Innbyggere i bydel St. Hanshaugen ønsket at bydelen tar over driften av St. Hanshaugparken for å sikre et skikkelig serveringstilbud. Bystyreflertallet sier nei til ønsket. Foto: St. Hanshaugen uteservering

Bystyret sier nei til at bydelen overtar driften av parken på St. Hanshaugen

Naboer og lokalpolitikere ønsker at bydel St. Hanshaugen tar over driften av St. Hanshaugparken. Bystyreflertallet satte foten ned for det private forslaget.

Publisert

Etter en vår og sommer uten servering, og med krangel om framtiden, i parken på St. Hanshaugen, har mange innbyggere sett seg lei. Et innbyggerinitiativ fremmet i går et forslag om overføring av driftsansvaret for parken fra bymiljøetaten til bydel St. Hanshaugen.

Håpet er at lokalt driftsansvar vil gi fortgang i planene om servering i sommersesongen. Med seg på laget fikk innbyggerforslaget et enstemmig bydelsutvalg. Bystyreflertallet var derimot ikke like entusiastiske og stemte forslaget ned onsdag kveld.

Foreslo en prøveordning

Ved siden av innbyggerinitiativet, foreslo Høyre at det ble inngått en fire års prøveordning, hvor bydelen fikk overta driften av parken fra bymiljøetaten. Etter prøveperioden skulle ordningen og resultatene av denne vurderes av bystyret. Også dette forslaget ble nedstemt.

Leder av bydelsutvalget på St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, og gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg, er begge skuffet over at bydelen ikke får ta over driften av St. Hanshaugparken. Foto: Steinar Wulfsberg-Gamre

— Vi hadde et sterkt ønske om å få til en prøveordning. Bydel St. Hanshaugen har vist at de har god kvalitet og erfaring på parkdrift. Dette ser vi blant annet i Stensparken, som etter min mening vedlikeholdes bedre enn den kommunalt vedlikeholdte St. Hanshaugparken. Derfor synes jeg det er synd at bystyreflertallet ikke ønsker å gi bydelen en sjanse til å heve standarden på parken, sier Høyres gruppeleder og St. Hanshaugen-beboer, Eirik Lae Solberg, til VårtOslo.

Ønsker helårsservering

Solberg håper nå å få på plass et offentlig-privat samarbeid for å få til en helårsservering i den historiske parken.

— Det er på tide at vi får på plass et godt serveringstilbud i parken hele året. Derfor bør vi se på om det ikke er mulig å inngå et samarbeid mellom kommunen og private for å få etablert et slikt tilbud, understreker han.

Også forslaget om et slikt samarbeid falt i bystyret.

Powered by Labrador CMS