Trikken på Rådhusplassen og en syklist
Krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien førte til global delemangel og en midlertidig stans i leveransene.

Endelig! Leveransene av trikker til Oslo gjenopptas etter trøbbel hos leverandøren

Global delemangel skapte trøbbel. Nå er trikkeleveransene på skinner igjen: – Trikken betyr mye for mange. Jeg er veldig glad for at vi nå får flere nye trikker til Oslo igjen.

Publisert

Tidligere i år fikk leverandøren av de nye trikkene til Oslo utfordringer med å få tak i alle nødvendige deler til produksjonen. Det førte til en midlertidig stans i leveransen til Sporveien. Nå gjenopptas leveransen, og den neste av de nye trikkene er ventet å ankomme hovedstaden allerede i juni.

– Endelig! Trikken betyr mye for mange. Den er svært godt likt og en viktig del av bybildet i Oslo og kollektivtilbudet for alle reisende. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får flere nye trikker til Oslo igjen, sier en svært godt fornøyd konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule.

Det var den globale delemangelen som følge av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, som førte til en midlertidig stans i leveransen. Den spanske leverandøren CAF har nå lykkes med å få tak i delene som manglet for å kunne fortsette leveransen til Oslo.

Birte Sjule og Sirin Hellvin Stav
Birte Sjule, fra Sporveien, og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav er svært glad for at Oslo får trikkeleveranser igjen.

– En stor forbedring

Produksjonen av nye trikker har pågått for fullt på fabrikken i Spania, også i perioden uten leveranser til Norge. Nå som CAF har mottatt delene som manglet, kan leverandøren starte arbeidet med å ferdigstille trikkene som allerede er produsert og sende dem til Oslo.

– Hver gang Sporveien ruller ut en ny trikk blir byen vår litt mer tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. Trikkene er en stor forbedring for en gruppe som ikke alltid har det så lett i kollektivtrafikken. De nye trikkene er tilgjengelig for alle og lette å komme inn på med rullestol eller barnevogn, sier Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Fremdeles delemangel

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen har hele tiden hatt god dialog med leverandøren.

– Sammen har vi jobbet for å begrense varigheten og omfanget av delemangelen så mye som mulig. Nå som leveransen starter opp igjen, er målet å få de nye trikkene i trafikk så snart som mulig, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien.

Fra hver enkelt trikk ankommer Oslo, bruker Sporveien rutinemessig noen uker på å inspisere og teste hver enkelt trikk før de blir satt i drift.

Målet er at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024.

Det er fortsatt utfordrende å få tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de trikkene som Sporveien allerede har mottatt og tatt i bruk på linjenettet.

Powered by Labrador CMS