Ded en økning i antall leieboere og antall vanskeligstilte trenger vi flere boligpolitiske verktøy enn vi har i dag, sier Anne-Rita Andal, fra Leieboerforeningen.
Ded en økning i antall leieboere og antall vanskeligstilte trenger vi flere boligpolitiske verktøy enn vi har i dag, sier Anne-Rita Andal, fra Leieboerforeningen.

Leieboerforeningen mener leiemarkedet har blitt bagatellisert over mange år. Støtter forslag om pristak

Leieboerforeningen er positive til Rødts forslag om et pristak i leiemarkedet. – De som er på leiemarkedet er ofte de som sliter mest med å få endene til å møtes og nå lider mest av økte mat- og strømpriser.

Publisert

Rødt fremmet i høst et forslag for Stortinget om tiltak som skal ta grep om prisene i utleiemarkedet.

Ett av forslagene er utredning av et mulig pristak på leieboliger i pressområder.

– De som er på leiemarkedet er ofte de som sliter mest med å få endene til å møtes og nå lider mest av økte mat- og strømpriser. Et slik pristak kan skape trygghet for leietakere i en presset situasjon, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, ifølge E24.

Kraftig vekst i leiepriene

Leieprisen på en 2-roms ligger nå i gjennomsnitt på 14 822 kroner i Oslo, en økning på 8,9 prosent sammenlignet med i fjor.

Gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Oslo lå i desember var 18 097 kroner, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

I Danmark ble det i fjor høst politisk enighet om at leieprisene maks kan øke med fire prosent årlig de neste to årene.

Et pristak kan skape trygghet for leietakere i en presset situasjon, sier Tobias Drevland Lund.
Et pristak kan skape trygghet for leietakere i en presset situasjon, sier Tobias Drevland Lund.

Ønsker også utleietilsyn

Rødt ønsker også å se på mulighetene for et eget utleietilsyn for boligsektoren. Dette skal se på om utleieleilighetene holder god nok stand, og bistå ved spørsmål rundt leiekontrakter.

Lund sier at dette ikke vil gjøre det vanskeligere å leie ut en bolig, men det skal bidra til at leietakere får flere rettigheter.

– Mange boliger på markedet er i dårlig stand, og utleier kan ofte la være å gjøre noe med dette. Utvalget skal bidra til å utjevne skeivforholdet mellom utleier og leietaker, sier han til E24.

Leieboerforeningen positive

Leieboerforeningen er positive til flere av forslagene til Rødt, og mener at et pristak kan ha god effekt på leiemarkedet på kort sikt.

Anne-Rita Andal, som er avdelingsleder for bomiljø, håper at forslagene får en ordentlig behandling i Stortinget.

– Vår opplevelse har vært at majoriteten på Stortinget nærmest på autopilot har stemt ned forslag rundt boligpolitikken. De har ment at eierlinja er god nok og ivaretar majoriteten, men med en økning i antall leieboere og antall vanskeligstilte trenger vi flere boligpolitiske verktøy enn vi har i dag, sier hun, ifølge E24.

Andal mener at leiemarkedet har blitt bagatellisert over for mange år, og etterlyser nå en mer helhetlig boligpolitikk.

– Vi ser nå at bolig er en av de største driverne bak ulikhet de siste årene, sier hun.

SV ønsker ny husleielov

Også SV ønsker strengere krav til utleie og ønsker å oppdatere husleieloven.

– Dagens husleielov er utdatert, med et helt annet utfordringsbilde enn dagens. Husleieloven favoriserer utleiere og gir svakt vern til leieboere, sier SV i et forslag til Stortinget som de kaller Rettferdig boligpolitikk.

Partiet støtter blant annet forslaget om et utleietilsyn og mener tiltaket vil kunne øke boligkvaliteten for leieboere. Andre tiltak de foreslår er langsiktige leiekontrakter, systemer for prisfastsettelse som gjør at leieboere får en overkommelig husleie, og retten til å medvirke i boforholdet.

– Vi trenger en ny husleielov som utjevner styrkeforholdet mellom leieboere og utleiere, og det må nedsettes et bredt lovutvalg der også leieboernes stemmer er representerte, foreslo partiet i mai i fjor.

Powered by Labrador CMS