

I undersøkelsen kommer det frem at ansatte reagerer kraftig på at ledelsen for Oslo-skolen gikk ut og skrøt offentlig av ytringskulturen i utdanningsetatens administrasjon.

Ansatt turte ikke dele kritisk artikkel

Samtidig forteller en ansatt i kartleggingsundersøkelsen at vedkommende ikke turte å dele kritiske artikler om Osloskolen i sosiale medier for da kan man bli oppfattet som illojal, skriver Utdanningsnytt på sin nettside.

Undersøkelsen som nå er offentliggjort, ble opprinnelig forsøkt stanset av direktør Astrid Søgnen og hennes ledergruppe i utdanningsetaten i høsten 2018. Men det nektet utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Etter måneder med strid mellom utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (bildet) måtte Astrid Søgnen gå av so Oslo-skolens øverste sjef. Foto: Arnsten Linstad

—  Mindretallet i bystyret har bestemt seg for å innkalle meg, Astrid Søgnen og Kari Andreassen, den nye utdanningsdirektøren, til høring. Etter dette håper jeg vi kan bli enige om å se framover. Vi har nok å ta tak i og må forene krefter for å gjøre skolen best mulig for alle elever, uansett hvor de bor i byen vår, skriver utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen på sin Facebook-side.

— Fikk mange signaler i fjor, sier Thorkildsen

Det er revisjonsselskapet PwC som har gjennomført undersøkelsen. Opprinnelig ble undersøkelsen av etatens administrasjon bestemt gjennomført for flere år siden etter et varsel fra en ansatt mot direktør Astrid Søgnen. Men av ulike årsaker er kartleggingen ikke blitt gjort før nå.

— I dag har dette vært oppslag i de fleste medier, alle med en ganske tabloid vinkling. Jeg er likevel glad for at denne rapporten nå er klar. Vi fikk mange signaler i fjor om at ting kanskje ikke var som de skulle i toppen av etaten, og det var derfor vi bestemte at denne undersøkelsen skulle gjennomføres, skriver utdanningsbyråd Thorkildsen på Facebook.

Søgnen beholdt millionlønn

I PwC-rapporten beskrives frykt for represalier, manglende åpenhet og detaljstyring. Torsdag klokka 12 er tidligere utdanningsdirektør invitert til en bystyrehøring om Oslo-skolen.

Til stede i høringen er også utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen som i fjor høst var i en langvarig, bitter feide med Søgnen. Striden endte til slutt med at Astrid Søgnen måtte gå av som utdanningsdirektør. Hun beholder topplønnen på over 1.5 millioner kroner, og fortsetter i en annen stilling i kommunen frem til hun må gå av som 70-åring om knappe tre år.

Kari Andreassen er fungerende utdanningsdirektør i Oslo inntil stilling blir utlyst og permanent besatt. Foto: Oslo kommune

I en pressemelding fra utdanningsbyråd Thorkildsens fremste byråkrat, kommunaldirektør Bente T. Fagerli, legges det ikke skjul på hva som nå er avdekket i utdanningsetatens administrasjon.

Flere former for represalier mot ansatte

— Det har blitt avdekket tydelig svakheter som relasjonelle forhold som kommunikasjonsform, respekt og anerkjennelse. Samt samarbeid på tvers og åpenhet. Dette er bærende prinsipper i tillitsbasert styring og ledelse som ledelsen og ansatte i Utdanningsadministrasjonen må ta med seg i videreutviklingen av organisasjonen, skriver Fagerli i pressemeldingen.

En del av de ansatte opplever at det er lite rom til å være kritisk eller faglig uenig med ledelsen. I intervjuene kom det fram påstander fra enkelte om at man da kan bli oversett, sanksjonert gjennom manglende uttelling i lønnsoppgjør eller fratatt arbeidsoppgaver, skriver Utdanningsnytt.

— Mye bra i rapporten også, mener ny direktør

Etter at Astrid Søgnen måtte gå av, har Kari Andreassen blitt utpekt som fungerende direktør for Oslos utdanningsetat. Hun forsøker i pressemeldingen fra kommunen å nyansere rapportens innhold. Og påpeker at det også kommer frem positive ting.

— PwC-apporten peker også på mye som fungerer bra. Det skal vi ta vare på, og det er godt å vite at ansatte vet hvorfor de går på jobben, og blir motivert av å skape en god skole, skiver Andreassen i pressemeldingen.

I en sms til VG skriver tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen følgende:

— Jeg kan slutte meg helt til det fungerende direktør og kommunaldirektør uttaler her, balansert og nøytralt.

Powered by Labrador CMS