Den kommunale Lakkegata brukes til varelevering og søppeloppbevaring av butikken i Grønland 4.

Mener frukt- og grøntbutikken i Grønland 4 bruker Lakkegata som søppelrom. - Dette kan vi ikke akseptere, sier bymiljøetaten

Eierne av frukt- og grøntbutikken i Grønland 4 har søkt om å få endre virksomheten til dagligvarebutikk. Men nå møter de på vansker - bymiljøetaten er ikke fornøyd med hvordan frukt- og grøntbutikken drives i dag.

Publisert

De siste ukene har det vært mye fokus på varelevering og forsøpling rundt flere frukt- og grønnsaksbutikker på Grønland. 

Først var det grønnsaksforretningen i Smalgangen som plutselig fikk innvilget bruksendring etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kastet seg inn i debatten.

Ulike signaler fra ulike kommunale etater

Så var lokalaktivist Mai Vo ute i  VårtOslo, hvor hun kom med sterk kritikk av forholdene sentralt i bydelen. 

Hun mener blant annet at forsøpling rundt bydelens butikker fører til at bydelen forfaller.

Nå har debatten igjen blusset opp etter at to nye butikker langs Grønland har søkt om bruksendring til dagligvarebutikk. 

Store mengder papp og søppel fra frukt- og grønnsaksbutikken hoper seg opp i Lakkegata i løpet av dagen.

Butikken i Grønland 14 har fått innvilget søknaden om bruksendring fra kommunen. Samtidig som plan- og bygningsetaten, etter press fra bymiljøetaten, vurderer å trekke tilbake tillatelsen gitt til butikken i Grønland 4.

— Søppel på offentlig grunn aksepters ikke

Bakgrunnen for at plan- og bygningsetaten nå har meldt at de vil se på avgjørelsen om bruksendring for Grønland 4 på nytt, er innspill fra bymiljøetaten rundt søppelhåndteringen på stedet.

Sistnevnte etat hevder det aller meste av søpla i perioder havner ute i Lakkegata.

Det fører til at store deler av gaterommet og fortauet gjennom butikkens åpningstid er okkupert av søppel og paller med varer, påpeker etaten. 

Inntil veggen på andre siden av Lakkegata fra butikfasaden har butikken opprettet et eget område med søppelkomprimatorer og avfallsbeholdere på kommunal grunn.

Avfall og søppel preger store deler av den kommunale gategrunnen utenfor butikken i Grønland 4.

I et brev til KBO Arkitekter, som står bak søknaden om bruksendring, er kommunen klare på at de ikke kan akseptere dagens løsning for avfallshåndtering.

— Vi har i tidligere brev gitt tilbakemelding om at lagring og oppbevaring av søppel i offentlig gate ikke er en løsning vi kan akseptere. Dette gjelder uansett renovasjonsløsning, skriver avdeligssjef i bymijøetaten, Terje Grytbakk, i brevet.

Han mener således det ikke er nødvendig å opprette noen dialog med eierne av butikken rundt mulige løsninger for håndtering av avfallet på offentlig grunn i framtiden.

— Ikke egnet for frukt- og grønnsaksbutikk

Grytbak understreker at alt avfall skal håndteres på butikkens eiendom.

— Dersom dette overhode ikke lar seg gjøre, er ikke eiendommen egnet for denne type forretning, konstaterer han.

Hos plan- og bygningsetaten har de nå sendt ut varsel om at søknaden om tillatelse til bruksendring av lokalene vil måtte behandles på nytt.

Det er ikke enkelt for fotgjengere å ta seg fram på fortauet utenfor butikken.

— Ved søknad om rammetillatelse la etaten til grunn at løsning for avfallshåndtering var ivaretatt i prosjektet, sier PBE-enhetsleder Aleksander Stein Engvoll

— Det er nå kommet frem at avfallshåndteringen ikke lar seg løse slik som prosjektert, altså i bakgården. Dermed må det finnes en annen løsning på dette, mener Engvoll.

Når VårtOslo kontakter innehaver av butikken Delshad Aziz Saleh for å få en kommentar til saken, opplyser han at han ikke kjenner til at tillatelsen til bruksendring var trukket tilbake før VårtOslo ringte. 

Han opplyser videre at han nå vil kontakte arkitekten som står bak søknaden om bruksendring for å sende inn en ny søknad.

Powered by Labrador CMS