— Vi har nettopp hatt de høyeste overdosetallene i landet på 20 år, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Tross Oslos rekordmange overdosedødsfall: Nå varsles kutt i kommunens hjelpetiltak for tungt rusavhengige

— Det vil være katastrofalt, sier rusavhengiges organisasjoner om kutt i kommunale hjelpetiltak i Oslo. Velferdsetaten varsler kutt ved sprøyte- og røykerommet for heroinbrukere, i metadonbehandling, arbeidstiltak og hos Uteseksjonen.

Publisert

— Vi hadde de høyeste overdosetallene på 20 år i fjor. Jeg vil igjen advare på det sterkeste mot å kutte i tjenestene på rusfeltet i Oslo, sier Kenneth Arctander i brukerorganisasjonen RIO.

Han får følge fra Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

— Hvis det kuttes i tjenester i Oslo sentrum, som brukerrommet, så vil det være i strid med den allmenne oppfatning av hvordan det kommunale tjenesteapparatet skal driftes, og i strid med politiske føringer fra bystyret, sier Knutsen til VårtOslo.

Mangler fem millioner til lavterskeltilbud

De varslede kuttene i lavterskeltilbud står i et brev fra velferdsetaten til byrådet. Etaten oppgir at byrådets budsjettforslag for neste år kun kompenserer for to tredjedeler av bortfalte statlige tilskudd.

Byrådet kompenserer i budsjettforslaget kun for åtte millioner kroner av de 13 millionene som tidligere var statlige, mener etaten.

— Dette er tilskudd som finansierer tjenester for rusavhengige ved blant annet Brukerrommet, LASSO, Uteseksjonen og Nyttig arbeid. Når vi kun er kompensert med åtte millioner kroner er det naturlig at vi kutter disse tjenestene eller i andre tjenester på rusfeltet, skriver direktør Guri Bergo i velferdetaten.

Dette er hjelpetiltakene som varsles kuttet:

  • Brukerrommet er lokalene i Storgata der tunge heroinbrukere kan sette sprøyter eller røyke stoffet.
  • LASSO er såkalt lavsubstitusjon - behandling med for eksempel metadon.
  • Uteseksjonen driver oppsøkende arbeid på gata i Oslo.
  • Nyttig arbeid er arbeidstrening for folk som er på god vei ut av rusavhengighet.

— Store ansamlinger i gatene for tiden

— Vi har ikke kunnet kommet så langt i budsjettprosessen at vi har beregnet om det vil bety endringer som for eksempel reduserte åpningstider. Men rent overordnet vurdert at byrådets budsjettforslag for 2022 medfører at velferdsetatens tjenester må reduseres, skriver etatsdirektør Guri Bergo i brevet til byrådet.

VårtOslo har sendt kopi av brevet til brukerorganisasjonene RIO og FHN. Begge organisasjonene reagerer nærmest med vantro over nyheten om kutt til noen av de mest sårbare menneskene på gata i Oslo.

Sykepleier Christina Lidberg følger med når rusavhengige «Calle» (41) røyker heroin i et eget inhaleringsrom ved Brukerrommet i Storgata. Dette er ett av hjelpetiltakene som varsles å få kutt neste år.

— Det varsles kutt i fire av de desidert viktigste tiltakene i velferdsetaten. Vi har nettopp hatt de høyeste overdosetallene i landet på 20 år. 324 overdosedødsfall. Og det er store ansamlinger i gatene for tiden. Det meldes om mange nye unge i Oslos rusmiljøer, sier Arild Knutsen.

— Kutt i allerede marginalt tilbud

— Det meldes også om mye konflikter i rusmiljøene. Situasjonen er problematisk både for de i rusmiljøene og for næringslivet i sentrum og andre som ferdes der, sier FHN-lederen til VårtOslo.

Knutsen suppleres av Kenneth Arctander i RIO, som mener det vil få store og alvorlige konsekvenser for rusavhengige dersom bystyret vedtar budsjettforslaget fra byrådet.

— Jeg er overrasket over at byrådet går inn for å kutte i tilbudet til mennesker i en vanskelig situasjon, og som allerede har et marginalt tilbud, sier Arctander til VårtOslo.

— Vi har protestert mot denne utviklingen ved flere anledninger, ettersom vi mener at dette skaper uforutsigbarhet og utrygghet både for brukerne og de ansatte i de nevnte tjenestene, sier lederen av RIO.

Powered by Labrador CMS