Havnearbeidernes fører en tapt kamp, mener James Stove Lorentzen (H). Foto: Brage Aronsen / Flickr
Havnearbeidernes fører en tapt kamp, mener James Stove Lorentzen (H). Foto: Brage Aronsen / Flickr

Oslo havn har tatt riktige grep for å modernisere driften av havnen

Publisert

Det er gledelig at noen av Oslo laste- og lossekontors havnearbeidere nå ser ut til å tilpasse seg.

I striden om organiseringen av arbeidet i Oslo havn fortsetter enkelte havnearbeidere å kjempe en tapt sak. De gir inntrykk av at Oslo havn driver sosial dumping, at det opereres uten tariffavtaler og at det er en tragedie at et selskap med 36 ansatte i Oslo laste- og lossekontor (OLLK) har mistet sin monopolsituasjon i Oslo havn. Ikke noe av dette er riktig.

Tapte i arbeidsretten

Striden er avgjort i rettsapparatet i OLLKs disfavør, arbeidsrettens avgjørelse var enstemmig og kan ikke ankes. LO har flere representanter i arbeidsretten og var således med på å dømme i OLLKs disfavør. Med det burde saken være ute av verden, men enkelte militante arbeidere gir seg ikke. Det burde de.

Oslo havn vil ha egne ansatte

Oslo Havn eier havneområdet i Oslo, men det er private selskaper som opererer havneanleggene, det er en lenge innarbeidet organisering. De private operatørene ønsker seg egne fast ansatte arbeidere til å utføre alle funksjoner i havnen, i stedet for det som har vært praksis; å ha noen fast ansatte, leie kranførere fra Oslo Havn og leie sjauere fra OLLK. Med egne ansatte kan operatørene øke effektiviteten og drifte på en moderne og kostnadseffektiv måte, til det beste for skip og lasteeiere.

Ønsker havnearbeiderne lykke til

Det er gledelig at noen av OLLKs havnearbeidere nå ser ut til å ville tilpasse seg den nye situasjonen. De etablerer nytt selskap og ønsker å konkurrere om oppdrag i havnen på samme vilkår som alle andre. Det er veldig bra og fremtidsrettet, tiden for monopol er over, jeg ønsker det nye selskapet lykke til, jeg håper de lykkes.

Powered by Labrador CMS