På nettsidene til Grønnere Oslo står det at det såkalte mobilitetshuset på Frogner skulle huse 600 biler. Blant annet delingsbiler, elbiler og scootere. Illustrasjon: Niels Torp/Grønnere Oslo

Planene om stort p-hus for elbiler på Frogner likevel ikke skrinlagt

� Vi har trukket den nåværende søknaden fra politisk behandling. Men vil likevel gå nye runder for å se om det er mulig å bygge mobilitetshus, bekrefter styremedlem Anja Rokstad i Grønnere Oslo AS.

Publisert

Entrepenørgiganten Veidekke, det private parkeringsselskapet OnePark og arkitektfirmaet Niels Torp var viktige aktører i Grønnere Oslo AS da selskapet lanserte planene om et stort underjordisk p-hus på Frogner i 2017.

Et underjordisk parkeringshus på Frogner med plass til 600 biler ble møtt med kraftig motstand. Først fra nærmiljøet og lokale velforeninger. Deretter fra flere politiske partier. Til slutt sto Arbeiderpartiet igjen nærmest alene og støttet prosjektet.

Oslo Aps leder og gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen (til h.), leder av bystyrets byutviklingskomité, Victoria Marie Evensen (Ap) og Aps miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Andreas Halse (til v) var alle tilhengere av p-huset på Frogner. Men nå har også Ap vendt prosjektet ryggen. Foto: Privat

Men også Oslo Ap valgte til slutt å snu. Og 1. november trakk Grønnere Oslo AS tilbake søknaden om p-huset fra politisk behandling.

Vurderer p-hus for elbiler flere steder i Oslo

Dermed trodde mange at alle planer for et parkeringshus med plass til 600 biler på Frogner var en saga blott. Men VårtOslo har fått tilgang til en epost sendt fra nyvalgt styremedlem Anja Rokstad i Grønnere Oslo AS til en av motstanderne av det såkalte mobilitetshuset.

Overfor VårtOslo bekrefter Rokstad at hun har sendt mailen. Og opplyser at Grønnere Oslo ikke har lagt planene om p-hus på is.

Under eiendommen Kruses gate 9, der det planlegges å bygge blokker, skulle p-huset ligge. Kruses gate 9 ble solgt fra Selvaag-familien til aksjonær Spade and Archer i Grønnere Oslo AS, før det ble videresolgt til p-selskapet OnePark. Bak dette selskapet står Indigo Invest. Også opprinnelig med eierinteresser i Grønnere Oslo AS. Illustrasjon: Grønnere Oslo AS

— Ja, det stemmer at vi jobber videre med planene om blant annet mobilitetshus. Vi ønsker å snakke med ulike aktører for å vite hva et mobilitetshus skal inneholde. Grønnere Oslo jobber for å få biler vekk fra gateparkering, og for at det skal bli enklere å lade el-biler på nattestid, og for ytterligere elektrifisering av bilparken, sier Anja Rokstad til VårtOslo.

— Men betyr det at planene om et p-hus, eller mobilitetshus, for elbiler på Frogner fortsatt er aktuelt for Grønnere Oslo?

— Ja, både på Frogner og andre steder i Oslo kan være aktuelt, sier Anja Rokstad.

— Når du sier Grønnere Oslo vil snakke med andre aktører? Hvilke aktører er det?

— Med det mener vi en dialog med lokalpolitikere, velforeninger og andre som støtter arbeidet med å få biler vekk fra gatenivå, og sørge for bedre lademuligheter nattestid, sier Rokstad.

Pengesterke aksjonærer ute av Grønnere Oslo

I eposten, som VårtOslo har fått tilgang til, står det svart på hvitt at Grønnere Oslo feilberegnet motstanden mot mobilitetshuset på Frogner:

"Vi leide inn to konsulenter som skulle lytte til fagstaber, lokalpolitikere, velforeninger, bydelsadministrasjon og sentralpolitikere... Det kan synes som om de ikke i tilstrekkelig grad lyttet, men heller ble selgere og ikke samtalepartnere. Inklusive å fremme en parkeringskapasitet på 600 plasser, et omfang styret aldri ønsket da mobilitetshus er tenkt fylt med svært mange andre bydelsaktiviteter enn bare elbilparkering, og en slik størrelse hverken ville vært miljømessig eller kommersielt bærekraftig."

� Grønnere Oslo har et ønske om å bidra til en mer miljøvennlig by, sier selskapets styremedlem, Anja Rokstad. Illustrasjon: Grønnere Oslo

Men nå er flere pengesterke aktører ute av Grønnere Oslo. Bak parkeringsselskapet OnePark står Indigo Invest, opprinnelig eid av mannen bak p-giganten EuroPark, Snorre Berntsen. I 1999 solgte Berntsen mesteparten av det lukrative selskapet EuroPark til tyske Apcoa. Et drøyt tiår senere var imidlertid Snorre Berntsen tilbake i parkeringbransjen i Norge. Og gjennom Indigo Invest etablerte han OnePark. Som i sin tur ble en av aksjonærene i Grønnere Oslo AS.

Nå er OnePark ute av Grønnere Oslo. I tillegg er den tidligere eieren av sveitservillaen Kruses gate 9, selskapet Spade and Archer, ute av Grønnere Oslo AS. Kruses gate 9 ble i sin tid kjøpt fra Selvaagfamilien, og solgt til Indigo Invest. Forøvrig en eiendom der det er planlagt bygging av lavblokker. Og Kruses gate 9 ligger rett over der Grønnere Oslo planla, eller fortsetter å planlegge, et underjordisk p-hus.

Sparket konsulenter fra p-husprosjekt

I eposten skriver Anja Rokstad at konsulentene som "solgte" p-husprosjektet er sparket, og at aksjonærsammensetningen og styret i Grønnere Oslo AS nå er endret.

"Grønnere Oslo sa opp konsulentene og begjærte politisk behandling stoppet. Samtidig endret vi aksjonærsammensetning og styret, inklusive at den store parkeringsinteressenten og en annen aksjonær ikke lengre er med. Selskapet er nå tilbake der vi startet; med et brennende ønske om aktivt å bidra til byrådserklæringen og kommuneplanens mål om bymiljø og grønn mobilitet."

Overfor VårtOslo bekrefter Rokstad at den omtalte "parkeringsinteressenten" er OnePark. Med andre ord indirekte Indigo Invest. Og at den andre aksjonæren som er ute er Spade and Archer.

— Vi i Grønnere Oslo har ingen annen agenda enn å bidra til den miljøvennlige kommuneplanen byrådet har lagt frem. Vi ønsker en miljøvennlig by. Det er det vi jobber for, sier Stokstad.

Powered by Labrador CMS