Det gamle sykehjemmet på Lille Tøyen vil bli revet for å gi plass til et helt nytt tilbud for demenspasienter. Foto: Vegard Velle

På Lille Tøyen får de nytt sykehjem skreddersydd for demenspasienter

Publisert

Siden 2016 har sykehjemmet på Lille Tøyen stått tomt. Nå skal det jevnes med jorda og erstattes med et topp moderne sykehjem tilpasset brukere med demens.

Pasientene fra det tidligere sykehjemmet på Lille Tøyen har siden 2016 vært spredt på flere ulike sykehjem rundt om i hovedstaden. 

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder. Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd. I Norge har omtrent 70 000 personer en demenssykdom. Med en eldre befolkning vil også antallet med demens øke. Forskning viser at omtrent 80 prosent av beboere i sykehjem har demens.

Kilde: Helsedirektoratet

Siden den gang har bygget stått tomt mens Omsorgsbygg har vurdert hva bygget skal benyttes til i framtiden. Fra 2021 skal det atter en gang bli sykehjemsdrift på tomta, om enn i en litt utradisjonell form.

— Det gamle sykehjemmet blir revet og erstattet med et helt nytt sykehjem for pasienter med demens, forteller kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg Oslo KF, Marte Svenneby, til VårtOslo.

«Dronning Ingrids Hage»

Det nye prosjektet har fått navnet «Dronning Ingrids hage», og vil bli et sykehjem bygget i landsbyform. Ideen er hentet fra Nederland og blir, når det står ferdig, det første sykehjemmet av sitt slag i Norge.

Kommunikasjonssjef i omsorgsbygg, Marte Svenneby. Foto: LinkedIn

— Vi har vært og sett på et konsept fra De Hogeweyk i Nederland, med butikker og cafeer i tillegg til sykehjemmet, og tatt med oss erfaringer derfra når vi har utviklet det nye sykehjemmet, sier Svenneby.

Planlagt byggestart er i 2019 og man regner med at sykehjemmet vil være klart til innflytting i 2021.

Sykehjemmet føles som et fengsel

Anne Kari Tolo Heggestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på sykehjemsbeboere som har demens og deres pårørende. Hun forteller at beboere med demensdiagnose på vanlige sykehjem ofte føler at de sitter i fengsel.

— De brukerne jeg pratet med ga uttrykk for at sykehjemmets rammer og rutiner bidro til en følelse av fangenskap og hjemlengsel. En av beboerne sa for eksempel at hun følte seg som i et fengsel uten gitter.

— Det handlet om at det var låste dører og stengsler overalt, for eksempel inn til vaktrommet og kjøkkenet, men også at hun var helt avhengig av hjelp, forteller hun.

Hun mener det er viktig at hver enkelt beboer blir lyttet til og at deres ønsker og behov tas på alvor. Det er viktig at også disse beboerne får en verdig hverdag.

— Vi kan bli flinkere til å lytte til hva eldre med demens ønsker og hvilke behov de har, og ikke bare bestemme over hodene på dem, mener hun.

I videoen under kan du se forskeren snakke om brukere med demens og deres opplevelse av det å være innlagt på sykehjem.

Powered by Labrador CMS