Kari Veitberg har jobbet blant fattige og velsigner homofile par. Nå er hun biskop i Oslo. Foto: Kirkens bymisjon

Oslo har fått en ny biskop. Navnet hennes er Kari Veiteberg

Publisert

Bymisjonsprest Kari Veiteberg (56) er valgt til ny biskop i Oslo. Hun har jobbet blant fattige og velsignet homofile.

Veiteberg ble valgt med 11 av 15 stemmer under Kirkerådets møte onsdag. Hun starter jobben i desember.

– Det begynner gradvis å gå opp for meg. Stolt, glad og skjelven er jeg nå. Jeg vil prøve å gjøre kirken til et sted der det ikke gjøres forskjell på folk, sier hun til NRK.

Er sterkt ønsket

– Vi gratulerer Kari Veiteberg som ny biskop i Oslo bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop. Hun har et bredt votum i ryggen og er sterkt ønsket, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, på nettsiden til Den norske kirke.

– Dette er en historisk dag for Den norske kirke. Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier Raaum.

Velsigner homofile par

Kari Veiteberg vokste opp på øya Stord i en lærerfamilie og har fortalt at «mor og far formidla ei raus, solid og sosialetisk forankra kristentru som eg aldri har hatt trong til å ta avstand frå».

I dag jobber hun som bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved det teologiske fakultetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. Veitberg har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør-Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

Her, i Bymisjonssenteret Tøyenkirken, har Kari Veitberg jobbet som bymisjonsprest. Foto: Kirkens Bymisjon

I 2010 publiserte magasinet Gaysir en liste, laget av Åpen kirkegruppe, over hvilke prester som ville velsigne likekjønnede par i forbindelse med vielser. På listen sto blant annet Veitberg.

– Vi skal snakke godt om hverandre

– Mange i bispedømmet og i verden ellers mener og tenker ulikt. Vi skal øve oss på å være trygge sammen, snakke godt om og til hverandre og å feire gudstjenester sammen, sier Veiteberg på nettsiden til Den norske kirke.

De andre aktuelle kandidatene var Anne-May Grasaas, domprost i Oslo, og Sturla Johan Stålsett, professor ved Det teologiske menighetsfakultetet. Fire av Kirkerådets medlemmer ønsket domprost Grasaas som ny biskop.

SV gratulerer

Oslo SV er tidlig på banen med gratulasjoner.

– I verden i dag trenger vi mer enn noen gang at kirker og trossamfunn står på de fattiges og undertryktes side. Derfor er det grunn til å glede seg over utnevnelsen av Kari Veiteberg, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og gruppeleder i bystyret.

– Oslo er en delt by med store forskjeller. Jeg er veldig glad for at hovedstaden får en biskop som i mange år har stått skulder til skulder med dem som livet har behandlet hardt», skriver Eidsvoll i gratulasjonen.

Også VårtOslo gratulerer og ønsker lykke til.

Powered by Labrador CMS