— Dette er altså kun et forslag, som ikke er behandlet i byrådet ennå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og forsikrer at forslaget om å inndra journalisters adgangskort til Rådhuset er uaktuelt.

Raymond Johansen stanser forslag om å inndra journalisters adgangskort til Rådhuset

— Det er ikke aktuelt for byrådet å begrense adgangen for pressen til Rådhuset, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Uttalelsen kommer etter at VårtOslo omtalte et forslag om å frata journalister adgangskort til Oslo rådhus.

Publisert

I forslaget til nye regler for adgangskontroll i Oslo rådhus skal ikke lenger akkrediterte journalister få adgangskort, mener rådhusforvalter Marit Jansen.

Saken ligger på byrådsleder Raymond Johansens bord, men han har til nå ikke villet uttale seg om journalistenes adgang til Rådhuset skulle begrenses.

— Kun et forslag som ikke er behandlet

Etter at VårtOslo omtalte forslaget sender imidlertid byrådslederens kontor en epost med sitater fra Raymond Johansen.

— Det er behov for å styrke adgangskontrollen på Rådhuset. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til nye rutiner, som er sendt på høring til partiene i bystyret. Dette er altså kun et forslag, som ikke er behandlet i byrådet ennå, heter det i eposten.

— Som alle andre er vi opptatt av sikkerhet, men flere av disse forslagene er helt uforholdsmessige og hører ikke hjemme i en åpen og demokratisk kommune, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

VårtOslo har flere ganger rettet spørsmål til Raymond Johansen om hva han som byrådsleder mener om å frata rundt 20 journalister adgangskort til Rådhuset. Sist søndag svarte Johansen per sms.

— Dere får saken til uka, skrev Johansen i tekstmeldingen.

Redaktørforeningen advarer

Norsk Redaktørforening har i et brev advart byrådslederen mot å følge rådhusforvalterens forslag om å frata journalister adgangskortene.

— Dersom de journalistene som i dag har adgangskort til Rådhuset skal bli tvunget til å gjøre egne avtaler for hver gang man skal ha direkte kontakt med en byråd eller en sentral opposisjonspolitiker, vil det innebære en klar forverring av arbeidsvilkårene, skriver Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen i et brev til byrådslederen.

Onsdag formiddag gjør Raymond Johansen det altså klart at byrådet ikke vil innskrenke medias adgang til bygningen der både byrådet og bystyret holder sine møter og har kontorer.

— Det er ikke aktuelt for byrådet å begrense adgangen for pressen til Rådhuset. Pressen vil beholde samme adgang til Rådhuset som de har i dag, står det i eposten til VårtOslo.

Venstre og Høyre: — Helt uaktuelt forslag

I en høringsrunde til bystyrepartiene skriver SV at de ønsker at dagens ordning for journalister opprettholdes.

— SV er opptatt av åpenhet for media og er glade for at vi etter 2015 laget en akkrediteringsordning for journalister. Vi ønsker at dette skal fortsette, heter det i uttalelsen fra SV.

Espen Andreas Hasle (KrF) i samtale med Anne Haabeth Rygg (H). — Høyre har advart mot å frata journalister adgangskort flere ganger, sier Rygg til VårtOslo.

Høyre og Venstre uttaler i dag begge samme holdning som SV, og VårtOslo blir informert om at partiene i interne møter flere ganger har advart mot å innskrenke medias adgang til Rådhuset.

— Utkastet fra rådhusforvalteren har vært diskutert i bystyrets forretningsutvalg, og det var ikke enighet der om disse forslagene, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til VårtOslo.

— Har hele tiden vært kritiske

— Vi var i møtet tydelige på at journalister må ha tilgang til Rådhuset. Det er jo veldig gledelig at flere journalister nå dekker hva som skjer i oslopolitikken. Det er viktig for demokratiet at informasjon om hva som skjer i bystyret kommer ut til dem som bor i Oslo, sier Rygg.

— Venstre har hele tiden vært svært kritisk til det nye adgangsregimet som foreslås og har tatt dette opp gjentatte ganger i forretningsutvalget. Som alle andre, er vi opptatt av sikkerhet, men flere av disse forslagene er helt uforholdsmessige og hører ikke hjemme i en åpen og demokratisk kommune, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

— Jeg tar for gitt at ingen partier i bystyret vil støtte et forslag som begrenser pressens adgang til byens politiske sentrum på denne måten. Det er i alle fall helt uaktuelt for Venstre å akseptere at pressen skal fratas sin frie tilgang til Rådhuset, sier Bjercke til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS