Arkitektfirmaet A-lab står bak SiOs forslag til nye studentboliger. Illustrasjon: A-lab

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner mener plan- og bygningsetatens forslag til nye studentboliger på Vulkan florerer av feil

Publisert

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum mener byggingen av ny studentblokk i Brenneriveien er for dårlig behandlet av plan- og bygningsetaten.

Ved årskiftet 2015/2016 overtok Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Brenneriveien 11Vulkan. Intensjonen er å rive all nåværende bebyggelse og bygge flunkende nye studentboliger.

I SiOs opprinnelige forslag ønsket de å reise et 13. etasjer høyt bygg. Plan- og bygningsetaten mente dette ville gi for store negative konsekvenser for opplevelsen av landskapsrommet, kulturminneverdiene og grøntarealene langs Akerselva. De anbefalte derfor ikke SiOs forslag. Planene møtte også motstand blant flere av bydelens beboere da det ble presentert i februar i år.

Uklarheter og feil

Are Eriksen er leder av Miljøforeningen Akerselvas Venner. Foto: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Plan og bygg valgte å legge fram et alternativt forslag, der byggehøyden begrenses til seks etasjer. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner mener forslaget slett ikke er godt nok.

I et merknadsbrev datert 24. november 2017 kritiserer de plan- og bygningsetatens kvalitetssikring av planforslaget. De mener det florerer av feil i illustrasjonene, reguleringsbestemmelsene og plankartene, og at det er uklart hvor høye byggene faktisk vil bli om forslaget går gjennom.

Foreningene mener også at forslaget fra plan- og bygningsetatens er i strid med Kommuneplan 2015. Dette fordi bredden på det byggefrie beltet ned mot Akerselva blir for smalt.

Ønsker nytt offentlig ettersyn

Brevet er underskrevet av Per Østvold, leder av Oslo Elveforum, og Are Eriksen, leder av Miljøforeningen Akerselvas venner.

Merknadsbrevet oppsummeres på denne måten:

Vi vil ikke under noen omstendighet kunne anbefale plan- og bygningsetatens alternativ 2 før bygningsmassen er trukket betydelig lenger tilbake fra Akerselva. Jamfør at det ikke er noen forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2 hva gjelder byggegrensen mot granittmuren/Akerselva. Det byggefrie beltet langs elva er altfor smalt.

Her kan du se saksdokumentene som gjelder Brenneriveien 11.

Hele kan du lese merknadsbrevet fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas venner.

Powered by Labrador CMS