Skipper Helge Hafstad - med fartstid gjennom 30 år - styrer skuta på jomfruturen fredag 28. mai. Her under første utseiling med snuoperasjon mellom Munchmuseet og kultur- og badstuarenaen Salt på Revierkaia.

Ferja mellom Bjørvika og Bygdøy fikk nei fra bystyret til å stoppe ved Langkaia. Kommer i konflikt med badstuflåtene mener flertallet

Den nye båtruta mellom Bjørvika og Bygdøy får ikke tillatelse til å stoppe i nærheten av byens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk, Oslo S, slik det privatdrevne ferjeselskapet ønsker.

Publisert

Bystyrets samferdsels- og miljøutvalg behandlet onsdag et forslag om å tilrettelegge for et ferjestopp langs Langkaia i sommer, på båtruta som nylig er satt i drift mellom Munchmuseet og Bygdøy.

Det var Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg (H), som fremmet forslaget, som bare fikk støtte fra Frp.

Fra før har også Mdg og FrP i bydel Gamle Oslo gått inn for ferjerute via Munch ved utløpet av Akerselva til Oslo S, men ikke fått gjennomslag for det i byrådet eller i bydelsutvalget

Her, innerst ved Langkaia mot Oslo S, har bymiljøetaten inngått leieavtaler for badstuer, kajakkpadling og bading.

I konflikt med badstuene

Byrådet begrunnet i vår sitt nei til et ferjestopp på Langkaia med at det vil komme i konflikt med badstuene som allerede har fått tillatelse til å ligge langs kaia ut 2022.

— Langkaia er svært lang, og det er grunn til å tro at det lar seg gjøre å tilrettelegge både for badstuer og en liten ferje her. Det er vanskelig å se for seg at dette ikke kan løses gjennom at ferjene kjører godt utenfor badstuene, og er aktsomme ved passering, mener Rygg.

Mange ønsker den nye ferja

Den nye båtruta mellom Bjørvika og Bygdøy blir godt mottatt. Det viser reaksjonene i ulike Facebook-grupper med tilknytning til fjordbyen og indre Oslofjord og fra museene på Bygdøy. De har jobbet for å få en slik rute i årevis og har basert seg på sjøveis transport mellom museene.

Også trafikktallene for de første dagene med drift viser interessen, etter oppstart fredag 28. mai.

— En tredel av passasjerene på rutene til Bygdøy har mønstret på ved stoppestedene i Bjørvika. Men det er ikke mulig å vente seg noen lønnsom drift under rådende omstendigheter, sier partner og markedssjef i Bygdøfærgerne Skibs AS, Kristian Qvigstad.

Bjørvika fikk sin første båtrute fredag 28. mai. Småferjene anløper Munchmuseet og kulturarenaen Salt, men får ikke lov til å legge til innerst ved kollektivknutepunktet Oslo S.

Han ønsker å få anløpe helt innerst på Langkaia, som ligger ved operaen og nærmest Oslo S. Der antas trafikkgrunnlaget å være høyere enn ved Munchmuseet og på Bygdøy, selv om også Munch vil bli mer et mer attraktivt anløpssted når museet åpner.

De aller fleste er turister

Båtservice har siden 1898 hatt rute fra brygga til Bygdøy. Frem til koronaen fraktet det lille ferjerederiet rundt 400.000 passasjerer årlig, rundt 90 prosent av dem turister.

— Nå er utfordringen at det kun er byens befolkning, rundt ti prosent av kundene, som kan fylle ferjene. Når museene åpner igjen på Bygdøy, får håper vi disse trekker til seg de norske turistene.

Partner i Båtservice og Norsk Yacht Charter, Kristian Qvigstad, er svært tilfreds med oppstart av ferjerute mellom Munchmuseet og Bygdøy, men ønsker også å anløpe Oslo S.

Ønsker aktivitet i Fjordbyen

— Vi håper mange vil velge sjøveien, fremfor det overbelastede veinettet og trafikktrøbbel ut til Bygdøy, sier Kristian Qvigstad i Båtservice.

Høyres Haabeth Rygg kunne ønske byrådet her ville komme reiselivsnæringen i møte.

— Vi må tilrettelegge for at de som tar initiativer til aktivitet og arbeidsplasser får hjelp. Qvigstads båter bringer tusener av turister rundt i byen vår uten noen offentlig støtte. Dette må vi tilrettelegge mer for, mener Rygh.

Powered by Labrador CMS