Steinar Sæthre, Bjørg Augestad Ims og Anna Birgitte Christiansen foran tomten på Økern der det blant annet planlegges 250 boliger.

250 boliger planlegges på Økern. Det kan ramme nærliggende Løren skole hardt: — Barna har ikke et godt sted å være

Både barn og voksne tilknyttet Løren skole understreker et svært begrenset uteområde. Dersom det reises 250 boliger på tomten der det midlertidige Økern bad står, mener de det får store konsekvenser for et område der kapasiteten allerede er sprengt på flere plan: — Vi savner at politikerne tenker at vi skal ha gode boforhold her. De må i hvert fall klare å planlegge slik at grunnleggende rettigheter som skole er på plass.

Publisert

I midten av februar sammenfattet Eiendoms- og byfornyelsesetaten en reguleringsplan for Økern Torgvei 2, som blant annet rommer et forslag om å etablere 250 boliger.

Enn så lenge er det midlertidige Økern bad lokalisert på området. At det på sikt skal erstattes med ny og omfattende bebyggelse, faller ikke nødvendigvis i god jord blant lokalmiljøet.

— Burde være en smal sak

Bjørg Augestad Ims er FAU-leder ved Løren skole, som er plassert like ved. Hun problematiserer at dersom forslaget til slutt får gjennomslag, vil det komme på bekosting av tiltrengt arealutvidelse for skolen.

— Vi har ti kvadratmeter til disposisjon per elev i skolegården. Det er mange kommunale tomter rundt her, så det burde være en ganske smal sak å få en større skolegård, mener Augestad Ims.

I utgangspunktet grenser også skolen til en nærliggende planlagt park, opplyser hun. Imidlertid er det foreløpig satt opp en større gjenbruksstasjon på stedet.

Planene for Bama-tomten, som også er i umiddelbar nærhet, er videre utsatt i fire år, legger Augestad Ims til.

— Da er de som går her nå ferdige på skolen. Det vi er veldig opptatt av, er å finne muligheter for å utvide skolegården. Tomten der hvor svømmehallen står og som det snakkes om å bygge boliger på, er den eneste hvor det er realistisk å utvide. Det har blitt bygd enormt mange boliger her, men barna har ikke et godt sted å være verken i skoletiden eller på fritiden, fortsetter Augestad Ims.

Lider under utsettelser

Ikke minst spiser reiseveien til Løren kunstgress opp en god del av tiden som er satt av til kroppsøving. At elevene må bruke friminuttene på å komme seg til og fra, betyr at de eksempelvis får mindre tid til spising.

På den nevnte Bama-tomten skal det blant annet bygges aktivitetspark og flerbrukshall, ungdomsskole og boliger.

Anna Birgitte Christiansen, foreldrerepresentant i skolens driftsstyre, understreker problematikken med at både Refstad og Løren skole grenser til den planlagte parken.

Refstad skole er under oppbygging, og blir også bygget med for liten skolegård på grunn av parken. Det er veldig mange som skal bruke en park, som aldri blir bygget, sier Christiansen.

Fra venstre: Aquarius Julian, Kaia, Ole, Ronja, Elias og Lydia er samstemte i at en utvidelse av Løren skoles utearealer ville vært kjærkomment.

— For hvert år med forsinkelser, går det utover hundre nye elever, tilføyer Augestad Ims.

Femteklassingene Ronja og Kaia peker på lysforhold som et vesentlig problem.

— Hvis de fortsetter å bygge bygninger rundt hele skolegården, blir det snart ikke noe lys igjen. Da blir det ganske kjedelig her, sier de to femteklassingene.

— Merkelige prioriteringer

I mai i fjor var Christiansen og tre andre foreldre fra FAUs arbeidsgruppe for utemiljø i et møte med byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, for å diskutere mulighetene for å utvide skolegården. Ifølge Christiansen fikk man lovnader om at deler av tomten med svømmehallen skulle opparbeides med beplantning, og muligens også en ballbinge.

— Vi ønsker oss en permanent ballbinge, for det er noe både elever og lærere savner. Oslobygg, som har ansvaret for skolebygningen, har mange regler, blant annet at det skal være et visst antall sykkelstativer inne i skolegården. Der hvor vi kunne fått plass til en ballbinge, står det heller flere steder et ubrukt sykkelstativ. Det er merkelige prioriteringer, sier Christiansen.

Hun følger opp med at de ikke har hørt noe mer i etterkant av møtet.

At det ikke er all verdens med plass i skolegården, bekreftes av elevene.

— Noen ganger kan det være stor fare for å få baller i hodet, sier femteklassingen Ole.

— Jeg mener at det ikke trengs flere bygninger siden vi trenger mer plass. Mange har sagt at de ønsker en fotballbane, for nå må de spille på grus, påpeker femteklassingen Aquarius Julian.

Boligutbygging i første rekke

— Vi savner en helhetlig tenkning i området. Det virker som at de skal regulere én og én tomt, uten å se på helheten. Vi sitter også med et inntrykk av at etatene bare sender ballen frem og tilbake mellom seg. Det er ikke mer plass til tilflytting i området, og likevel skal man bygge nye boliger uten å tenke over hvor elevene skal gjøre av seg, sier Augestad Ims.

Det siste understøttes av femteklassingen Elias.

Steinar Sæthre, forelder til en elev i førsteklasse og som sitter i styret til Løren velforening, fremhever områdets utfordringer med en høy utbyggingstakt.

— Boligene kommer opp kjapt, men alt det andre kommer alltid i etterkant. Det er en fare for at man må reparere her om mange år, fremfor å gjøre det riktig første gangen. Det er bekymringsverdig, sier han.

— Vi trenger ikke flere boliger. Vi trenger flere uteområder for barn og ungdom. Det finnes ingen fritidsklubb for de som går ut av barneskolen. Dessuten kunne vi godt tenkt oss et kulturhus, eller et permanent svømmebasseng. I tillegg er kapasiteten på Løren kunstgress sprengt. Vi savner at politikerne tenker at vi skal ha gode boforhold her. De må i hvert fall klare å planlegge slik at grunnleggende rettigheter som skole er på plass, avslutter Christiansen.

Powered by Labrador CMS