FAU-leder ved Tøyen skole, Veslemoy Blokhus Langvik, er lei av å vente. Nå vil hun ha bygd fartsdump ved fotgjengerovergangen. Foto: Sara Louise Svendsen

– Vi trenger ikke flere trafikkbefaringer rundt Tøyen skole. Vi vil ha trafikksikkerhetstiltak nå

Byrådsavdelingen vedtok trafikksikkerhetstiltak rundt Tøyen skole i 2018. Stadig er det farlige trafikksituasjoner og nesten-ulykker. Men ennå er ikke alle tiltakene gjennomført.

Publisert

Høsten 2017 vedtok bydelsutvalget i Gamle Oslo trafikksikkerhetstiltak rundt Tøyen skole. Skolen er en av de gamle Oslo-skolene som med tiden har blitt liggende i et svært trafikkert område.

Høsten 2018 var saken ferdig behandlet i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Derfra gikk saken videre til bymiljøetaten.

Stengning av Kolstadgata var ett av tiltakene, og gata ble stengt i september 2019, men fortsatt er en del av tiltakene som ble vedtatt høsten 2017 ikke iverksatt.

— Vi trenger ikke flere befaringer nå, vi trenger sikrere skolevei for elevene, sier FAU-leder ved Tøyen skole Veslemøy Blokhus Langvik.

Veslemoy Blokhus Langvik og Stian Antonsen synes det har gått alt for lang tid uten at trafikksikkerhetstiltakene har blitt gjennomført. Foto: Sara Louise Svendsen

Gruppeleder i Gamle Oslo SV, Stian Antonsen, etterlyser også at arbeidet med tiltakene blir gjennomført.

Ble lovet fartshump

— Vi ble blant annet lovet en fartshump i bakken ned mot den lysregulerte fotgjengerovergangen i krysset Hagegata/Kolstadgata. Den har vi ikke sett noe til. Her kommer bilene alt for ofte i stor fart. Stedet er i tillegg lite oversiktlig. Jeg vet personlig om farlige situasjoner som har oppstått her, sier Antonsen.

Nettopp den bratte bakken og svingen er det som har gjort at bymiljøetaten ikke har funnet det forsvarlig å anlegge en fartshump foran fotgjengerovergangen, rett utenfor Tøyen skole.

Trafikken som kommer ned Økernveien, eller som svinger av Finnmarksgata mot Hagegata krysser fotgjengerfeltet i en høyresving i en kort og bratt nedoverbakke. Det er vanskelig for sjåfører å ha oversikten. Det er umulig for selv voksne fotgjengere å oppdage bilene som kommer rundt svingen og ned bakken. Fotgjengerovergangen er lysregulert, men det hender ikke sjeldent at bilførere smetter over på rødt.

Komplisert trafikkbilde

Fotgjengere tar noen ganger en snarvei over Økernveien, rett ut fra Tøyen senter. Det er en farlig snarvei, og det gjør det trafikkbildet enda mer komplisert.

— Bymiljøetaten har gjort en faglig vurdering av de foreslåtte tiltakene. Det er visse kriterier som må være oppfylt for at det kan anlegges fartshumper, det følger av håndbøker som er vedtatt av Vegdirektoratet og som også Oslo kommune må forholde seg til. Økernveien ved Kolstadgata er ganske bratt og det er en sving, som gjør at humper ikke kan anlegges der. Vi har også utført fartsmålinger på stedet som viste at hastigheten ikke er høy i forhold til fartsgrensen, skriver presseansvarlig Monica T. Olsen i bymiljøetaten.

Olsen forteller også at krysset Økernveien/Kolstadgata skal bygges om. Det er laget et forslag til reguleringsplan for området. Krysningen for sykkel og gående over Økernveien vil i den forbindelse bli utbedret. Vi antar at reguleringsprosessen vil ta ca 1,5 år og at dette kan stå ferdig i 2023.

Krysser trafikkerte veier hver dag

5.-klassingene Mona, Agnes og Kamilla kan fortelle om farlige trafikksituasjoner på skoleveien. Det er en del av hverdagen for de 350 elevene ved Tøyen skole. Så godt som hver eneste Tøyen-elev må krysse minst en trafikkert åre på skoleveien.

— Venninnen min ble nesten fanget bak en lastebil som rygget. Hun måtte løpe alt hun kunne for å komme unna, forteller en av 5. klassingene.

Den trafikkerte Hagegata stryker inntil veggen til Tøyen skole, like nedenfor passerer den Vahl skole.

— Etter hva jeg har fått opplyst har Hagegata status som kommunal samlevei. Det betyr vel at trafikken til og fra Grønland og sentrum kanaliseres ned forbi skolene Vahl og Tøyen, sier FAU-leder Blokhus Langvik.

Mona, Agnes og Kamilla er femteklassinger på Tøyen skole. Å krysse trafikkerte veier på skoleveien er hverdagen for elevene på Tøyen. Foto: Sara Louise Svendsen

Høyt på FAUs ønskeliste er, i tillegg til fartshumpen, en tydeligere merking av at Hagegata er en skolevei. Mange av Tøyen skoles elever må krysse den gata til og fra skolen.

Vil ha byråd Hermstad på banen

— Nå synes jeg at miljøbyråd Arild Hermstad skal vise litt handlekraft. Det er hans ansvar at bymiljøetaten gjør jobben sin. Det er godt over ett år siden dette ble besluttet, og alle regnet med at disse tiltakene ville være på plass i løpet av våren i fjor. Så sent som i januar ble en gutt påkjørt og drept i et fotgjengerfelt på Slemdal. Det må være en kraftig vekker for alle som har ansvar for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i denne byen, sier Stian Antonsen.

Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel, sier han ønsker det skal være trygt å ferdes i trafikken, og særlig for barn.

— Vi har senket fartsgrensen flere steder, bygget fartshumper og laget hjertesoner rundt skoler. Når det gjelder Tøyen skole så har bymiljøetaten satt i gang et arbeid. Etaten har gjort faglige vurderinger av hvilke tiltak som er egnet og det er satt i gang en prosess med å forbedre krysset mellom Økernveien og Kolstadgata.

Et tydeligere skilt enn det som er montert på husveggen, er på FAUs ønskeliste. Her et skilt ved Lakkegata skole. Foto: Veslemøy Blokhus Langvik

Krever handling

— Vi foreldre ønsker oss en bedre markering av at dette er en skolevei. Vi ønsker et lysende 30km/t-skilt stående på fortauskanten. Et slikt er satt opp i Lakkegata. Skiltet som står her er montert på veggen til skolen, sier Blokhus Langvik, og peker bort på det litt stusslige skiltet nede i Hagegata.

Det er flere år siden Blokhus Langvik var på den første befaringen om trafikken rundt Tøyen skole. Nå ønsker hun og FAU at tiltakene blir fullført.

Powered by Labrador CMS