Reaksjonene etter VårtOslos omtale av nedleggelsen av Stensparken hundepark har vært en vekker. Nå utreder bydelen nye hundeparker. Foto: Anders Høilund

Bydel St. Hanshaugen søker nå råd hos hundeforening om hundepark. Går ikke i samme fella igjen

Mange hundeeiere på St. Hanshaugen er misfornøyde med at hundeparken i Stensparken den 1. april legges ned. Bydelsutvalget parerer med at de leter etter nye lokasjoner.

Publisert

Hundeparken i Stensparken ble i sin tid opprettet for at hundene skulle få et flott sted å leke fritt. Men den 1. april legges hundeparken ned, etter vedtak i bydelsutvalget. Begrunnelsen er støy fra hundeparken.

Saken i VårtOslo om nedleggelsen har skapt stort engasjement blant mange av bydelens beboere.

Lederen av St. Hanshaugen bydelsutvalg, Ingrid Randisdatter Fjellberg (MDG), sier at hun følte saken var godt utredet før bydelsutvalget gjorde vedtaket.

– Det var et enstemmig bydelsutvalg som kom frem til at det ikke var forsvarlig å ha en hundepark så tett på boligene til folk. Det fikk på helsa løs, sier Fjellberg.

Bydelsutvalgsleder Ingrid Randisdatter Fjellberg (MDG) synes ikke det har vært noe gøy å sette hundeeiernes behov opp mot folkehelsa. Foto: privat

Mange klager

Fjellberg forteller at hundeparken fikk klager på støy fra beboere i Thereses gate. I tillegg kom mange klager fra brukere av Stensparken, som var engstelige for løse hunder som løp rundt i parken.

– Hundeparken ble nedlagt fordi bydelsutvalget ikke syntes forslaget fra fungerende bydelsdirektør Jørgen Bjelle Smit, om begrensede åpningstider, var et fullgodt alternativ. Det var også vanskelig å håndheve, sier leder av bydelsutvalget.

– Vi valgte derfor å være på den sikre siden og heller tenke fremover, i stedet for å lande på en mellomløsning, sier Fjellberg.

Mange blinde med førerhund her

Fjellberg synes ikke det har vært noe hyggelig å måtte veie beboernes helse opp mot et tilbud som gir så mye glede som hundeparken.

– I tillegg til at blinde og rullestolbrukere har hatt nytte av parken, er det et folkehelseperspektiv her. Bydelen har for eksempel mange aleneboere, og hundeparken er en veldig god sosial arena, sier BU-leder Fjellberg.

Blindeforbundet har en del tilrettelagte leiligheter i området ved Stensparken. Derfor finnes landets største tetthet av førerhunder akkurat der. Den nærmeste inngjerdede hundeparken ligger på Marienlyst.

– Som blind kan jeg ikke benytte meg av en hundepark på Marienlyst. Veien dit er vanskelig og trafikkfarlig for en med mitt utgangspunkt, forteller Andrea Isaachsen Olvin, til VårtOslo.

Søker råd hos hundegruppa denne gangen

Bydelsutvalget er nå i dialog med Stensparken hundeforening og har bedt om innspill på hvor de ønsker nye hundeparker, oppgir lederen av bydelsutvalget. – Innspillene må selvsagt utredes på en skikkelig måte, sånn at vi unngår å havne i samme fella igjen, sier Fjellberg.

Flere steder i byen ønsker hundeeierne inngjerdede områder hvor de kan slippe hundene løs. Foto: Anders Høilund

Stort behov for hundeparker

I flere bydeler har hundeeiere ønsker om inngjerdede områder hvor hunder kan slippes fri.

– Det at parken har blitt så populær bekrefter at det er behov for flere hundeparker i byen. Vi jobber derfor aktivt for å få flere, sier Fjellberg.

I forbindelse med at bymiljøetaten er i gang med å oppdatere Behovsplan for idrett og friluftsliv ønsker bymiljøetaten forslag til flere friområder for hund. I dag finnes det ti slike i hele Oslo.

Bymiljøetaten ønsker at bydel St. Hanshaugen utreder flere friområder for hund. Allerede er det foreslått nye områder i Marienlystparken, Telthusbakken og i St. Hanshaugen parken, ved krysset Geitmyrsveien og Colletts gate.

Powered by Labrador CMS