Anne Christine Kroepelien reagerer på den skjeve fordelingen av midlene til opprustning av Osloparkene. Bildet er tatt på Blåsen i Stensparken, i bydel St. Hanshaugen. Foto: Privat

– Det kan synes som om Byrådet prioriterer sine «egne» bydeler

Publisert

Parkene i Bydel Grünerløkka får fire ganger så stor tilleggsbevilgning som bydel St. Hanshaugen. Leder for bydelsutvalget i St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, reagerer på den skjeve fordelingen av midlene.

VårtOslo skrev nylig at byrådet gir syv millioner kroner ekstra for å holde byens parker rene og pene i sommer. 

Pengene skal fordeles slik: Tre millioner kroner til bymiljøetaten, to millioner til bydel Grünerløkka og en halv million til hver av bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Frogner og Gamle Oslo.

Leder for bydelsutvalget i St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, reagerer på den skjeve fordelingen av midlene.

— Bydel Grünerløkka, hvor leder for byutviklingskomiteen og bystyremedlem, Victoria Evensen, er foreningsleder, får fire ganger så stor tilleggsbevilgning som bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka styres av Arbeiderpartiet, og har bare ubetydelig mer parkområde enn bydel St. Hanshaugen. Det kan synes som om Byrådet prioriterer sine «egne» bydeler.

Stien opp på Blåsen, høyden nord i Stensparken på Fagerborg i Oslo.

Stort etterslep i vedlikeholdet

St. Hanshaugen, med sine ni parker, er den bydelen med minst grøntareal per innbygger. Dermed blir parkene godt brukt, kan Kroepelien fortelle.

Parkene har stort behov for opprustning ifølge kommunens nettsider. Slitne benker, dårlig asfalt og murpuss som faller av er noe av det vi kan lese om. Bydelen har vært avhengig av å søke eksterne midler for å holde områdene noenlunde vedlike.

Lenge har de hatt utfordringer med det historiske området som kalles Blåsen i Stensparken. Etterslepet i vedlikeholdet er stort. Dermed har området forfalt og grodd igjen. Trappesatsen til høyden blir ofte brukt av ungdommer som gjemmer seg vekk for å bruke ulovlige rusmidler.

Tiltrekker seg uønsket aktivitet

— Vi har anbefalt at området må rustes opp og fått medhold i dette av politiet. Ved å gjøre området mer attraktivt og åpent, vil flere mennesker trekke dit og hindre uønsket bruk. Det er synd at det skal stå sånn og forfalle, med tanke på historien som ligger bak høyden.

Det sies at Gunnar "Kjakan" Sønsteby sto på toppen av Blåsen, som ligger 80 meter over havet, og skuet utover da tyskerne invaderte Oslo i 1940. Det er god utsikt til St. Hanshaugen og utover bysentrum og vestkanten.

11. juni skrev Aftenposten om uverdigheten i at Oslo enda ikke har klart å plassere noe minnesmerke fra 22. juli. Kroepelien forslår å legge Rosemonumentet til Stensparken, nærmere bestemt til Blåsen.

— Det vil trekke mange flere mennesker hit, og gjøre området attraktivt for både innbyggerne og turister. Dette med den forutsetning at området rustes opp selvfølgelig.

 

Det har ikke lykkes VårtOslo å få noen uttalelse fra Byrådet på grunn av sommerferieavvikling. Saken vil bli oppdatert.

Powered by Labrador CMS